• Thiết Bị Đo Lực Căng Dây Đai

Thiết Bị Đo Lực Căng Dây Đai / Bút Đo Lực Căng Dây Đai

TTECH chuyên cung câp Thiết Bị Đo Lực Căng Dây Đai / Bút Đo Lực Căng Dây Đa các hãng nổi tiếng trên thế giới

Yêu cầu giá tốt thiết bị đo lực căng dây đai

Tell: 0948 007 822; email: yen@ttech.vn

 • Thiết bị đo lực căng dây đai loại cầm tay

  Mã sản phẩm: USA

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">B&uacute;t đo lực căng d&acirc;y đai V belt</span></strong></h2> <p><span style="font-size: 16px;"><em>(hay c&ograve;n gọi l&agrave; thiết bị đo lực căng d&acirc;y đai cầm tay)</em></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><strong>Model : V belt;&nbsp;Xuất xứ &nbsp;:USA</strong></span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Lực căng ph&ugrave; hợp l&agrave; một trong những yếu tố quan trọng nhất cần thiết để vận</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">h&agrave;nh l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; đạt y&ecirc;u cầu.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Phương ph&aacute;p căng n&agrave;y l&agrave; dựa tr&ecirc;n thực tế l&agrave; lực cần thiết để l&agrave;m lệch một</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">chiều d&agrave;i nhịp nhất định theo một lượng nhất định c&oacute; li&ecirc;n quan đến lực căng của đai.</span></p> <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp th&ecirc;m b&uacute;t đo lực căng d&acirc;y đai&nbsp;</strong></span> <p><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Vbelt - (Mitsuboshi - Nhật).</strong></span></p>

 • Bút đo lực căng dây đai SKF PHG PT/C1 007

  Mã sản phẩm: SKF- Nhật

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">B&uacute;t đo lực căng d&acirc;y đai SKF PHG PT/C1 007</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng SKF - Nhật</span></strong></p>

 • Thiết bị đo lực căng dây đai - Unitta - U-508

  Mã sản phẩm: Unitta - Nhật

  <h2><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">M&aacute;y Đo Lực Căng D&acirc;y Đai Unitta U-550</span></strong></h2> <p><strong><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng Unitta - Nhật</span></strong></p> <p><span style="background-color: white; font-weight: bold; font-size: 16px;">M&aacute;y đo lực căng d&acirc;y đai U-550 Unitta&nbsp;l&agrave; một loại&nbsp;Sonic tension&nbsp;</span></p> <p><span style="background-color: white; font-weight: bold; font-size: 16px;">meter&nbsp;của h&atilde;ng Unitta Nhật Bản.</span></p> <p><span style="background-color: white; font-size: 16px;">Unitta U-550 l&agrave; thiết bị đo lực căng d&acirc;y đai cầm tay chuy&ecirc;n đo lực căng</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="background-color: white;">của c&aacute;c loại d&acirc;y đai. Nguy&ecirc;n tắc đo&nbsp;</span><span style="background-color: white;">dựa v&agrave;o độ rung của d&acirc;y đai sau đ&oacute;&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="background-color: white;">m&aacute;y sẽ ph&acirc;n t&iacute;ch tần số rung v&agrave;&nbsp;</span><span style="background-color: white;">cho ra kết quả ch&iacute;nh x&aacute;c.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size: 16px;">Dải đo tần số: 10 ~ 5000 Hz.&nbsp;Ghi nhớ 40 gi&aacute; trị D&acirc;y đai.</span></strong></p> <strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">M&aacute;y đo lực căng d&acirc;y đai Unitta U-508 ngừng sản xuất được&nbsp;</span><span style="background-color: transparent; font-size: 16px; color: #ff0000;">thay&nbsp; <span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">bằng</span></span></strong> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">model U-550.</span></strong></p>

 • Thiết Bị Đo Lực Căng Dây Đai (BTM - 400Plus)

  Mã sản phẩm: Checkline -Mỹ

  <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">M&aacute;y đo lực căng d&acirc;y đai Checkline BTM-400Plus</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;">H&atilde;ng Checkline - Mỹ</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 16px;">Chức năng</span></strong></p> <p><span style="font-size: 16px;">Bao gồm hai (2) Cảm biến ri&ecirc;ng biệt &ndash; loại cắm v&agrave;o để vận h&agrave;nh bằng một tay v&agrave; loại kết nối bằng c&aacute;p để đo đai với kh&ocirc;ng gian truy cập hạn chế<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng bởi từ trường hoặc tiếng ồn gần đ&oacute;<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hiển thị lực căng t&iacute;nh bằng newton (N) hoặc lực pound (lbf) hoặc tần số tự nhi&ecirc;n t&iacute;nh bằng Hertz (Hz) - c&oacute; thể lựa chọn<br /> </span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Hiển thị Menu bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng T&acirc;y Ban Nha, tiếng Bồ Đ&agrave;o Nha, tiếng Ph&aacute;p hoặc tiếng &Yacute; v&agrave; c&aacute;c ng&ocirc;n ngữ kh&aacute;c - c&oacute; thể lựa chọn</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải đo: 3-800Hz</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Hiển thị &nbsp;: LCD 2 d&ograve;ng, 16 k&yacute; tự/d&ograve;ng</span><br /> </span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin