• Thiết Bị Đo Hãng COSMOS

Chuyên cung cấp thiết bị đo hãng Cosmos - Nhật

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Zalo: 0948.007.822

Các sản phẩm hãng đo Cosmos:

Máy đo khí VOC XP-3120V Cosmos;Máy Đo Khí Oxy XP-3380II Cosmos;Máy đo khí XA-4400II Cosmos;Máy Đo Khí XA-4200IICS Cosmos (O2;CO)

Máy Đo Khí XP-302M (LEL;O2;CO:H2S)Máy Đo Khí Gas XP-3110 Cosmos


 • Đầu đo dò khí Oxy;KD-12O Cosmos

  Mã sản phẩm:

  <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">Đầu Đo D&ograve; Kh&iacute; Oxy KD-12O</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">H&atilde;ng Cosmos - Nhật</span></p> <dl style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px; border: 1px solid #282828; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; word-break: break-all; width: 353px; display: table; color: #282828;"> <dt style="box-sizing: border-box; padding: 9px 5px 7px 4px; border: 0px; background: #dbf3f0; font-weight: 700; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.42857; zoom: 1; display: table-cell; width: 130px;"><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">Model</span></dt> <dd style="box-sizing: border-box; padding: 9px 5px 7px 4px; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: solid; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: #282828; border-image: initial; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.42857; zoom: 1; display: table-cell;"><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">KD-12O</span></dd> </dl> <dl style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px; border-width: 0px 1px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: initial; border-right-color: #282828; border-bottom-color: #282828; border-left-color: #282828; border-image: initial; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; word-break: break-all; width: 353px; display: table; color: #282828;"> <dt style="box-sizing: border-box; padding: 9px 5px 7px 4px; border: 0px; background: #dbf3f0; font-weight: 700; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.42857; zoom: 1; display: table-cell; width: 130px;"><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">Kh&iacute; ph&aacute;t hiện</span></dt> <dd style="box-sizing: border-box; padding: 9px 5px 7px 4px; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: solid; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: #282828; border-image: initial; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.42857; zoom: 1; display: table-cell;"><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">Kh&iacute;&nbsp; oxygen (O2)</span></dd> </dl> <dl style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px; border-width: 0px 1px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: initial; border-right-color: #282828; border-bottom-color: #282828; border-left-color: #282828; border-image: initial; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; word-break: break-all; width: 353px; display: table; color: #282828;"> <dt style="box-sizing: border-box; padding: 9px 5px 7px 4px; border: 0px; background: #dbf3f0; font-weight: 700; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.42857; zoom: 1; display: table-cell; width: 130px;"><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">Hiển thị&nbsp;</span></dt> <dd style="box-sizing: border-box; padding: 9px 5px 7px 4px; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: solid; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: #282828; border-image: initial; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.42857; zoom: 1; display: table-cell;"><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">4-digit digital LED display</span></dd> </dl> <dl style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px; border-width: 0px 1px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: initial; border-right-color: #282828; border-bottom-color: #282828; border-left-color: #282828; border-image: initial; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; word-break: break-all; width: 353px; display: table; color: #282828;"> <dt style="box-sizing: border-box; padding: 9px 5px 7px 4px; border: 0px; background: #dbf3f0; font-weight: 700; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.42857; zoom: 1; display: table-cell; width: 130px;"><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">Nguồn cấp</span></dt> <dd style="box-sizing: border-box; padding: 9px 5px 7px 4px; border-width: 0px 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: solid; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: #282828; border-image: initial; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.42857; zoom: 1; display: table-cell;"><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">24 VDC (18 to 30 VDC)</span></dd> </dl> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">Dải đo: 0 to 25.0 vol%</span></p> <h3 style="box-sizing: border-box; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; line-height: 1.1; color: #333333;"><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">Chức năng đầu đo d&ograve; kh&iacute; O2; KD-12O</span></h3> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">Chắc chắn, nhỏ gọn v&agrave; nhẹ.<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none;" /> M&agrave;n h&igrave;nh LED cục bộ hiển thị nồng độ kh&iacute; v&agrave; chỉ b&aacute;o cảnh b&aacute;o.<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none;" /> Chống ch&aacute;y nổ (ATEX, IECEx v&agrave; TIIS đ&atilde; được ph&ecirc; duyệt).<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none;" /> Kết cấu chống nước v&agrave; bụi (IP65).<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none;" /> Tất cả c&aacute;c thiết lập v&agrave; bảo tr&igrave; c&oacute; thể được thực hiện dễ d&agrave;ng tại chỗ bởi một người.<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none;" /> M&ocirc;-đun cảm biến cắm v&agrave;o đơn giản l&agrave;m cho n&oacute; dễ d&agrave;ng hơn.</span></p>

 • Máy Đo Khí Oxy XP-3380II Cosmos

  Mã sản phẩm: COSMOS

  <p><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>M&Aacute;Y ĐO KH&Iacute; OXY CẦM TAY&nbsp;XP-3380II COSMOS</strong></span></p> <p><span style="font-family: arial; font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng COSMOS - NHẬT&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: arial; font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Máy đo khí Oxy O2 Oxygen XP-3380II Cosmos là má</span>y dò c&acirc;̀m tay được sử dụng đ&ecirc;̉ ki&ecirc;̉m tra phát hi&ecirc;̣n cảnh báo n&ocirc;̀ng đ&ocirc;̣ của khí Oxi trong kh&ocirc;ng khí</span></p> <p><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">Nguy&ecirc;n lý:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Pin Galvanic&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">Dải đo:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &ndash; 25 vol% (khí O2)&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">Ph&acirc;n dải:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.1 vol%&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">Mức cảnh báo:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;18 vol%</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; background: white;"><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">L&acirc;́y m&acirc;̃u:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; H&acirc;́p thụ (Có bơm hút)</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; background: white;"><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">Cảnh báo:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đèn, còi</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; background: white;"><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">Thời gian sử dụng pin:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;X&acirc;́p xỉ 15 giờ</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; background: white;"><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">Nhi&ecirc;̣t đ&ocirc;̣ làm vi&ecirc;̣c:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -20 đ&ecirc;́n 50 đ&ocirc;̣ C</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; background: white;"><span style="font-family: arial; font-size: 16px;">Đ&ocirc;̣ &acirc;̉m làm vi&ecirc;̣c:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &ndash; 95%Rh (kh&ocirc;ng đọng sương)</span></p>

 • Bộ cảnh báo nồng độ khí gas LPG, B-770,COSMOS

  Mã sản phẩm:

  <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Bộ Cảnh B&aacute;o Kh&iacute; Gas B-770 Cosmos</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Cosmos - Nhật</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">Chức năng bộ cảnh b&aacute;o kh&iacute; LPG B-770&nbsp;</span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding-bottom: 0px; border: 0px; background: #ffffff; outline: 0px; vertical-align: top; color: #333333;"><span style="font-size: 16px;">Hệ thống cảnh b&aacute;o kh&iacute; kiểu đa điểm đơn giản (tối đa 3 điểm) cho LPG&nbsp;<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none;" /> Gi&aacute; cả phải chăng, nhỏ gọn v&agrave; dễ vận h&agrave;nh.<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none;" /> Dễ d&agrave;ng c&agrave;i đặt v&agrave; bảo tr&igrave;.<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none;" /> Cảm biến th&ocirc;ng minh đ&atilde; được hiệu chỉnh trước để lắp đặt ngay lập tức.<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none;" /> Một số loại m&aacute;y d&ograve; kh&iacute; c&oacute; thể kết nối để ph&ugrave; hợp với vị tr&iacute; lắp đặt của bạn.<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none;" /> Đầu ra t&iacute;n hiệu đa dạng đ&aacute;p ứng nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none;" /> T&iacute;ch hợp chức năng tự chẩn đo&aacute;n.</span></p>

 • Máy Đo Khí XA-4200IICS Cosmos (O2;CO)

  Mã sản phẩm: COSMOS

  <p style="line-height: 115%; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">M&aacute;y Đo 2 Kh&iacute;&nbsp; XA-4200IICS Cosmos (O2;CO)</span></strong></p> <p style="line-height: 115%; background: white;"><span style="background-color: transparent; font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Cosmos - Nhật</strong></span></p> <p style="line-height: 115%; background: white;"><span style="background-color: transparent; font-size: 16px;">M&aacute;y đo kh&iacute; XA-4200IICS&nbsp; c&oacute;&nbsp;chức năng ch&iacute;nh: Tự chẩn đo&aacute;n, tự động điều</span></p> <p style="line-height: 115%; background: white;"><span style="font-size: 16px;"><span style="background-color: transparent;">chỉnh kh&ocirc;ng kh&iacute;,</span><span style="background-color: transparent;">hiển thị lượng pin c&ograve;n lại,&nbsp;</span><span style="background-color: transparent;">hiển thị gi&aacute; trị lớn nhất của&nbsp;</span></span></p> <p style="line-height: 115%; background: white;"><span style="font-size: 16px;"><span style="background-color: transparent;">th&ocirc;ng số, hiển thị nhiệt độ,&nbsp;</span><span style="background-color: transparent;">hiển thị thời gian, kiểm tra b&aacute;o động.</span></span></p> <p style="line-height: 115%; background: white;"><span style="background-color: transparent; font-size: 16px;">Hiển thị m&agrave;n h&igrave;nh đồng thời</span></p> <p style="line-height: 115%; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">D&ugrave;ng đo đồng thời 2 loại kh&iacute; Oxygen&nbsp; (O2); Carbon Monoxide (CO).</span></strong></p> <p style="line-height: 115%; background: white;"><strong style="background-color: transparent;"><span style="font-size: 16px;">Dải đo:</span></strong></p> <p style="line-height: 12.65px;"> <span style="font-size: 16px;">0-25&nbsp;vol%&nbsp;(Oxy)</span></p> <p style="line-height: 12.65px;"><span style="font-size: 16px;">0-300&nbsp;ppm&nbsp;(CO)</span></p> <p style="line-height: 115%; background: white;"><strong><span style="font-size: 16px;">Phương ph&aacute;p lấy mẫu: Khuếch t&aacute;n</span></strong></p>

 • Bơm PA-4000II NEW COSMOS

  Mã sản phẩm:

 • Máy Đo Khí Gas XP-3110 Cosmos

  Mã sản phẩm: COSMOS

  <h2 style="background: white;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>M&aacute;y Đo Kh&iacute; Gas&nbsp; XP-3110 cầm tay (kh&iacute; ch&aacute;y nổ)</strong></span></h2> <p style="background: white;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Cosmos &ndash; Nhật</strong></span></p> <p style="background: white;"><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo kh&iacute; gas (kh&iacute; ch&aacute;y nổ) XP-3110 cầm tay Cosmos l&agrave; thiết bị cầm tay&nbsp;</span></p> <p style="background: white;"><span style="font-size: 16px;">d&ugrave;ng để&nbsp;đo kh&iacute; ch&aacute;y nổ (<strong>CH4, C3H8, C4H10, Ethanol, H2, Acetylene, &hellip;.</strong></span></p> <p style="background: white;"><span style="font-size: 16px;">ghi r&otilde; c&aacute;c khi cần đo), nguy&ecirc;n tắc đo: cảm biến đốt n&oacute;ng chất x&uacute;c t&aacute;c.</span></p> <p style="background: white;"><span style="font-size: 16px;">Hiển thị m&agrave;n h&igrave;nh LCD (c&oacute; đ&egrave;n nền).</span></p> <p style="background: white;"><strong><span style="font-size: 16px;">C&oacute; cảnh b&aacute;o bằng c&ograve;i v&agrave; đ&egrave;n nhấp nh&aacute;y.</span></strong></p> <p style="background: white;"><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo: 0-100%LEL</span></strong></p> <p style="background: white;"><strong><span style="font-size: 16px;">C&oacute; thể c&agrave;i đặt tối đa 5 loại kh&iacute; ch&aacute;y nổ (t&ugrave;y chọn).&nbsp;</span></strong></p> <p style="background: white;"><strong><span style="font-size: 16px;">Trọng lượng: 450g</span></strong></p>

 • Máy Đo Khí XP-302M (LEL;O2;H2S;CO)

  Mã sản phẩm: COSMOS

  <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>M&aacute;y Đo 4 Kh&iacute; XP-302M Cầm Tay (LEL;O2;H2S;CO)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Cosmos- Nhật</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo kh&iacute; cầm tay XP-302M Cosmos (hay m&aacute;y đo kh&iacute; đa chỉ ti&ecirc;u) c&oacute; thể&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">đo <strong>đồng thời&nbsp;tới 4 loại kh&iacute;:</strong> Kh&iacute; ch&aacute;y nổ &nbsp;LEL (Metan hoặc LPG);&nbsp;Oxy (O2);</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hydrogen sulfide (H2S);Carbon monoxide (CO),&nbsp;với m&agrave;n h&igrave;nh hiển thị đồng</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">thời cả 4 loại kh&iacute;.&nbsp;<strong>C&oacute; cảnh b&aacute;o tự động bằng đ&egrave;n Flash.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Phương ph&aacute;p lấy mẫu: Bơm h&uacute;t kh&iacute; qua ống lấy mẫu<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo kh&iacute;:&nbsp;</span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">0-100 % LEL (Metan v&agrave; LPG)</span></strong></p> <p> </p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">0-25&nbsp;vol%&nbsp;(Oxy)</span></strong></p> <p> </p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">0-30&nbsp;ppm&nbsp;(H2S)</span></strong></p> <p> <strong><span style="font-size: 16px;">0-150&nbsp;ppm&nbsp;(CO)</span></strong></p>

 • Máy đo khí VOC XP-3120V Cosmos

  Mã sản phẩm: COSMOS

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">M&aacute;y Đo Kh&iacute;&nbsp; VOC XP-3120V cầm tay&nbsp;&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Cosmos (Nhật)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Đo nồng độ của c&aacute;c hợp chất hữu cơ bay hơi (Ventila Organic Compounds) theo đơn vị ppm.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo c&aacute;c hợp chất bay hơi XP-3120V sử dụng nguy&ecirc;n l&yacute; đo dạng hấp thụ, d&ugrave;ng bơm h&uacute;t kh&iacute; qua ống lấy mẫu d&agrave;i 1m để đo nồng độ VOCs.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y nhỏ gọn, dễ d&agrave;ng sử dụng.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo: Dải thấp ~ 0 to 100 ppm</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Cảnh b&aacute;o: Kh&ocirc;ng cảnh b&aacute;o</span></p> <p><span style="background-color: white; font-size: 16px;">Sai số &plusmn; 10% to&agrave;n dải đo</span></p> <p><span style="background-color: white; font-size: 16px;">Cảnh b&aacute;o: Kh&ocirc;ng cảnh b&aacute;o</span></p> <p style="line-height: 150%; background: white;"><span style="font-size: 16px;"> Cấu tr&uacute;c ph&ograve;ng nổ Ex ib d IIB T3 (TIIS)Nhiệt độ l&agrave;m việc: 0 to +40 &deg;C<br /> Nguồn cấp 4 pin x AA</span></p> <p><span style="background-color: white; font-size: 16px;">Chế độ l&agrave;m việc li&ecirc;n tục: D&ugrave;ng pin ankan xấp xỉ 25 giờ (ở 20&deg;C, tắt đ&egrave;n nền)</span></p> <p><span style="background-color: white; font-size: 16px;">k&iacute;ch thước: W82 x H162 x D36 mm</span></p> <p> </p>

 • Máy đo khí XA-4400II Cosmos

  Mã sản phẩm: COSMOS

  <strong style="color: #ff0000;"><span style="font-size: 16px;">M&aacute;y đo kh&iacute; XA-4400II cầm tay&nbsp;</span></strong> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>H&atilde;ng Cosmos - Nhật<br /> </strong></span></p> <p> <h&atilde;ng><span style="font-size: 16px;"> M&aacute;y đo kh&iacute; cầm tay XA-4400II c&oacute; thể <strong>đo đồng thời tới 4 loại kh&iacute;</strong> Oxy (O2);&nbsp;</span></h&atilde;ng></p> <p><h&atilde;ng><span style="font-size: 16px;">Kh&iacute; ch&aacute;y nổ (LEL);&nbsp;Hydrogen sulfide (H2S);Carbon monoxide (CO),&nbsp;</span></h&atilde;ng></p> <p><h&atilde;ng><span style="font-size: 16px;">với m&agrave;n h&igrave;nh hiển thị đồng thời&nbsp;</span></h&atilde;ng></p> <p><h&atilde;ng><span style="font-size: 16px;">Phương ph&aacute;p lấy mẫu:&nbsp;khuếch t&aacute;n&nbsp;</span></h&atilde;ng></p> <p><h&atilde;ng><span style="font-size: 16px;"><span style="background-color: white;"><strong>Dải đo:</strong></span><br /> <strong> 0-100 % LEL (Metan)</strong></span></h&atilde;ng></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;"> 0-25&nbsp;vol%&nbsp;(Oxy)</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;"> 0-30&nbsp;ppm&nbsp;(H2S)</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong> 0-300&nbsp;ppm&nbsp;(CO)</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Thiết bị c&oacute; khả năng c&agrave;i đặt cảnh b&aacute;o theo c&aacute;c đối tượng đo kh&aacute;c nhau</span></p> <p> </p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin