• BỘ LỌC KHÍ ÁP SUẤT CHÂN KHÔNG OMEGA-AIR

Bộ Lọc Khí Nén Áp Suất Chân Không M-VAC serires; P-VAC series OMEGA-AIR (SX CHÂU ÂU)

Đại diện hãng Omega-Air tại Việt Nam chuyên cung cấp bộ lọc khí nén có áp suất chân không M-VAC 056;M-VAC 0076;M-VAC 0106; M-VAC 0186;M-VAC 0476; M-VAC 0306;M-VAC 0476; M- VAC 0706;M-VAC 0946;M-VAC 1506; M-VAC 1756; M-VAC 2006; M-VAC 2406;M-VAC B240; M-VAC B450; M-VAC B300; M-VAC B600

Nhiệm vụ của bộ lọc khí nén chân không M-VAC serires; P-VAC series OMEGA-AIR:

Chúng được tối ưu hóa để loại bỏ các vi khuẩn và các tạp chất khác (chất rắn và chất lỏng) có hiệu quả cao từ phía hút của máy bơm chân không để tránh thiệt hại cho bơm và tiềm năng lây nhiễm sinh học của môi trường xung quanh. 
LIÊN HỆ: SĐT: 0948.007.822,Mail: yen@ttech.vn,Zalo: 0948.007.822

Bộ Lọc Khí M-VAC series,Bộ Lọc Khí P-VAC series

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 0186 (Ren 1")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n &Aacute;p Suất Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng M-VAC 0186 (DN25)</strong></span></h2> <span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng OMEGA-AIR (SX CH&Acirc;U &Acirc;U)<br /> </span> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 24,8 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 1"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc VAC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</span></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 0476 (Ren 1 1/2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n &Aacute;p Suất Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng 1 1/2"&nbsp; M-VAC 0476 (DN40)</span></strong></h2> <span style="font-size: 16px;"><strong></strong>H&atilde;ng OMEGA-AIR (SX CH&Acirc;U &Acirc;U)<br /> </span> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 63,8 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 1 1/2"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc VAC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</span></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 1756 (Ren 2 1/2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><strong><span style="color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n &Aacute;p Suất Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng M-VAC 1756 (DN65)</span></strong></strong><br /> </span></p> <span style="font-size: 16px;"> H&atilde;ng OMEGA-AIR (SX CH&Acirc;U &Acirc;U) </span> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 210 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 2 1/2"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc VAC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</span></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 0056 (Ren 3/8")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n &Aacute;p Suất Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng 3/8" M-VAC 0056&nbsp;</strong></span></h2> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 7,5 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 3/8" (Đường ống DN10)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Sử dụng l&otilde;i lọc kh&iacute; n&eacute;n 06050 VAC</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</strong><br /> </span> </p> <p><br /> </p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 0106 (Ren 3/4")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><strong><span style="color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n &Aacute;p Suất Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng M-VAC 0106 (DN20)</span></strong></strong></p> <strong> H&atilde;ng OMEGA-AIR (SX CH&Acirc;U &Acirc;U)<br /> </strong> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 15 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 3/4"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc VAC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</span></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 2406 (Ren 3")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><strong><span style="color: #ff0000;"><strong>Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n &Aacute;p Suất Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng M-VAC 2406 (DN80)</strong></span></strong></strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 345 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 3" (Đường ống DN80)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc kh&iacute;&nbsp; 751140 VAC</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</span></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 0706 (Ren 1 1/2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n &Aacute;p Suất Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng 2 1/2"&nbsp; M-VAC 0706 (DN40)</strong></span></h2> <span style="font-size: 16px;"> H&atilde;ng OMEGA-AIR (SX CH&Acirc;U &Acirc;U)<br /> </span> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 97,5 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 1 1/2"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc VAC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</span></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 0306 (Ren 1")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n &Aacute;p Suất Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng 1"&nbsp; M-VAC 0306 (DN25)</strong></span></h2> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: #ff0000;">H&atilde;ng OMEGA-AIR (SX CH&Acirc;U &Acirc;U)</span><br /> </span> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 41,9 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 1"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc VAC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</span></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 0076 (Ren 1/2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p> <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n &Aacute;p Suất Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng M-VAC 0076 (DN15)</span></strong></h2> <span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng OMEGA-AIR (SX CH&Acirc;U &Acirc;U)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 9,8 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 1/2"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc VAC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</span></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 0946 (Ren 2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n &Aacute;p Suất Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng 2"&nbsp; M-VAC 0946 OMEGA-AIR (DN50)&nbsp;</span></strong> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng OMEGA-AIR (SX CH&Acirc;U &Acirc;U) </span> </p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 125 m3/h</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 2"</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc VAC</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</span></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 2006 (Ren 3")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h3><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n &Aacute;p Suất Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng 3"&nbsp; M-VAC 2006 (DN80)</strong></span></h3> <span style="font-size: 16px;"> H&atilde;ng OMEGA-AIR (SX CH&Acirc;U &Acirc;U)<br /> </span> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 270 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 3"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc 51140 VAC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</span></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, M-VAC 1506 (Ren 2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><strong><strong><span style="color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n &Aacute;p Suất Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng 2"&nbsp; M-VAC 1506 (DN50)</span></strong></strong></strong></span></p> <p>H&atilde;ng OMEGA-AIR (SX CH&Acirc;U &Acirc;U)</p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng max: 187,5 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 2"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc VAC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Được sử dụng cho ngh&agrave;nh y tế.</span></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 2406 (Ren 3")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; CH&Acirc;N KH&Ocirc;NG P-VAC 2406 OMEGA</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 7,5 đến 345m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 3"</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ lọc P-VAC2406 được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</span></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 2006 (Ren 3")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; CH&Acirc;N KH&Ocirc;NG P-VAC 2006 OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 270m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 3" (Dn80)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i lọc c&oacute; độ tinh lọc: 3micron; 0.1micron (VACP; VAPM)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ lọc P-VAC2006 được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</span></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 1756 (Ren 2 1/2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px;"><strong><strong><span style="color: #ff0000;">Bộ Lọc Kh&iacute; N&eacute;n &Aacute;p Suất Ch&acirc;n Kh&ocirc;ng P-VAC 1756 (DN65)</span></strong></strong><strong></strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 210m3/h&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 2 1/2"(DN56)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ lọc P-VAC 1756 được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm&nbsp;</span></p> <p><br /> </p> <p><br /> </p> <p><strong></strong></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 1506 (Ren 2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; CH&Acirc;N KH&Ocirc;NG P-VAC 1506 OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 287 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 2" (DN50)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ lọc P-VAC1506 được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</span></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 0946 (Ren 2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; CH&Acirc;N KH&Ocirc;NG P-VAC 0946 OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 125 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 2" (DN50)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ lọc P-VAC0946 được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</span></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 0706 (Ren 1 1/2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p style="font-weight: bold;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; CH&Acirc;N KH&Ocirc;NG P-VAC 0706 OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 97,5 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 1 1/2" (DN40)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ lọc P-VAC0706 được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</span></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 0476 (Ren 1 1/2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; CH&Acirc;N KH&Ocirc;NG P-VAC 0476 OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 63,8 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 1 1/2" (DN40)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ lọc P-VAC0476 được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</span></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 0306 (Ren 1")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; CH&Acirc;N KH&Ocirc;NG P-VAC 0306 OMEGA</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 41,9 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 1" (DN25)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ lọc P-VAC0306 được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</span></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 0186 (Ren 1")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; CH&Acirc;N KH&Ocirc;NG P-VAC 0186 OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 24,8m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 1" (DN25)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ lọc P-VAC0186 được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</span></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 0106 (Ren 3/4")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>BỘ LỌC KH&Iacute; CH&Acirc;N KH&Ocirc;NG P-VAC 0106 OMEGA</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 15 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 3/4" (DN20)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ lọc P-VAC0106 được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</span></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 0076 (Ren 1/2")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; CH&Acirc;N KH&Ocirc;NG P-VAC 0076 OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 9,8 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 1/2" (D15)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ lọc P-VAC0076 được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</span></p>

 • BỘ LỌC KHÍ CHÂN KHÔNG, P-VAC 0056 (Ren 3/8")

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">BỘ LỌC KH&Iacute; CH&Acirc;N KH&Ocirc;NG P-VAC 0056 OMEGA</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&Aacute;p suất max: 20...2000mbar (abs)<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lưu lượng: 7,5 m3/h</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kết nối ren : 3/8" (DN10)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Nhiệt độ : 1,5oC đến 65oC</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bộ lọc P-VAC0056 được thiết kế để bảo vệ m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">C&aacute;c bộ lọc n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để loại bỏ c&aacute;c hạt rắn v&agrave; c&aacute;c tạp chất kh&aacute;c từ ph&iacute;a h&uacute;t của m&aacute;y bơm ch&acirc;n kh&ocirc;ng để tr&aacute;nh thiệt hại cho bơm</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin