• ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC ĐIỆN TỪ KF-700

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC ĐIỆN TỪ KF-700; KF-7100; KF-7300; KF-710; KF-720;KF-730;KF700

Hay còn gọi thiết bị đo lưu lượng dạng điện từ có độ chính xác cao, độ bền cao, giá cạnh tranh, giao hàng nhanh.

Màn hình hiển thị: MF710; MF720; MF730;MF740;MF750;MF760

Kích thước đường ống: DN10; DN15;DN20; ....DN2000

YÊU CẦU BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG DẠNG ĐIỆN TỪ 

Điện thoại: 0948.007.822; email: yen@ttech.vn

Tham khảo: Đồng hồ đo lưu lượng nước thảiđồng hồ đo lưu lượng nước điện từ KF-700
Đồng hồ đo lưu lượng điện từ seametricsỐng đo lưu lượng nướcỐng đo lưu lượng khí

 • Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Điện Từ KF-700 FA (DN125)

  Mã sản phẩm: FLOWTECH

  <p style="font-family: arial; font-size: 12px; padding-left: 10px; box-sizing: border-box; background-color: #ffffff; text-align: justify;">Đồng hồ đo lưu lượng điện từ | KF700 FA | Kết nối mặt b&iacute;ch<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Đo lưu lượng chất lỏng Nước | Nước thải | B&ugrave;n | Xi măng | H&oacute;a chất | Sữa bột | Sơn | ..&nbsp;</p> <p style="font-family: arial; font-size: 12px; padding-left: 10px; box-sizing: border-box; background-color: #ffffff; text-align: justify;">T&iacute;n hiệu ra | Xung | 4-20mA | Hiển thị LCD |&nbsp;</p>

 • Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Điện Từ KF-700 FA (DN40)

  Mã sản phẩm: FLOWTECH

  <p style="font-family: arial; font-size: 12px; padding-left: 10px; box-sizing: border-box; background-color: #ffffff; text-align: justify;">Đồng hồ đo lưu lượng điện từ | KF700 FA | Kết nối mặt b&iacute;ch<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Đo lưu lượng chất lỏng Nước | Nước thải | B&ugrave;n | Xi măng | H&oacute;a chất | Sữa bột | Sơn | ..&nbsp;</p> <p style="font-family: arial; font-size: 12px; padding-left: 10px; box-sizing: border-box; background-color: #ffffff; text-align: justify;">T&iacute;n hiệu ra | Xung | 4-20mA | Hiển thị LCD |&nbsp;</p>

 • Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Điện Từ KF-700 FA (DN65)

  Mã sản phẩm: FLOWTECH

  <h2>Đồng hồ đo lưu lượng điện từ&nbsp; KF700 FA; KF-710;KF-720:KF-730&nbsp; </h2> <p><strong>Kết nối mặt b&iacute;ch;&nbsp;K&iacute;ch thước đường ống: DN65</strong></p> <p><strong><strong>Lưu lượng: 12....60m3/h</strong><br /> </strong></p> <p>M&ocirc;i chất đo lưu lượng chất lỏng: Nước;Nước sạch;Nước thải;B&ugrave;n;Xi măng;H&oacute;a chất;Sữa bột;Sơn ..&nbsp;&nbsp;</p> <p>T&iacute;n hiệu ra: Xung ; 4-20mA;&nbsp; Modbus ; RS485 or HART protocol&nbsp;</p> <hiển> <p>Bộ hiển thị: MF710; MF720; MF730; MF740;MF760</p> <p>Hiển thị lưu lượng tức thời v&agrave; tổng (LCD)</p> </hiển>

 • Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Điện Từ KF-700 FA (DN32)

  Mã sản phẩm: FLOWTECH

  <p style="font-family: arial; font-size: 12px; padding-left: 10px; box-sizing: border-box; background-color: #ffffff; text-align: justify;">Đồng hồ đo lưu lượng điện từ | KF700 FA | Kết nối mặt b&iacute;ch<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Đo lưu lượng chất lỏng Nước | Nước thải | B&ugrave;n | Xi măng | H&oacute;a chất | Sữa bột | Sơn | ..&nbsp;</p> <p style="font-family: arial; font-size: 12px; padding-left: 10px; box-sizing: border-box; background-color: #ffffff; text-align: justify;">T&iacute;n hiệu ra | Xung | 4-20mA | Hiển thị LCD |&nbsp;</p>

 • Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Điện Từ KF-700 FA (DN100)

  Mã sản phẩm: FLOWTECH

  <div style="text-align: left;"><span style="font-size: 12px; text-align: left; font-family: arial;">Đồng hồ đo lưu lượng điện từ | KF700 FA | Kết nối mặt b&iacute;ch</span></div> Đo lưu lượng chất lỏng Nước | Nước thải | B&ugrave;n | Xi măng | H&oacute;a chất | Sữa bột | Sơn | ..&nbsp; <p style="font-family: arial; font-size: 12px; padding-left: 10px; box-sizing: border-box; background-color: #ffffff; text-align: justify;">T&iacute;n hiệu ra | Xung | 4-20mA | Hiển thị LCD |&nbsp;</p> <p><strong>Model:&nbsp;KF-700; KF-710; KF-720; KF-740; KF-760 (DN100)</strong></p> <p>K&iacute;ch thước đường ống: DN100;&nbsp;Lắp B&iacute;ch</p> <p>M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị LCD: MF710; MF720; MF730,MF740;MF760</p> <p>Tổng t&iacute;ch hợp v&agrave; lưu lượng tức thời</p> <p>Lưu lượng: 8....40m3/h</p>

 • Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Điện Từ KF-700 FA (DN25)

  Mã sản phẩm: FLOWTECH

  <p style="font-family: arial; font-size: 12px; padding-left: 10px; box-sizing: border-box; background-color: #ffffff; text-align: justify;">Đồng hồ đo lưu lượng điện từ | KF700 FA | Kết nối mặt b&iacute;ch<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Đo lưu lượng chất lỏng Nước | Nước thải | B&ugrave;n | Xi măng | H&oacute;a chất | Sữa bột | Sơn | ..&nbsp;</p> <p style="font-family: arial; font-size: 12px; padding-left: 10px; box-sizing: border-box; background-color: #ffffff; text-align: justify;">T&iacute;n hiệu ra | Xung | 4-20mA | Hiển thị LCD |&nbsp;</p>

 • Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Điện Từ KF-700 FA (DN300)

  Mã sản phẩm: FLOWTECH

  <p><strong> <h2>Đồng hồ đo lưu lượng điện từ&nbsp; KF700 ; KF-710;KF-720:KF-730</h2> </strong></p> <strong> </strong> <p><strong>Kết nối mặt b&iacute;ch;&nbsp;K&iacute;ch thước đường ống: DN300&nbsp;</strong></p> <p>M&ocirc;i chất đo lưu lượng chất lỏng: Nước;Nước sạch;Nước thải;B&ugrave;n;Xi măng;H&oacute;a chất;Sữa bột;Sơn ..&nbsp;&nbsp; </p> <p>T&iacute;n hiệu ra: Xung ; 4-20mA;&nbsp; Modbus ; RS485 or HART protocol&nbsp;</p> <hiển> <p>Bộ hiển thị: MF-710; MF-720; MF-730; MF-740;MF-760</p> <p>Hiển thị lưu lượng tức thời v&agrave; tổng (LCD)</p> </hiển>

 • Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Điện Từ KF-700 FA (DN250)

  Mã sản phẩm: FLOWTECH

  <p><strong>Đồng hồ đo lưu lượng điện từ&nbsp; KF700 FA; KF-710;KF-720:KF-730&nbsp;</strong></p> <strong></strong> <p><strong>Kết nối mặt b&iacute;ch;&nbsp;K&iacute;ch thước đường ống: DN250</strong></p> <p><strong><strong>Lưu lượng: 200....800m3/h</strong><br /> </strong></p> <p>M&ocirc;i chất đo lưu lượng chất lỏng: Nước;Nước sạch;Nước thải;B&ugrave;n;Xi măng;H&oacute;a chất;Sữa bột;Sơn ..&nbsp;&nbsp;</p> <p>T&iacute;n hiệu ra: Xung ; 4-20mA;&nbsp; Modbus ; RS485 or HART protocol&nbsp;</p> <hiển> <p>Bộ hiển thị: MF-710; MF-720; MF-730; MF-740;MF-760</p> <p>Hiển thị lưu lượng tức thời v&agrave; tổng (LCD)</p> </hiển>

 • Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Điện Từ KF-700 FA (DN150)

  Mã sản phẩm: FLOWTECH

  <p><strong>Đồng hồ đo lưu lượng điện từ&nbsp; KF700 FA; KF-710;KF-720:KF-730&nbsp;</strong></p> <strong></strong> <p><strong>Kết nối mặt b&iacute;ch;&nbsp;K&iacute;ch thước đường ống: DN150</strong></p> <p><strong><strong>Lưu lượng: 80....400m3/h</strong><br /> </strong></p> <p>M&ocirc;i chất đo lưu lượng chất lỏng: Nước;Nước sạch;Nước thải;B&ugrave;n;Xi măng;H&oacute;a chất;Sữa bột;Sơn ..&nbsp;&nbsp;</p> <p>T&iacute;n hiệu ra: Xung ; 4-20mA;&nbsp; Modbus ; RS485 or HART protocol&nbsp;</p> <hiển> <p>Bộ hiển thị: MF710; MF720; MF730; MF-40;MF760</p> <p>Hiển thị lưu lượng tức thời v&agrave; tổng (LCD)</p> </hiển>

 • Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Điện Từ KF-700 FA (DN80)

  Mã sản phẩm: FLOWTECH

  Đồng hồ đo lưu lượng điện từ | KF700 FA | Kết nối mặt b&iacute;ch<br style="box-sizing: border-box;" /> Đo lưu lượng chất lỏng Nước | Nước thải | B&ugrave;n | Xi măng | H&oacute;a chất | Sữa bột | Sơn | ..&nbsp; <p><span style="background-color: #ffffff; font-size: 12px; font-family: arial;">T&iacute;n hiệu ra | Xung | 4-20mA | Hiển thị LCD |&nbsp;</span></p> <p>K&iacute;ch thước đường ống: DN150;&nbsp;Lắp B&iacute;ch</p> <p> </p> <p><strong>Lưu lượng: 20....120m3/h</strong></p> <p> </p> <p><br /> </p>

 • Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Điện Từ KF-700 FA (DN200)

  Mã sản phẩm: FLOWTECH

  <h2>Đồng hồ đo lưu lượng điện từ&nbsp; KF-700 FA; KF-710;KF-720:KF-730 (DN200)</h2> <p><strong>Kết nối mặt b&iacute;ch;&nbsp;K&iacute;ch thước đường ống: DN200</strong></p> <p><strong><strong>Lưu lượng: 120....600m3/h</strong><br /> </strong></p> <p>M&ocirc;i chất đo lưu lượng chất lỏng: Nước;Nước sạch;Nước thải;B&ugrave;n;Xi măng;H&oacute;a chất;Sữa bột;Sơn ..&nbsp;&nbsp;</p> <p>T&iacute;n hiệu ra: Xung ; 4-20mA;&nbsp; Modbus ; RS485 or HART protocol&nbsp;</p> <hiển> <p>Bộ hiển thị: MF-710; MF-720; MF-730; MF-740;MF-760</p> <p>Hiển thị lưu lượng tức thời v&agrave; tổng (LCD)</p> </hiển>

 • Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Điện Từ KF-700 FA (DN50)

  Mã sản phẩm: FLOWTECH

  <p style="font-family: arial; font-size: 12px; padding-left: 10px; box-sizing: border-box; background-color: #ffffff; text-align: justify;">Đồng hồ đo lưu lượng điện từ | KF700 FA | Kết nối mặt b&iacute;ch<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Đo lưu lượng chất lỏng Nước | Nước thải | B&ugrave;n | Xi măng | H&oacute;a chất | Sữa bột | Sơn | ..&nbsp;</p> <p style="font-family: arial; font-size: 12px; padding-left: 10px; box-sizing: border-box; background-color: #ffffff; text-align: justify;">T&iacute;n hiệu ra | Xung | 4-20mA | Hiển thị LCD |&nbsp;</p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin