• Lõi Lọc Khí CF series

LÕI LỌC KHÍ NÉN 20bar (CF series)

Model: CF 20; CF 21;CF 30;CF 31;CF 40;CF 41;CF 42;CF 43;CF 44;CF 50;CF 51;CF 52;CF 60;CF61

Có độ tinh lọc: 15micron; 3micron; 1micron; 0.1micron; 0.01micron, cabon

Áp suất 20bar

Liên hệ mua lõi lọc khí CF series

TEL/ ZALO: 0948007822, emai; yen@ttech.vn

 • LÕI LỌC KHÍ 51CA (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i Lọc Kh&iacute; 51CA omega-air</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để lắp v&agrave; bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar , size 2 " (DN50) với model: CF51A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p>L&otilde;i cacbon hấp thụ dầu.</p> <p><br /> </p>

 • LÕI LỌC KHÍ 52CA (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i Lọc Kh&iacute; 52CA omega-air</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để lắp v&agrave; bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar , size 2 1/2" (DN65) với model: CF52A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p>L&otilde;i cacbon hấp thụ dầu.</p> <p><br /> </p>

 • LÕI LỌC KHÍ 61CA (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i Lọc Kh&iacute; 61CA omega-air</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để lắp v&agrave; bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar , size 3 " (DN80) với model: CF61A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p>L&otilde;i cacbon hấp thụ dầu.</p> <p><br /> </p>

 • LÕI LỌC KHÍ 42CA (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i Lọc Kh&iacute; 42CA omega-air</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar , size 1 1/4" (DN32) với model: CF42A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p>L&otilde;i cacbon hấp thụ dầu.</p> <p><br /> </p>

 • LÕI LỌC KHÍ 60CA (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i Lọc Kh&iacute; 60CA omega-air</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để lắp v&agrave; bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar , size 3 " (DN80) với model: CF60A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p>L&otilde;i cacbon hấp thụ dầu.</p> <p><br /> </p>

 • LÕI LỌC KHÍ 43CA (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i Lọc Kh&iacute; 43CA omega-air</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar , size 1 1/2" (DN40) với model: CF43A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p>L&otilde;i cacbon hấp thụ dầu.</p> <p><br /> </p>

 • LÕI LỌC KHÍ 50CA (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i Lọc Kh&iacute; 50CA omega-air</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để lắp v&agrave; bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar , size 2" (DN50) với model: CF50A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p>L&otilde;i cacbon hấp thụ dầu.</p> <p><br /> </p>

 • LÕI LỌC KHÍ 44CA (20bar)

  Mã sản phẩm: OMEGA-AIR

  <h2><strong><span style="font-size: 16px;">L&otilde;i Lọc Kh&iacute; 44CA omega-air</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;">D&ugrave;ng để lắp v&agrave;o bộ lọc kh&iacute; n&eacute;n 20bar , size 1 1/2" (DN40) với model: CF44A</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Omega-air (sx ch&acirc;u &acirc;u)</span></p> <p>L&otilde;i cacbon hấp thụ dầu.</p> <p><br /> </p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin