• Thiết bị đo hãng PCE

 • Máy đo độ rung PCE-VM 25

  Mã sản phẩm: PCE

  Vibration meter to monitor machines and roller bearing / contact-free temperature and rotational speed determination / OLED- color display / graphic display / data storage for 16,000 measurement values / USB interface

 • Thiết bị đo độ cứng cao su và vật liệu đàn hồi - PCE-DX

  Mã sản phẩm: PCE

  Thiết bị đo độ cứng PCE-DX-A l&agrave; một thiết bị ti&ecirc;u chuẩn để đo độ cứng của vật liệu mềm.&nbsp; <p>Thiết bị d&ugrave;ng để đo c&aacute;c vật liệu mềm như cao su hoặc c&aacute;c vật liệu c&oacute; t&iacute;nh đ&agrave;n hồi.</p>

 • Camera đo nhiệt độ - PCE-TC 3

  Mã sản phẩm: PCE

  Camera chụp ảnh nhiệt ( Camera hồng ngoại) với độ ph&acirc;n giải quang học cao (160 x 120 pixel) .Yếu tố cốt l&otilde;i của m&aacute;y ảnh nhiệt l&agrave; một d&atilde;y phẳng ti&ecirc;u cảm biến nhiệt với độ ph&acirc;n giải 160 x 120 pixel. Camera n&agrave;y được thiết kế &nbsp;dễ sử dụng bằng tay. Với trọng lượng chỉ 750 g, rất th&iacute;ch hợp cho việc sử dụng v&agrave; lắp đặt, &nbsp;ứng dụng trong nhiều lĩnh vực kh&aacute;c như an ninh, gi&aacute;m s&aacute;t,...

 • Thiết bị đo độ cứng cao su, nhựa - PCE-HT210

  Mã sản phẩm: PCE

  Thiết bị thử độ cứng PCE-HT210 (loại D) được sử dụng như một thiết bị cầm tay để đo kiểm tra vật liệu trong ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm. <p>Thiết bị thử nghiệm độ cứng đi k&egrave;m với một th&agrave;nh phần đo lường v&agrave; hiển thị kỹ thuật số với độ ph&acirc;n giải chỉ c&oacute; 0,2 đơn vị độ cứng.</p>

 • Máy đo độ rung - Vibration meter - PCE-VT 2700

  Mã sản phẩm: PCE

  M&aacute;y đo độ rung điện tử hiện đại t&iacute;ch hợp bộ nhớ c&oacute; khả năng kết nối với m&aacute;y vi t&iacute;nh. Tr&ecirc;n cơ sở đo độ rung động của thiết bị, m&aacute;y m&oacute;c c&aacute;c kỹ thuật vi&ecirc;n c&oacute; thể đề ra c&aacute;c biện ph&aacute;p lắp đặt v&agrave; bảo tr&igrave; m&aacute;y hợp l&yacute;.

 • Thiết bị đo vòng quay động cơ - PCE-T236

  Mã sản phẩm: PCE

  PCE-T236 l&agrave; thiết bị đo số v&ograve;ng quay động cơ điện tử hiện đại, độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao, c&oacute; thể đo theo 2 phương ph&aacute;p: đo theo kiểu tiếp x&uacute;c trực tiếp v&agrave; đo kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c (đo bằng tia laser).&nbsp; <p>Thiết bị được ứng dụng rộng r&atilde;i trong c&ocirc;ng nghiệp, trong kiểm tra c&aacute;c th&ocirc;ng số kỹ thuật của m&aacute;y m&oacute;c thiết bị, nhất l&agrave; th&ocirc;ng số về số v&ograve;ng quay của động cơ.<br /> <br /> </p>

 • Thiết bị đo độ rung - Vibration meter - PCE-

  Mã sản phẩm: PCE

  Tr&ecirc;n cơ sở đo độ rung của động cơ, thiết bị,&hellip; c&aacute;c kỹ thuật vi&ecirc;n đề ra c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng ngừa bảo tr&igrave; m&aacute;y m&oacute;c sản xuất, cũng như trong lắp đặt hệ thiết bị, m&aacute;y m&oacute;c.

 • Máy đo tốc độ vòng quay dạng đèn chớp PCE-OM15

  Mã sản phẩm: PCE

  PCE-OM 15 l&agrave; một m&aacute;y đo tốc độ v&ograve;ng quay dạng đ&egrave;n chớp sử dụng một b&oacute;ng đ&egrave;n xenon 6500K để đo. PCE-OM 15 cho ph&eacute;p chiếu s&aacute;ng, đo, đếm vật thể di động một thời gian ngắn chỉ với một đ&egrave;n flash tương tự như kỹ thuật quay phim bằng c&aacute;ch sử dụng li&ecirc;n tiếp nhanh ch&oacute;ng của h&igrave;nh ảnh để x&aacute;c nhận một chuyển động li&ecirc;n tục.

 • Máy đo độ rung, đo tốc độ vòng quay động cơ - PCE-

  Mã sản phẩm: PCE

  M&aacute;y PCE-VT 204 l&agrave; thiết bị t&iacute;ch hợp đo độ rung v&agrave; tốc độ, thiết bị n&agrave;y rất th&iacute;ch hợp đo đạc độ rung của động cơ từ đ&oacute; c&aacute;c kỹ thuật vi&ecirc;n c&oacute; thể &nbsp;đề ra c&aacute;c biện ph&aacute;p bảo tr&igrave; cũng như lắp đặt hệ thiết bị một c&aacute;ch khoa học.

 • Máy đo điện từ trường (AC và DC) PCE-MFM 3000

  Mã sản phẩm: PCE

  <p><br /> </p> <p >M&Aacute;Y ĐO ĐIỆN TỪ TRƯỜNG<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" /> Model: PCE-MFM 3000<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" /> D&ugrave;ng để đo từ trường động (AC) v&agrave; từ trường tĩnh (DC)<br /> </br></p>

 • Thiết bị đo độ dày vật liệu - Thickness gauge - PCE-TG

  Mã sản phẩm: PCE

  M&aacute;y đo độ d&agrave;y PCE-TG 250 l&agrave; một thiết bị dễ sử dụng v&agrave; cho ph&eacute;p đo ch&iacute;nh x&aacute;c về độ d&agrave;y vật liệu. Vận tốc &acirc;m thanh được sử dụng c&oacute; thể điều chỉnh d&ugrave;ng cho thiết bị n&agrave;y, n&oacute; l&agrave;m cho việc đo lường c&aacute;c vật liệu kh&aacute;c nhau như th&eacute;p, nh&ocirc;m, thủy tinh v&agrave; nhựa ti&ecirc;u chuẩn. Thiết bị n&agrave;y c&oacute; thể thực hiện đo cho bề d&agrave;y bể, ống v&agrave; vật liệu kh&aacute;c nhau.

 • Máy đo độ rung PCE-VM 5000

  Mã sản phẩm: PCE

  PCE -VM 5000 đo độ rung với 4 k&ecirc;nh lưu trữ dữ liệu được thiết kế đặc biệt cho ph&eacute;p đo ch&iacute;nh x&aacute;c . Với bốn k&ecirc;nh đo độ rung đồng thời do cảm biến rung động từ xa trong dải tần số từ 10 Hz đến 1 KHz tốc độ , gia tốc v&agrave; mở rộng.

 • Máy đo độ trắng PCE-WSB 1

  Mã sản phẩm: PCE

  <div></div>

 • Máy đo độ dày vật liệu PCE-TG 100

  Mã sản phẩm: PCE

  PCE-TG 100 l&agrave; thiết bị chuy&ecirc;n đo độ d&agrave;y vật liệu cho c&aacute;c vật liệu như kim loại, thủy tinh, nhựa v&agrave; c&aacute;c vật liệu đồng nhất kh&aacute;c

 • Máy đo độ dày lớp phủ PCE-CT 60

  Mã sản phẩm: PCE

  Đo độ d&agrave;y lớp phủ với đầu đo từ t&iacute;nh v&agrave; kh&ocirc;ng từ t&iacute;nh như: nhựa, sắt, th&eacute;p, nh&ocirc;m, đồng, sắt kh&ocirc;ng gỉ&hellip;

 • Máy đo độ cứng bê tông PCE-HT 225A

  Mã sản phẩm: PCE

  PCE-HT-225A l&agrave; m&aacute;y đo độ cứng b&ecirc; t&ocirc;ng được sử dụng rộng r&atilde;i trong ng&agrave;nh x&acirc;y dựng cũng như c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp kh&aacute;c.

 • Máy đo độ rung PCE-VT 2800

  Mã sản phẩm: PCE

  M&aacute;y đo độ rung PCE-VT 2800 l&agrave; một thiết bị l&yacute; tưởng cho c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n, kỹ sư bảo tr&igrave; để nhanh ch&oacute;ng kiểm tra độ rung của c&aacute;c bộ phận, m&aacute;y m&oacute;c v&agrave; thiết bị. M&aacute;y đo độ rung đo tốc độ dao động v&agrave; sự thay đổi của c&aacute;c bộ phận m&aacute;y m&oacute;c thiết bị để c&oacute; thể kiểm so&aacute;t sự hoạt động tốt nhất của thiết bị. M&aacute;y PCE-VT 2800 c&oacute; t&iacute;nh năng t&iacute;ch hợp lưu trữ dữ liệu. C&aacute;c dữ liệu được ghi, được lưu trữ tr&ecirc;n một thẻ nhớ SD v&agrave; ch&uacute;ng c&oacute; thể được chuyển trực tiếp đến m&aacute;y t&iacute;nh hoặc m&aacute;y t&iacute;nh x&aacute;ch tay th&ocirc;ng qua cổng USB hoặc giao diện RS232.

 • Máy đo từ trường - Radiation detector - PCE-G

  Mã sản phẩm: PCE

  <p>M&aacute;y đo từ trường với đầu d&ograve; 3 chiều x&aacute;c địnhbức xạ điện từ. Thiết bị n&agrave;y đ&atilde; được ph&aacute;t triển đặc biệt để đo lường m&aacute;y biến &aacute;p để đ&aacute;nh gi&aacute; từ trường ph&aacute;t ra từ m&agrave;n h&igrave;nh m&aacute;y vi t&iacute;nh, ti vi, hệ thống điện c&ocirc;ng nghiệp( dải ph&acirc;n c&aacute;ch từ, động cơ điện, vv).Thiết bị n&agrave;y đ&aacute;p ứng Ti&ecirc;u chuẩn Li&ecirc;n minh ch&acirc;u &Acirc;u IEC 801-1 (EN 50.081-1) v&agrave; n&oacute; cũng đ&aacute;p ứng ti&ecirc;u chuẩn ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm v&agrave; đo lường; IEC 204 (IN 60.204).<br /> <br /> </p>

 • Thiết bị đo độ cứng cao su và vật liệu đàn hồi - PCE-HT200

  Mã sản phẩm: PCE

  <p>Thiết bị thử độ cứng PCE-HT200 (loại A) được sử dụng như một thiết bị cầm tay để đo kiểm tra vật liệu trong ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm.&nbsp;</p> <p>Thiết bị thử nghiệm độ cứng đi k&egrave;m với một th&agrave;nh phần đo lường v&agrave; hiển thị kỹ thuật số với độ ph&acirc;n giải chỉ c&oacute; 0,1 đơn vị độ cứng.</p>

 •  Máy đo độ dầy lớp phủ (sơn, vật liệu …) - PCE-Ct 30 / 40 / 50

  Mã sản phẩm: PCE

  M&aacute;y PCE-CT 30/40/50 l&agrave; dụng cụ đo độ dầy lớp phủ được sử dụng rất rộng r&atilde;i trong đo đạc độ dầy lớp phủ tr&ecirc;n c&aacute;c loại vật liệu như sắt, th&eacute;p, v&agrave; c&aacute;c loại vật liệu kh&ocirc;ng từ t&iacute;nh kh&aacute;c. Thiết bị được c&aacute;c kỹ thuật vi&ecirc;n tin d&ugrave;ng trong kiểm tra th&acirc;n xe &ocirc;t&ocirc; , tr&ecirc;n cơ sở đo độ dầy của lớp sơn phủ ta c&oacute; thể biết được &nbsp;lớp sơn dầy mỏng để biết rằng chiếc xe đ&atilde; được phục chế sau tai nạn hay l&agrave; kh&ocirc;ng? M&aacute;y cũng cho ph&eacute;p x&aacute;c định chất lượng của lớp sơn phủ, một đặc t&iacute;nh quan trọng kh&aacute;c của m&aacute;y đ&oacute; l&agrave; trong qu&aacute; tr&igrave;nh đo đạc kh&ocirc;ng l&agrave;m ảnh hưởng đến bề mặt sơn phủ.

 • Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại - PCE-IR 1000 series

  Mã sản phẩm: PCE

  M&aacute;y đo nhiệt độ bằng hồng ngoại PCE-IR 1000 được thiết kế đặc biệt d&ugrave;ng để đo ở nhiệt độ cao như c&aacute;c th&agrave;nh phần kim loại v&agrave; th&eacute;p đặc biệt l&agrave; ng&agrave;nh đ&uacute;c v&agrave; c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;gn nghiệp cần phải kiểm so&aacute;t ở nhiệt độ cao. PCE-IR 1000 c&oacute; thể đo được l&ecirc;n đến 1800&deg;C. Nhờ độ ph&acirc;n giải quang học của m&aacute;y từ 120:1 v&agrave; 300:1 gi&uacute;p m&aacute;y c&oacute; thể đo kể cả những vật liệu nhỏ v&agrave; khảng c&aacute;nh xa. M&aacute;y c&oacute; phần mềm v&agrave; bộ nhớ lưu trữ gi&aacute; trị đo v&agrave; c&oacute; thể chuyển giao sang m&aacute;y t&iacute;nh để ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; lưu trữ

 • Camera đo nhiệt độ PCE-IVT 1

  Mã sản phẩm: PCE

  Camera đo nhiệt độ kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c (-50 to 1000&deg;C) v&agrave; đo nhiệt độ tiếp x&uacute;c kiểu K, đo nhiệt độ, độ ẩm m&ocirc;i trường, đo nhiệt độ điểm sương<br /> <div></div>

 • Máy đo điện trường 3 chiều - Radio Frequency meter -

  Mã sản phẩm: PCE

  M&aacute;y đo điện trường 3 chiều với đầu d&ograve; h&igrave;nh cầu, ph&aacute;t hiện bức xạ điện từ, với dải tần từ 50MHz l&ecirc;n tới 3,5 GHz. Thiết bị n&agrave;y ph&ugrave; hợp với c&aacute;c ph&eacute;p đo &nbsp;trong lĩnh vực truyền tải điện (m&aacute;y biến &aacute;p), cũng như việc đo điện từ trường ph&aacute;t ra từ m&agrave;n h&igrave;nh m&aacute;y t&iacute;nh, truyền h&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c hệ thống m&aacute;y c&ocirc;ng nghiệp.N&oacute; cũng c&oacute; khả năng ph&aacute;t hiện bức xạ của hệ thống kh&ocirc;ng d&acirc;y, chẳng hạn như một mạng LAN kh&ocirc;ng d&acirc;y,của GSM hoặc để x&aacute;c định bức xạ từ l&ograve; vi s&oacute;ng.


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin