Thiết bị hãng Labnet

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thường để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng:

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-leica-cp10893, Máy đo khoảng cách bằng laser Leica Disto D810, Máy đo khoảng cách bằng laser Leica DISTO D2, Máy đo khoảng cách bằng laser Leica DISTO D1, Máy đo khoảng cách bằng laser Leica DISTO D810 KIT, Máy đo khoảng cách bằng laser Leica Disto E7100i, Máy đo khoảng cách bằng laser Leica DISTO E7500i, Máy đo khoảng cách bằng laser Leica DISTO S910, Máy đo khoảng cách bằng laser Leica DISTO S910 Exterior, Máy đo khoảng cách bằng laser Leica DISTO S910 P2P, Máy đo khoảng cách bằng laser Leica DISTO X3, Máy đo khoảng cách bằng laser Leica DISTO X4, Máy đo khoảng cách bằng laser Leica X4-1 P2P Package, Máy phát laser Leica PIPER 100, Máy phát laser Leica Piper 100G/3R, Máy phát laser Leica PIPER 200, Máy phát laser Leica PIPER 200G, Máy cân bằng laser Leica Roteo 35G - 798056, Máy cân bằng laser Leica Rugby 610, Máy cân bằng laser Leica Rugby 620, Máy cân bằng laser Leica Rugby 640, Máy cân bằng laser Leica Rugby 640G, Máy cân bằng laser Leica Rugby 680, Máy cân bằng laser Leica Rugby CLA-ctive Basic, Máy cân bằng laser Leica Rugby CLA-ctive CLX250, Máy cân bằng laser Leica Rugby CLA-ctive CLX500, Máy cân bằng laser Leica Rugby CLA-ctive CLX600, Máy cân bằng laser Leica Rugby CLA-ctive CLX700, Máy cân bằng laser Leica Rugby CLH Base, Máy cân bằng laser Leica Rugby CLH CLX200, Máy cân bằng laser Leica Rugby CLH CLX300, Máy cân bằng laser Leica Rugby CLH CLX400, Máy cân bằng laser Leica LINO L6G, Máy cân bằng laser Leica LINO L2, Máy cân bằng laser Leica Lino L2G, Máy cân bằng laser Leica LINO L2Gs, Máy cân bằng laser Leica LINO L2P5, Máy cân bằng laser Leica LINO L2P5-1, Máy cân bằng laser Leica LINO L2P5G, Máy cân bằng laser Leica LINO L2S, Máy cân bằng laser Leica LINO L4P1, Máy cân bằng laser Leica LINO L6Gs, Máy cân bằng laser Leica LINO L6R, Máy cân bằng laser Leica LINO L6Rs, Máy cân bằng laser Leica Lino P5-1, Máy thủy bình Leica NA2, Máy thủy bình Leica NA320, Máy thủy bình Leica NA324, Máy thủy bình Leica NA332, Máy thủy bình Leica NA520, Máy thủy bình Leica NA524, Máy thủy bình Leica NA720, Máy thủy bình Leica NA724, Máy thủy bình Leica NA730 Plus, Máy thủy bình Leica NAK2 400 GON, Máy dò cáp ngầm, ống ngầm Leica Detect DD130, Máy dò cáp ngầm, ống ngầm Leica DD120, Máy dò cáp ngầm, ống ngầm Leica DD220, Máy dò cáp ngầm, ống ngầm Leica DD230, Máy dò cáp ngầm, ống ngầm Leica ULTRA 12 WATT ADV KIT, Máy dò cáp ngầm, ống ngầm Leica ULTRA 12 WATT STD KIT, Máy dò cáp ngầm, ống ngầm Leica ULTRA LOCATOR ADV, Máy dò cáp ngầm, ống ngầm Leica ULTRA LOCATOR STD

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-shenzhen-rugline-cp23007, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-I15H, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-I20U, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-I62H, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-I802W, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-I11H, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE I88H, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-I16H, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-I16K, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-X15, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-I22K, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-I22H, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-I18H, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-I10U-I7, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-I10U, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RF8CT, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-X33, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-I20J, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-I81H, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-Q802+,Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-Q15, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-Q18, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-711, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT80, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-I81F, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE Q75, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-I75H, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE T81P, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-I10J, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-X14, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-I86H, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-I802W+,Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE RT-I86, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE T11W, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE T8W, Máy tính bảng công nghiệp RUGLINE I55H, Máy kiểm kho RUGLINE RX6100, Máy kiểm kho RUGLINE RS60, Máy kiểm kho RUGLINE RT72, Máy kiểm kho RUGLINE RT-Q802, Máy kiểm kho RUGLINE RX6000, Máy kiểm kho RUGLINE RX6200, Máy kiểm kho RUGLINE RT75, Máy kiểm kho RUGLINE RT61, Máy kiểm kho RUGLINE RT610, Máy kiểm kho RUGLINE RT90, Máy kiểm kho RUGLINE RT510, Máy kiểm kho RUGLINE RT66, Máy kiểm kho RUGLINE RN60, Máy kiểm kho RUGLINE RS80, Máy kiểm kho RUGLINE RS70, Máy kiểm kho RUGLINE RT71, Máy kiểm kho RUGLINE RT70, Máy kiểm kho RUGLINE RT800Q, Máy kiểm kho RUGLINE RT6000, Máy kiểm kho RUGLINE RT6000, Máy kiểm kho RUGLINE T11A, Máy kiểm kho RUGLINE RT-I11F

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-sv-technics-cp23008, Máy đo cân bằng áp suất SV Technics T650, Máy đo cân bằng áp suất SV Technics PPlus 1000

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-jensen-global-cp23009, Máy bơm dung môi Jensen Global JGD150STS, Máy bơm dung môi Jensen Global JGD350S, Máy bơm dung môi Jensen Global JGD400S, Máy bơm dung môi Jensen Global JGD500T, Máy bơm dung môi Jensen Global JGDFV25, Máy bơm dung môi Jensen Global JGDFV25V, Máy bơm dung môi Jensen Global JGD1000, Máy bơm dung môi Jensen Global JGD150S, Máy bơm dung môi Jensen Global JGD500T-15, Máy bơm dung môi Jensen Global JGD7000-CA, Máy bơm dung môi Jensen Global JGD7000-UV, Máy bơm dung môi Jensen Global SSTank

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-labnet-cp23010, Máy ly tâm Labnet C0060, Máy ly tâm Labnet C0060-230V, Máy ly tâm Labnet C0160, Máy ly tâm Labnet C0160-230V, Máy ly tâm Labnet C0226R, Máy ly tâm Labnet C0336, Máy ly tâm Labnet C0336-230V, Máy ly tâm Labnet C0336R, Máy ly tâm Labnet C0336R-230V, Máy ly tâm Labnet C1000, Máy ly tâm Labnet C1000-230V, Máy ly tâm Labnet C1301, Máy ly tâm Labnet C1303-T, Máy ly tâm Labnet C1601, Máy ly tâm Labnet C1801, Máy ly tâm Labnet C2400, Máy ly tâm Labnet C2400-230V, Máy ly tâm Labnet C2500, Máy ly tâm Labnet C2500-230V, Máy ly tâm Labnet C2500-R, Máy ly tâm Labnet C2500-R-230V, Máy ly tâm Labnet D0100, Máy ly tâm Labnet D0100-230V, Máy ly tâm Labnet D1301, Máy ly tâm Labnet D1301-230V, Máy ly tâm Labnet D1302, Máy ly tâm Labnet D1302-230V, Máy ly tâm Labnet D1304, Máy ly tâm Labnet D1304-230V, Máy ly tâm Labnet I-4001-HCS, Máy ly tâm Labnet I-4002-HCS, Tủ ấm Labnet H0600A, Tủ ấm Labnet H1200A, Tủ ấm Labnet I5110A, Tủ ấm Labnet I5110A-230V, Tủ ấm Labnet I5110A-MLR, Tủ ấm Labnet I5211-DS, Tủ ấm Labnet I5211-DS-220V, Tủ ấm Labnet I-5222-DS, Tủ ấm Labnet I-5222-DS-230V, Tủ ấm Labnet I5311-D, Tủ ấm Labnet I5611-D, Tủ ấm Labnet S2050A, Tủ ấm Labnet S2050A-230V, Tủ ấm Labnet S2056A, Máy khuấy từ Labnet S0200, Máy khuấy từ Labnet D0300, Máy khuấy từ Labnet D0310, Máy khuấy từ Labnet D0320, Máy khuấy từ Labnet D0400, Máy khuấy từ Labnet D0410, Máy khuấy từ Labnet D0410-230V, Máy khuấy từ Labnet D0420, Máy khuấy từ Labnet D0420-230V, Máy khuấy từ Labnet H5100, Máy khuấy từ Labnet H5100-230V, Máy khuấy từ Labnet H5500, Máy khuấy từ Labnet H5600, Máy khuấy lắc Labnet S0500, Máy khuấy lắc Labnet S2025-B, Máy khuấy lắc Labnet S2025-B-230V, Máy khuấy lắc Labnet S2025-D-B, Máy khuấy lắc Labnet S2025-XLD-B, Máy khuấy lắc Labnet S0500-230V, Máy khuấy lắc Labnet S0600, Máy khuấy lắc Labnet S0600-230V, Máy khuấy lắc Labnet S1000-B, Máy khuấy lắc Labnet S2020-M60-B, Máy khuấy lắc Labnet S2020-P2-B-230V, Máy khuấy lắc Labnet S2020-P4-B, Máy khuấy lắc Labnet S2020-P4-B-230V, Máy khuấy lắc Labnet S2025-D-B-230V, Máy khuấy lắc Labnet S2025-XL-B, Máy khuấy lắc Labnet S2025-XL-B-230V, Máy khuấy lắc Labnet S2025-XLD, Máy khuấy lắc Labnet S2025-XLD-B-230V, Máy khuấy lắc Labnet S2030-1000-B, Máy khuấy lắc Labnet S2030-1000-B-230V, Máy khuấy lắc Labnet S2030-300-B, Máy khuấy lắc Labnet S2030-300-B-230V, Máy khuấy lắc Labnet S2030-LS-B, Máy khuấy lắc Labnet S2030-LS-B-230V, Máy khuấy lắc Labnet S2030-RC-B, Máy khuấy lắc Labnet S2030-RC-B-230V, Máy khuấy lắc Labnet S2035-D, Máy khuấy lắc Labnet S2035-DE, Máy khuấy lắc Labnet S2035-DE-230V, Máy khuấy lắc Labnet S2035-E, Máy khuấy lắc Labnet S2035-E-230V, Máy khuấy lắc Labnet S2040-1900, Máy khuấy lắc Labnet S2040-1900-230V, Máy tuần hoàn nhiệt Labnet TC020-24, Máy tuần hoàn nhiệt Labnet TC020-24-230V, Máy tuần hoàn nhiệt Labnet TC050-18, Máy tuần hoàn nhiệt Labnet TC050-18-230V, Máy tuần hoàn nhiệt Labnet TC9610, Máy tuần hoàn nhiệt Labnet TC9610-230V, Bể ra nhiệt Labnet W1106A, Bể ra nhiệt Labnet W1106A-230V

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin