• TB Phát Hiện Rò Rỉ Khí Nén S530

Thiết Bị Phát Hiện Rò Rỉ Khí S530

Công Ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao chuyên cung cấp Thiết Bị Phát Hiện Rò Rỉ Khí Nén S530­­; thiết bị phát hiện rò rỉ khí S530  giá cạnh tranh, chất lượng cao.

Yêu cầu giá tốt cho thiết bị phát hiện rò khí S530

Liên hệ: 0948 007 822; email: yen@ttech.vn

  • TB Phát Hiện Rò Rỉ Khí S530

    Mã sản phẩm: SUTO-ITEC (ĐỨC)

    <h2 style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px; color: #ff0000;"><strong>Thiết Bị Ph&aacute;t Hiện V&agrave; Kiểm Tra R&ograve; Rỉ Kh&iacute; N&eacute;n S530 SUTO</strong></span></h2> <p><span style="font-size: 16px;">H&atilde;ng SUTO-ITEC (ĐỨC)</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Dải tần số:&nbsp;40 kHz &plusmn; 2 kHz</span></p> <p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 16px;">Thiết bị ph&aacute;t hiện v&agrave; kiểm tra </span>r&ograve; rỉ kh&iacute; n&eacute;n S530 l&agrave; bộ x&aacute;c định r&ograve; rỉ kh&iacute; n&eacute;n</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">bằng si&ecirc;u &acirc;m,&nbsp;c&oacute; định hướng laze, thuận lợi cho x&aacute;c định c&aacute;c vị tr&iacute; tr&ecirc;n cao hoặc xa.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">Ứng dụng:</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Ph&aacute;t hiện r&ograve; rỉ trong kh&iacute; n&eacute;n, chất l&agrave;m lạnh</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Kiểm tra c&aacute;ch điện của cửa ra v&agrave;o v&agrave; cửa sổ.</span></p> <p><span style="font-size: 16px;">&bull; Ph&aacute;t hiện xả điện một phần g&acirc;y ra thiệt hại tr&ecirc;n c&aacute;ch nhiệt.</span></p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin