• Thiết bị đo hãng PCE

 • Camera đo nhiệt độ - PCE-TC 3

  Mã sản phẩm: PCE

  Camera chụp ảnh nhiệt ( Camera hồng ngoại) với độ phân giải quang học cao (160 x 120 pixel) .Yếu tố cốt lõi của máy ảnh nhiệt là một dãy phẳng tiêu cảm biến nhiệt với độ phân giải 160 x 120 pixel. Camera này được thiết kế  dễ sử dụng bằng tay. Với trọng lượng chỉ 750 g, rất thích hợp cho việc sử dụng và lắp đặt,  ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác như an ninh, giám sát,...

 • Máy đo độ rung PCE-VT 2800

  Mã sản phẩm: PCE

  Máy đo độ rung PCE-VT 2800 là một thiết bị lý tưởng cho các công nhân, kỹ sư bảo trì để nhanh chóng kiểm tra độ rung của các bộ phận, máy móc và thiết bị. Máy đo độ rung đo tốc độ dao động và sự thay đổi của các bộ phận máy móc thiết bị để có thể kiểm soát sự hoạt động tốt nhất của thiết bị. Máy PCE-VT 2800 có tính năng tích hợp lưu trữ dữ liệu. Các dữ liệu được ghi, được lưu trữ trên một thẻ nhớ SD và chúng có thể được chuyển trực tiếp đến máy tính hoặc máy tính xách tay thông qua cổng USB hoặc giao diện RS232.

 • Máy đo độ rung - Vibration meter - PCE-VT 2700

  Mã sản phẩm: PCE

  Máy đo độ rung điện tử hiện đại tích hợp bộ nhớ có khả năng kết nối với máy vi tính. Trên cơ sở đo độ rung động của thiết bị, máy móc các kỹ thuật viên có thể đề ra các biện pháp lắp đặt và bảo trì máy hợp lý.

 • Thiết bị đo độ cứng cao su và vật liệu đàn hồi - PCE-HT200

  Mã sản phẩm: PCE

  <p>Thiết bị thử độ cứng PCE-HT200 (loại A) được sử dụng như một thiết bị cầm tay để đo kiểm tra vật liệu trong ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm.&nbsp;</p> <p>Thiết bị thử nghiệm độ cứng đi k&egrave;m với một th&agrave;nh phần đo lường v&agrave; hiển thị kỹ thuật số với độ ph&acirc;n giải chỉ c&oacute; 0,1 đơn vị độ cứng.</p>

 • Thiết bị đo độ cứng cao su và vật liệu đàn hồi - PCE-DX

  Mã sản phẩm: PCE

  Thiết bị đo độ cứng PCE-DX-A l&agrave; một thiết bị ti&ecirc;u chuẩn để đo độ cứng của vật liệu mềm.&nbsp; <p>Thiết bị d&ugrave;ng để đo c&aacute;c vật liệu mềm như cao su hoặc c&aacute;c vật liệu c&oacute; t&iacute;nh đ&agrave;n hồi.</p>

 • Máy đo từ trường - Radiation detector - PCE-G

  Mã sản phẩm: PCE

  <p>M&aacute;y đo từ trường với đầu d&ograve; 3 chiều x&aacute;c địnhbức xạ điện từ. Thiết bị n&agrave;y đ&atilde; được ph&aacute;t triển đặc biệt để đo lường m&aacute;y biến &aacute;p để đ&aacute;nh gi&aacute; từ trường ph&aacute;t ra từ m&agrave;n h&igrave;nh m&aacute;y vi t&iacute;nh, ti vi, hệ thống điện c&ocirc;ng nghiệp( dải ph&acirc;n c&aacute;ch từ, động cơ điện, vv).Thiết bị n&agrave;y đ&aacute;p ứng Ti&ecirc;u chuẩn Li&ecirc;n minh ch&acirc;u &Acirc;u IEC 801-1 (EN 50.081-1) v&agrave; n&oacute; cũng đ&aacute;p ứng ti&ecirc;u chuẩn ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm v&agrave; đo lường; IEC 204 (IN 60.204).<br /> <br /> </p>

 • Máy đo độ rung PCE-VM 5000

  Mã sản phẩm: PCE

  PCE -VM 5000 đo độ rung với 4 k&ecirc;nh lưu trữ dữ liệu được thiết kế đặc biệt cho ph&eacute;p đo ch&iacute;nh x&aacute;c . Với bốn k&ecirc;nh đo độ rung đồng thời do cảm biến rung động từ xa trong dải tần số từ 10 Hz đến 1 KHz tốc độ , gia tốc v&agrave; mở rộng.

 • Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại - PCE-IR 1000 series

  Mã sản phẩm: PCE

  M&aacute;y đo nhiệt độ bằng hồng ngoại PCE-IR 1000 được thiết kế đặc biệt d&ugrave;ng để đo ở nhiệt độ cao như c&aacute;c th&agrave;nh phần kim loại v&agrave; th&eacute;p đặc biệt l&agrave; ng&agrave;nh đ&uacute;c v&agrave; c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;gn nghiệp cần phải kiểm so&aacute;t ở nhiệt độ cao. PCE-IR 1000 c&oacute; thể đo được l&ecirc;n đến 1800&deg;C. Nhờ độ ph&acirc;n giải quang học của m&aacute;y từ 120:1 v&agrave; 300:1 gi&uacute;p m&aacute;y c&oacute; thể đo kể cả những vật liệu nhỏ v&agrave; khảng c&aacute;nh xa. M&aacute;y c&oacute; phần mềm v&agrave; bộ nhớ lưu trữ gi&aacute; trị đo v&agrave; c&oacute; thể chuyển giao sang m&aacute;y t&iacute;nh để ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; lưu trữ

 • Máy đo độ rung, đo tốc độ vòng quay động cơ - PCE-

  Mã sản phẩm: PCE

  M&aacute;y PCE-VT 204 l&agrave; thiết bị t&iacute;ch hợp đo độ rung v&agrave; tốc độ, thiết bị n&agrave;y rất th&iacute;ch hợp đo đạc độ rung của động cơ từ đ&oacute; c&aacute;c kỹ thuật vi&ecirc;n c&oacute; thể &nbsp;đề ra c&aacute;c biện ph&aacute;p bảo tr&igrave; cũng như lắp đặt hệ thiết bị một c&aacute;ch khoa học.

 • Thiết bị đo độ cứng cao su, nhựa - PCE-HT210

  Mã sản phẩm: PCE

  Thiết bị thử độ cứng PCE-HT210 (loại D) được sử dụng như một thiết bị cầm tay để đo kiểm tra vật liệu trong ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm. <p>Thiết bị thử nghiệm độ cứng đi k&egrave;m với một th&agrave;nh phần đo lường v&agrave; hiển thị kỹ thuật số với độ ph&acirc;n giải chỉ c&oacute; 0,2 đơn vị độ cứng.</p>

 • Máy đo tốc độ vòng quay dạng đèn chớp PCE-OM15

  Mã sản phẩm: PCE

  PCE-OM 15 l&agrave; một m&aacute;y đo tốc độ v&ograve;ng quay dạng đ&egrave;n chớp sử dụng một b&oacute;ng đ&egrave;n xenon 6500K để đo. PCE-OM 15 cho ph&eacute;p chiếu s&aacute;ng, đo, đếm vật thể di động một thời gian ngắn chỉ với một đ&egrave;n flash tương tự như kỹ thuật quay phim bằng c&aacute;ch sử dụng li&ecirc;n tiếp nhanh ch&oacute;ng của h&igrave;nh ảnh để x&aacute;c nhận một chuyển động li&ecirc;n tục.

 • Thiết bị đo vòng quay động cơ - PCE-T236

  Mã sản phẩm: PCE

  PCE-T236 l&agrave; thiết bị đo số v&ograve;ng quay động cơ điện tử hiện đại, độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao, c&oacute; thể đo theo 2 phương ph&aacute;p: đo theo kiểu tiếp x&uacute;c trực tiếp v&agrave; đo kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c (đo bằng tia laser).&nbsp; <p>Thiết bị được ứng dụng rộng r&atilde;i trong c&ocirc;ng nghiệp, trong kiểm tra c&aacute;c th&ocirc;ng số kỹ thuật của m&aacute;y m&oacute;c thiết bị, nhất l&agrave; th&ocirc;ng số về số v&ograve;ng quay của động cơ.<br /> <br /> </p>

 • Máy đo điện từ trường (AC và DC) PCE-MFM 3000

  Mã sản phẩm: PCE

  <p><br /> </p> <p >M&Aacute;Y ĐO ĐIỆN TỪ TRƯỜNG<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" /> Model: PCE-MFM 3000<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none; color: #333333; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" /> D&ugrave;ng để đo từ trường động (AC) v&agrave; từ trường tĩnh (DC)<br /> </br></p>

 • Thiết bị đo độ dày vật liệu - Thickness gauge - PCE-TG

  Mã sản phẩm: PCE

  M&aacute;y đo độ d&agrave;y PCE-TG 250 l&agrave; một thiết bị dễ sử dụng v&agrave; cho ph&eacute;p đo ch&iacute;nh x&aacute;c về độ d&agrave;y vật liệu. Vận tốc &acirc;m thanh được sử dụng c&oacute; thể điều chỉnh d&ugrave;ng cho thiết bị n&agrave;y, n&oacute; l&agrave;m cho việc đo lường c&aacute;c vật liệu kh&aacute;c nhau như th&eacute;p, nh&ocirc;m, thủy tinh v&agrave; nhựa ti&ecirc;u chuẩn. Thiết bị n&agrave;y c&oacute; thể thực hiện đo cho bề d&agrave;y bể, ống v&agrave; vật liệu kh&aacute;c nhau.

 • Máy đo độ rung PCE-VM 25

  Mã sản phẩm: PCE

  Vibration meter to monitor machines and roller bearing / contact-free temperature and rotational speed determination / OLED- color display / graphic display / data storage for 16,000 measurement values / USB interface

 • Máy đo độ cứng bê tông PCE-HT 225A

  Mã sản phẩm: PCE

  PCE-HT-225A l&agrave; m&aacute;y đo độ cứng b&ecirc; t&ocirc;ng được sử dụng rộng r&atilde;i trong ng&agrave;nh x&acirc;y dựng cũng như c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp kh&aacute;c.

 • Máy đo độ dày lớp phủ PCE-CT 60

  Mã sản phẩm: PCE

  Đo độ d&agrave;y lớp phủ với đầu đo từ t&iacute;nh v&agrave; kh&ocirc;ng từ t&iacute;nh như: nhựa, sắt, th&eacute;p, nh&ocirc;m, đồng, sắt kh&ocirc;ng gỉ&hellip;

 • Thiết bị đo độ rung - Vibration meter - PCE-

  Mã sản phẩm: PCE

  Tr&ecirc;n cơ sở đo độ rung của động cơ, thiết bị,&hellip; c&aacute;c kỹ thuật vi&ecirc;n đề ra c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng ngừa bảo tr&igrave; m&aacute;y m&oacute;c sản xuất, cũng như trong lắp đặt hệ thiết bị, m&aacute;y m&oacute;c.

 • Máy đo độ dày vật liệu PCE-TG 100

  Mã sản phẩm: PCE

  PCE-TG 100 l&agrave; thiết bị chuy&ecirc;n đo độ d&agrave;y vật liệu cho c&aacute;c vật liệu như kim loại, thủy tinh, nhựa v&agrave; c&aacute;c vật liệu đồng nhất kh&aacute;c

 • Máy đo điện trường 3 chiều - Radio Frequency meter -

  Mã sản phẩm: PCE

  M&aacute;y đo điện trường 3 chiều với đầu d&ograve; h&igrave;nh cầu, ph&aacute;t hiện bức xạ điện từ, với dải tần từ 50MHz l&ecirc;n tới 3,5 GHz. Thiết bị n&agrave;y ph&ugrave; hợp với c&aacute;c ph&eacute;p đo &nbsp;trong lĩnh vực truyền tải điện (m&aacute;y biến &aacute;p), cũng như việc đo điện từ trường ph&aacute;t ra từ m&agrave;n h&igrave;nh m&aacute;y t&iacute;nh, truyền h&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c hệ thống m&aacute;y c&ocirc;ng nghiệp.N&oacute; cũng c&oacute; khả năng ph&aacute;t hiện bức xạ của hệ thống kh&ocirc;ng d&acirc;y, chẳng hạn như một mạng LAN kh&ocirc;ng d&acirc;y,của GSM hoặc để x&aacute;c định bức xạ từ l&ograve; vi s&oacute;ng.

 • Máy đo độ trắng PCE-WSB 1

  Mã sản phẩm: PCE

  <div></div>

 • Camera đo nhiệt độ PCE-IVT 1

  Mã sản phẩm: PCE

  Camera đo nhiệt độ kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c (-50 to 1000&deg;C) v&agrave; đo nhiệt độ tiếp x&uacute;c kiểu K, đo nhiệt độ, độ ẩm m&ocirc;i trường, đo nhiệt độ điểm sương<br /> <div></div>

 •  Máy đo độ dầy lớp phủ (sơn, vật liệu …) - PCE-Ct 30 / 40 / 50

  Mã sản phẩm: PCE

  M&aacute;y PCE-CT 30/40/50 l&agrave; dụng cụ đo độ dầy lớp phủ được sử dụng rất rộng r&atilde;i trong đo đạc độ dầy lớp phủ tr&ecirc;n c&aacute;c loại vật liệu như sắt, th&eacute;p, v&agrave; c&aacute;c loại vật liệu kh&ocirc;ng từ t&iacute;nh kh&aacute;c. Thiết bị được c&aacute;c kỹ thuật vi&ecirc;n tin d&ugrave;ng trong kiểm tra th&acirc;n xe &ocirc;t&ocirc; , tr&ecirc;n cơ sở đo độ dầy của lớp sơn phủ ta c&oacute; thể biết được &nbsp;lớp sơn dầy mỏng để biết rằng chiếc xe đ&atilde; được phục chế sau tai nạn hay l&agrave; kh&ocirc;ng? M&aacute;y cũng cho ph&eacute;p x&aacute;c định chất lượng của lớp sơn phủ, một đặc t&iacute;nh quan trọng kh&aacute;c của m&aacute;y đ&oacute; l&agrave; trong qu&aacute; tr&igrave;nh đo đạc kh&ocirc;ng l&agrave;m ảnh hưởng đến bề mặt sơn phủ.


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin