• Lõi Lọc Khí Omega-air loại S (0.01micron)

Lõi lọc khí Omega-air (0.01micron)

Được thiết kế lọc bụi, nước và hấp thụ hơi dầu trong khí nén. Chúng tôi là đại diện hãng Omega-air tại Việt Nam, hàng có sẵn.Ứng dụng: Ô tô; Điện tử; Thực phẩm & Đồ uống;  Hóa chất; Hóa dầu; Nhựa; Sơn; Ứng dụng công nghiệp chung

Tham khảo lõi lọc khí omega-air

Lõi lọc khí Omega-air loại S (0.01micron),Lõi lọc khí Omega-air loại R (1micron),Lõi lọc khí Omega-air hấp thụ hơi dầu A(cabon)

       Lõi lọc khí Omega-air loại M (0.1micron),Lõi lọc khí Omega-air loại P (3micron).Lõi lọc khí Omega-air loại B (15micron)

Các code lõi lọc khí omega-air loại 0.01micron: 06050S;07050S;14050S;12075S; 22075S; 32075S; 51090S; 50075S;76090S;51140S;75140S

Liên hệ báo giá: Điện thoại: 0948.007822; Email: yen@ttech.vn; Zalo: 0948.007.822

 • Lõi Lọc 75140S

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n 75140S</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 18px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 18px;">Với cấp độ lọc <strong>0,01 micron</strong> gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y sấy kh&iacute;</span></p> <p><br /> </p> <p> </p>

 • Lõi Lọc 32075S

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; N&Eacute;N 32075S&nbsp;</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n .</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc 0,01 micron gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Sử dụng để lắp cho bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n AF 0476R (1 1/2")</span></p>

 • Lõi Lọc 22075S

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&otilde;i lọc kh&iacute; 22075S</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc&nbsp;<strong>0,01 micron</strong>&nbsp;gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y sấy kh&iacute;</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">ỨNG DỤNG L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; OMEGA-AIR</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Ocirc; t&ocirc;; Điện tử; Thực phẩm &amp; Đồ uống; H&oacute;a chất; H&oacute;a dầu; Nhựa; Sơn; Ứng dụng c&ocirc;ng nghiệp kh&aacute;c</span></p>

 • Lõi Lọc 76090S

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&otilde;i lọc kh&iacute; 76090S</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n .</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc <strong>0,01 micron</strong> gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y sấy kh&iacute;</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">ỨNG DỤNG L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; OMEGA-AIR</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Ocirc; t&ocirc;; Điện tử; Thực phẩm &amp; Đồ uống; H&oacute;a chất; H&oacute;a dầu; Nhựa; Sơn; Ứng dụng c&ocirc;ng nghiệp kh&aacute;c</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Xuất xứ: H&atilde;ng Omega-air (SX ch&acirc;u &acirc;u)</span></p>

 • Lõi Lọc 12075S

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n 12075S</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n .</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc <strong>0,01 micron</strong> gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y sấy kh&iacute;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">ỨNG DỤNG L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; OMEGA-AIR</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Ocirc; t&ocirc;; Điện tử; Thực phẩm &amp; Đồ uống; H&oacute;a chất; H&oacute;a dầu; Nhựa; Sơn; Ứng dụng c&ocirc;ng nghiệp kh&aacute;c</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng cho bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n AF 0186S</span></p>

 • Lõi lọc khí 51090S

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n 51090S</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c l&otilde;i lọc kh&iacute; 51090S h&atilde;ng omega-air &nbsp;đ&atilde; thiết kế để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn, dầu v&agrave; nước từ kh&iacute; n&eacute;n tr&ecirc;n hệ thống kh&iacute; n&eacute;n nh&agrave; m&aacute;y với hiệu suất cao nhất.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Sử dụng lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n Omega-air AF 0946S (2")</span></p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc 51140S

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&otilde;i lọc kh&iacute; 51140S Omega-air&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n .</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc <strong>0,01 micron</strong> gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y sấy kh&iacute;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-Slovenia (sx Ch&acirc;u &Acirc;u0</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">ỨNG DỤNG&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Ocirc; t&ocirc;; Điện tử; Thực phẩm &amp; Đồ uống; H&oacute;a chất; H&oacute;a dầu; Nhựa; Sơn; Ứng dụng c&ocirc;ng nghiệp kh&aacute;c</span></p>

 • Lõi Lọc 50075S

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">L&otilde;i lọc kh&iacute;&nbsp; 50075S</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn , nước , hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n .</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc 0,01 micron gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y sấy kh&iacute;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Sử dụng lắp v&agrave;o th&acirc;n bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n Omega-air AF 0706S (1 1/2")</span></p>

 • Lõi Lọc 06050S

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n&nbsp; 06050S</strong></span></h2> <div><span style="font-size: 16px;"><strong style="color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</strong><br /> </span></div> <p><span style="font-size: 16px;">Được thiết kế để loại bỏ c&aacute;c chất bụi bẩn, hơi dầu , những tạp chất từ kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Với cấp độ lọc <strong>0,01 micron</strong> gi&uacute;p lọc tốt hơn , k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ cho m&aacute;y sấy kh&iacute;</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">ỨNG DỤNG L&Otilde;I LỌC KH&Iacute; OMEGA-AIR</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Ocirc; t&ocirc;; Điện tử; Thực phẩm &amp; Đồ uống; H&oacute;a chất; H&oacute;a dầu; Nhựa; Sơn; Ứng dụng c&ocirc;ng nghiệp kh&aacute;c</span></p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc 07050S

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&otilde;i lọc kh&iacute; 07050S Omega-air</strong></span></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c l&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n 07050S thiết kế để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn, dầu v&agrave; nước từ kh&iacute; n&eacute;n tr&ecirc;n hệ thống kh&iacute; n&eacute;n trong nh&agrave; m&aacute;y với hiệu suất cao nhất.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Độ tinh lọc : 0.01micron</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Sử dụng cho bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n AF0076S&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p 16ba</span>r</p> <p><br /> </p>

 • Lõi Lọc 14050S

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>L&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n 14050S&nbsp;</strong></span></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Omega-air (Slovenia-sx Ch&acirc;u &Acirc;u)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c l&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n 14050S h&atilde;ng omega-air &nbsp;đ&atilde; thiết kế để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn, dầu v&agrave; nước từ kh&iacute; n&eacute;n tr&ecirc;n hệ thống kh&iacute; n&eacute;n trong nh&agrave; m&aacute;y với hiệu suất cao nhất.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&agrave;m tăng tuổi thọ m&aacute;y sấy kh&iacute; v&agrave; thiết bị tr&ecirc;n hệ thống kh&iacute; n&eacute;n.</span></p> <p><br /> </p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin