Thiết bị hãng Kikusui

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thường để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng:

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-powerside-cp23031, Máy đo và phân tích công suất Powerside PQube 3, Máy đo và phân tích công suất Powerside Dual Monitor Pole Mount PKG, Máy đo và phân tích công suất Powerside Dual Monitor Wall Mount PKG, Máy đo và phân tích công suất Powerside microPMU LV DIN Rail PKG, Máy đo và phân tích công suất Powerside microPMU Pole Mount PKG, Máy đo và phân tích công suất Powerside microPMU Wall Mount PKG, Máy đo và phân tích công suất Powerside PQube 3e, Máy đo và phân tích công suất Powerside PQube 3r, Máy đo và phân tích công suất Powerside PQube 3v, Máy đo và phân tích công suất Powerside PQube3iaB-Portable, Máy đo và phân tích công suất Powerside PQube3iaB-Rugged-Pole-Mount, Máy đo và phân tích công suất Powerside PQube3iaB-Rugged-Wall-Mount, Máy đo và phân tích công suất Powerside microPMU DIN

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-refco-cp23032, Bộ nạp khí gas điều hòa Refco APEX-7-F-R410A-FG-CACCL60, Bộ nạp khí gas điều hòa Refco BM2-6-F-R410A-FG-CA-CCL60, Bộ nạp khí gas điều hòa Refco APEX-9-F-R410A-FG, Bộ nạp khí gas điều hòa Refco M2-3-DELUXE-F-R134a-CCL60, Bộ nạp khí gas điều hòa Refco M2-3-DELUXE-FR410AFGCCL60, Bộ nạp khí gas điều hòa Refco M4-3-DELUXE-FR410AFGCCL60, Bộ nạp khí gas điều hòa Refco REFMATE-4-CA-TC, Bộ nạp khí gas điều hòa Refco REFMATE-2, Bộ nạp khí gas điều hòa Refco REFMATE-2-CA, Bộ nạp khí gas điều hòa Refco REFMATE-2-CA-TC, Bộ nạp khí gas điều hòa Refco REFMATE-2-CA-WTC, Bộ nạp khí gas điều hòa Refco REFMATE-4, Bộ nạp khí gas điều hòa Refco REFMATE-4-CA, Bộ nạp khí gas điều hòa Refco REFMATE-4-CA-WTC, Bơm hút chân không Refco RL-2, Bơm hút chân không Refco ECO-5, Bơm hút chân không Refco ECO-9, Bơm hút chân không Refco RL-8, Máy phát hiện rò rỉ khí gas lạnh Refco STARTEK, Máy phát hiện rò rỉ khí gas lạnh Refco TRACE-LOCATOR, Máy phát hiện rò rỉ khí gas lạnh Refco TRITECTOR-R, Máy phát hiện rò rỉ khí gas lạnh Refco TRITECTOR-RC, Máy phát hiện rò rỉ khí gas lạnh Refco TRITECTOR-RCT, Cân điện tử Refco REFSCALE, Máy thu hồi khí gas lạnh Refco ENVIRO-DUO, Máy thu hồi khí gas lạnh Refco ENVIRO, Đồng hồ đo áp suất chân không Refco REFVAC-RC, Máy phát hiện rò rỉ khí gas cháy Refco STARTEK-C, Súng đo nhiệt độ Refco LP-88,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-sauermann-cp23033, Thiết bị đo áp suất chân không Sauermann 25555, Thiết bị đo áp suất chân không Sauermann 25555-V, Thiết bị đo áp suất chân không Sauermann 25558, Máy phát hiện rò rỉ khí gas điều hòa Sauermann Si-RD3, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann E4500-3-LOW, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann E4500-S-LOW, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann E500-2, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann E8500P-OC, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 030 KIT 2AC, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 030 KIT 2AH, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 030 KIT 2AS, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 030 KIT 2BS, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 030 KIT 3AC, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 030 KIT 3AH, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 030 KIT 3AS, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 030 KIT 3BS, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 130 KIT 2AH, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 130 KIT 2AS, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 130 KIT 2ASF, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 130 KIT 2BH, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 130 KIT 2BS, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 130 KIT 3AH, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 130 KIT 3AS, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 130 KIT 3BH, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 130 KIT 3BS, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 2302D, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 2303N, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 2303NL, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 2304NC, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 2304ND, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 2304NLDL, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 2304NLSL, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 2304NS, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 2305NDC, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 2305NDS, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 2305NLDLSL, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 2305NSC, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 2305NSH, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 2306NDSC, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 2306NDSH, Máy đo và phân tích khí thải Sauermann SICA 2306NLDLSLH, Máy đo chất lượng không khí Sauermann AQ Pro, Máy đo chất lượng không khí Sauermann AQ VOC, Máy đo chất lượng không khí Sauermann EXPERT, Máy đo nhiệt độ Sauermann Si-TI3, Máy đo nhiệt độ Sauermann Si-TT3, Máy đo tốc độ gió Sauermann DBM 620, Máy đo tốc độ gió Sauermann DBM 620C, Máy đo tốc độ gió Sauermann Si-HH3, Máy đo tốc độ gió Sauermann Si-VV3, Máy đo chênh áp Sauermann Si-PM3,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-sci-cp23034, Máy kiểm tra độ bền cách điện SCI 295, Máy kiểm tra độ bền cách điện SCI 297, Máy kiểm tra độ bền cách điện SCI 296, Máy kiểm tra độ bền cách điện SCI 294, Máy kiểm tra độ bền cách điện SCI 298, Máy kiểm tra độ bền cách điện SCI 446, Máy kiểm tra độ bền cách điện SCI 448, Máy kiểm tra nối đất SCI 266, Máy kiểm tra nối đất SCI 264,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-scienscope-cp23035, Kính hiển vi Scienscope ELZ-PK5S-E1, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK5D-E1, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK3FX-E1, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK5D-E1, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK10-AN, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK10-AN-E, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK10-E1, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK10-E1-E, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK10-R3E, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK12-AN, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK12-E1, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK12-R3E, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK2, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK2-AN, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK2E, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK2E-AN, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK2E-R3E, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK2-R3E, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK3-E1, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK3-R3E, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK5-AN, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK5D-AN, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK5D-AN-E, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK5D-E1, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK5D-R3E, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK5-E1, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK5-R3E, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK5S-AN, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK5S-E1, Kính hiển vi Scienscope CMO-PK5S-R3E, Kính hiển vi Scienscope ELZ-PK1-AN, Kính hiển vi Scienscope ELZ-PK1-E1, Kính hiển vi Scienscope ELZ-PK1-R3, Kính hiển vi Scienscope ELZ-PK2-AN, Kính hiển vi Scienscope ELZ-PK2-E1, Kính hiển vi Scienscope ELZ-PK2-R3, Kính hiển vi Scienscope ELZ-PK3-AN, Kính hiển vi Scienscope ELZ-PK3-E1, Kính hiển vi Scienscope ELZ-PK3-R3, Kính hiển vi Scienscope ELZ-PK3-R3E, Kính hiển vi Scienscope ELZ-PK5-AN, Kính hiển vi Scienscope ELZ-PK5D-AN, Kính hiển vi Scienscope ELZ-PK5D-E1, Kính hiển vi Scienscope ELZ-PK5D-R3, Kính hiển vi Scienscope ELZ-PK5D-R3E, Kính hiển vi Scienscope ELZ-PK5-E1, Kính hiển vi Scienscope ELZ-PK5-R3, Kính hiển vi Scienscope ELZ-PK5-R3E, Kính hiển vi Scienscope ELZ-PK5S-AN, Kính hiển vi Scienscope ELZ-PK5S-R3, Kính hiển vi Scienscope ELZ-PK5S-R3E, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK10-AN, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK10-E1, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK10-R3, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK1-AN, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK1-E1, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK1-R3, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK2-AN, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK2-E1, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK2-R3, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK3-AN, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK3-E1, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK3FX-AN, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK3FX-E1, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK3FX-R3, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK3-R3, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK5-AN, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK5D-AN, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK5D-R3, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK5-E1, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK5-R3, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK5S-AN, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK5S-E1, Kính hiển vi Scienscope NZ-PK5S-R3, Kính hiển vi Scienscope SZ-BD-B2A, Kính hiển vi Scienscope SZ-BD-T3A, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK10-AN, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK10-E1, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK10-R3, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK1-AN, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK1-E1, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK1-R3, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK2-AN, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK2-E1, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK2-R3, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK3-AN, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK3-E1, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK3FX-AN, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK3FX-R3, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK3-R3, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK5-AN, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK5D-AN, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK5D-R3, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK5-E1, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK5-R3, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK5S-AN, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK5S-E1, Kính hiển vi Scienscope SZ-PK5S-R3, Kính hiển vi Scienscope Vizor-T, Kính hiển vi Scienscope Vizor-TS, Kính lúp Scienscope ML2-5D-30, Kính lúp Scienscope ML2-5D-30-ESD, Kính lúp Scienscope ML7-5D-30, Kính lúp Scienscope ML7-5D-30-ESD

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-checkline-cp21013, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline TI-25MXT, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline TI-25DLXT, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline TI-CMX, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline TI-CMXDL, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline TI-CMXDLP, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline ZX-6, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline ZX-6DL, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline MMX-7, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline CMX, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline CMXDL, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline CMXDLP, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline TI-MMX-SDL, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline TI-MVX, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline TI-PVX, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline UTG, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline MiniTest 430, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline MiniTest 440, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline ZX-5DL, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline TI-007DLX, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline PZX-7DL, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline TI-25PX, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline TI-25SX, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline TI-25DLX, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline TI-25MX, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline ZX-1, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline ZX-2, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline ZX-3, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline ZX-5, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline TI-007X, Máy đo chiều dày siêu âm Checkline PZX-7

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-trac-dia-hang-sts-cp20977, Máy cân bằng laser STS EAGL-440G, Máy cân bằng laser STS ELG-440, Máy cân bằng laser STS CMG-44, Máy cân bằng laser STS SRS-440G, Máy cân bằng laser STS SRS-410G, Máy cân bằng laser STS SRS-210G, Máy cân bằng laser STS SRS-110G, Máy cân bằng laser STS GV-415G, Máy cân bằng laser STS GV-215G, Máy cân bằng laser STS CR-440R, Máy cân bằng laser STS CR-410R, Máy cân bằng laser STS CR-210R, Máy cân bằng laser STS OLP-2, Máy cân bằng laser STS SQ-15GT, Máy cân bằng laser STS MS-501, Máy cân bằng laser STS RS-501, Máy cân bằng laser STS SQ-10G, Máy cân bằng laser STS SJ-10G, Máy cân bằng laser STS SQ-10R, Máy cân bằng laser STS SJ-10R, Máy cân bằng laser STS SS-50G, Máy cân bằng laser STS SS-30G, Máy cân bằng laser STS SS-50Z, Máy cân bằng laser STS HD-01, Máy cân bằng laser STS SLH-600, Máy cân bằng laser STS GSL-VH10, Máy cân bằng laser STS-H600, Máy cân bằng laser STS 20XG, Máy cân bằng laser STS 24XG, Máy cân bằng laser STS 26XG, Máy cân bằng laser STS 28XG, Máy cân bằng laser STS 32XG, Máy kinh vĩ STS SDT10WS, Máy toàn đạc điện tử STS TSS-200G, Máy toàn đạc điện tử STS TSS-200, Máy toàn đạc điện tử STS TSS-200GS, Máy toàn đạc điện tử STS TSS-200S, Máy đo khoảng cách STS DWS-160W, Máy đo khoảng cách STS DWS-160B, Máy đo khoảng cách STS DWM-190P, Máy đo khoảng cách bằng laser STS BDM-40G, Máy đo khoảng cách bằng laser STS ESG-600, Máy đo khoảng cách bằng laser STS WBS-8652, Thước kiểm tra góc nghiêng STS SV600VM, Thước kiểm tra góc nghiêng STS SV450VM, Thước kiểm tra góc nghiêng STS SV380VM, Thước kiểm tra góc nghiêng STS SV300VM, Thước kiểm tra góc nghiêng STS SV200VM, Thước kiểm tra góc nghiêng STS SV150VM, Thước kiểm tra góc nghiêng STS SV120VM, Thước kiểm tra góc nghiêng STS DSL500W, Thước kiểm tra góc nghiêng STS DSL300W, Thước kiểm tra góc nghiêng STS DL600LV, Thước kiểm tra góc nghiêng STS ODL400M, Thước đo góc nghiêng điện tử STS DL300LV, Thước đo góc nghiêng điện tử STS DL254V, Thước đo góc nghiêng điện tử STS DL200V, Thước đo góc nghiêng điện tử STS DL164V, Đèn pin STS RVH07R, Đèn pin STS RFT-07R, Đèn pin STS RDT-23, Đèn pin STS RDP-12, Đèn pin STS PG-700, Camera nội soi STS MES-85FX, Camera nội soi STS MES-70LK, Camera nội soi STS SDI-120, Camera nội soi STS SDI-55, Camera nội soi STS IES-120, Camera nội soi STS IES-55, Camera nội soi STS CES-80S,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-kikusui-cp778, Máy phát xung, hàm KIKUSUI FGA5050, Máy phát xung KIKUSUI FGA5050GC, Đồng hồ vạn năng KIKUSUI DME1600GC, Đồng hồ vạn năng KIKUSUI DME1600, Bộ điều khiển hệ thống sạc/xả KIKUSUI PFX2511, Bộ điều khiển hệ thống sạc/xả KIKUSUI PFX2512, Bộ điều khiển hệ thống sạc/xả KIKUSUI PFX2532, Nguồn sạc/xả KIKUSUI PFX2021, Nguồn sạc/xả KIKUSUI PFX2011, Máy đo trở kháng KIKUSUI PFX2211, Máy đo trở kháng KIKUSUI KFM2150 SYSTEM 9000-05, Máy đo trở kháng KIKUSUI KFM2150 SYSTEM 7000-04, Máy đo trở kháng KIKUSUI KFM2150 SYSTEM 5000-03, Máy đo trở kháng KIKUSUI KFM2150 SYSTEM 3000-02, Máy đo trở kháng KIKUSUI KFM2150 SYSTEM 1000-01, Máy đo trở kháng KIKUSUI KFM2150 SYSTEM 3300-05A, Máy đo trở kháng KIKUSUI KFM2150 SYSTEM 2640-04A, Máy đo trở kháng KIKUSUI KFM2150 SYSTEM 1980-03A, Máy đo trở kháng KIKUSUI KFM2150 SYSTEM 1320-02A, Máy đo trở kháng KIKUSUI KFM2150 SYSTEM 660-01A, Máy đo trở kháng KIKUSUI KFM2150 SYSTEM 165-01A, Máy đo trở kháng KIKUSUI KFM2051, Máy đo trở kháng KIKUSUI KFM2050, Tải điện tử DC đa năng KIKUSUI PLZ664WA, Tải điện tử DC đa năng KIKUSUI PLZ164WA, Tải điện tử DC đa năng KIKUSUI PLZ1004W, Tải điện tử DC đa năng KIKUSUI PLZ334W, Tải điện tử DC đa năng KIKUSUI PLZ164W, Tải điện tử DC điện áp cao KIKUSUI PLZ20005WH2, Tải điện tử DC điện áp cao KIKUSUI PLZ12005WH2, Tải điện tử DC điện áp cao KIKUSUI PLZ4005WH2, Tải điện tử DC điện áp cao KIKUSUI PLZ2005WH2, Tải điện tử DC điện áp cao KIKUSUI PLZ1005WH2, Tải điện tử DC đa năng KIKUSUI PLZ2405WB, Tải điện tử DC đa năng KIKUSUI PLZ1205W, Tải điện tử DC đa năng KIKUSUI PLZ405W, Tải điện tử DC đa năng KIKUSUI PLZ205W, Tải điện tử DC đa năng KIKUSUI PLZ20005W SR, Tải điện tử DC đa năng KIKUSUI PLZ15005W SR, Tải điện tử DC đa năng KIKUSUI PLZ10005W SR, Tải điện tử DC đa năng KIKUSUI PLZ6005W SR, Khung điều khiển KIKUSUI PLZ-30F, Tải giả điện tử DC KIKUSUI PLZ70UA, Tải giả điện tử DC KIKUSUI PLZ150U, Tải giả điện tử DC KIKUSUI PLZ334WL, Tải giả điện tử DC KIKUSUI PLZ164WL, Tải giả điện tử DC điện áp cao KIKUSUI PZL164WH, Khung điều khiển KIKUSUI PLZ-50F, Khung máy KIKUSUI PFX2332, Máy phân tích sóng hài/dao động KIKUSUI KHA1000, Máy phân tích sóng hài/dao động KIKUSUI KHA3000, Tải điện trở UL KIKUSUI RL01-TOS, Máy hiệu chuẩn dòng cao áp KIKUSUI TOS1200, Máy chuyển đổi trở kháng KIKUSUI SA234, Máy kiểm tra dòng rò KIKUSUI TOS3200, Máy kiểm tra nối đất KIKUSUI TOS6200A, Máy kiểm tra nối đất KIKUSUI TOS6210, Máy kiểm tra điện áp cao KIKUSUI TOS5101, Máy kiểm tra điện áp cao và điện trở cách điện KIKUSUI TOS9213AS, Máy phân tích điện áp cao KIKUSUI TOS9320, Máy phân tích an toàn điện KIKUSUI TOS9303LC, Máy phân tích an toàn điện KIKUSUI TOS9303, Máy phân tích an toàn điện KIKUSUI TOS9302, Máy phân tích an toàn điện KIKUSUI TOS9301, Máy phân tích an toàn điện KIKUSUI TOS9300, Máy kiểm tra điện cao áp và điện trở cách điện KIKUSUI TOS5301, Máy kiểm tra điện áp cao AC KIKUSUI TOS5200, Máy kiểm tra an toàn điện Kikusui TOS-5302, Máy đo trở kháng PID KIKUSUI TOS7210S, Máy kiểm tra điện trở cách điện KIKUSUI TOS7200, Thiết bị đo điện áp cao KIKUSUI 149-10A, Máy thử nghiệm cao áp AC KIKUSUI TOS5300, Máy mô phỏng biến thiên điện áp KIKUSUI KES7413A, Máy mô phỏng biến thiên điện áp KIKUSUI KES7403A, Máy mô phỏng biến thiên điện áp KIKUSUI KES7412A, Máy mô phỏng biến thiên điện áp KIKUSUI KES7402A, Máy mô phỏng biến thiên điện áp KIKUSUI KES7411A, Máy mô phỏng biến thiên điện áp KIKUSUI KES7401A, Máy mô phỏng biến thiên điện áp KIKUSUI KES7410A, Máy mô phỏng biến thiên điện áp KIKUSUI KES7400A, Máy triệt tải giả KIKUSUI SPEC80678, Máy triệt tải giả KIKUSUI SPEC80677, Thiết bị đo EMC KIKUSUI KES7751, Thiết bị đo EMC KIKUSUI KES7750, Thiết bị đo EMC KIKUSUI KES7731, Thiết bị đo EMC KIKUSUI KES7714, Thiết bị đo EMC KIKUSUI KES7713B, Thiết bị đo EMC KIKUSUI KES7711A, Thiết bị đo EMC KIKUSUI KES7703, Thiết bị đo EMC KIKUSUI KES7702, Tải giả điện tử AC KIKUSUI PCZ1000A, Nguồn AC đa năng KIKUSUI PCR9000LE, Nguồn AC đa năng KIKUSUI PCR6000LE, Nguồn AC đa năng KIKUSUI PCR4000LE, Nguồn AC đa năng KIKUSUI PCR3000LE, Nguồn AC đa năng KIKUSUI PCR2000LE, Nguồn AC đa năng KIKUSUI PCR1000LE, Nguồn AC đa năng KIKUSUI PCR500LE, Nguồn AC chuyển mạch KIKUSUI PCR36000WE2R, Nguồn AC chuyển mạch KIKUSUI PCR36000WE2, Nguồn AC chuyển mạch KIKUSUI PCR30000WE2, Nguồn AC chuyển mạch KIKUSUI PCR30000WE2R, Nguồn AC chuyển mạch KIKUSUI PCR24000WE2R, Nguồn AC chuyển mạch KIKUSUI PCR24000WE2, Nguồn AC chuyển mạch KIKUSUI PCR18000WE2, Nguồn AC chuyển mạch KIKUSUI PCR18000WE2R, Nguồn AC chuyển mạch KIKUSUI PCR12000WE2R, Nguồn AC chuyển mạch KIKUSUI PCR12000WE2, Nguồn AC chuyển mạch KIKUSUI PCR6000WE2, Nguồn AC chuyển mạch KIKUSUI PCR6000WE2R, Nguồn AC chuyển mạch KIKUSUI PCR3000WE2, Nguồn AC chuyển mạch KIKUSUI PCR1000WE, Nguồn AC chuyển mạch KIKUSUI PCR2000WE, Nguồn AC KIKUSUI PCR500M, Nguồn AC nhiều đầu ra KIKUSUI PCR27000LE2, Nguồn AC nhiều đầu ra KIKUSUI PCR18000LE2, Nguồn AC nhiều đầu ra KIKUSUI PCR12000LE2, Nguồn AC nhiều đầu ra KIKUSUI PCR6000LE2, Nguồn AC nhiều đầu ra KIKUSUI PCR9000LE2, Nguồn AC KIKUSUI PCR4000MA, Nguồn AC KIKUSUI PCR2000MA, Nguồn AC KIKUSUI PCR1000MA, Nguồn AC công suất cao KIKUSUI PCR2000W, Nguồn AC KIKUSUI PCR4000M, Nguồn AC KIKUSUI PCR2000M, Nguồn AC KIKUSUI PCR1000M, Nguồn AC công suất cao KIKUSUI PCR6000W2, Nguồn AC công suất cao KIKUSUI PCR12000W2, Nguồn AC công suất cao KIKUSUI PCR12000W, Nguồn AC công suất cao KIKUSUI PCR8000W, Nguồn AC công suất cao KIKUSUI PCR4000W, Nguồn AC KIKUSUI PCR500MA, Nguồn mô phỏng pin thông minh KIKUSUI PBZ20-20A, Nguồn một chiều điều chỉnh KIKUSUI PWR801L, Nguồn một chiều điều chỉnh KIKUSUI PWR801ML, Nguồn một chiều điều chỉnh KIKUSUI PWR801MH, Nguồn một chiều điều chỉnh KIKUSUI PWR801H, Nguồn một chiều điều chỉnh KIKUSUI PWR401H, Nguồn một chiều điều chỉnh KIKUSUI PWR401MH, Nguồn một chiều điều chỉnh KIKUSUI PWR401ML, Nguồn một chiều điều chỉnh KIKUSUI PWR401L, Nguồn DC lưỡng cực công suất cao KIKUSUI PBZ40-60 BP, Nguồn DC lưỡng cực công suất cao KIKUSUI PBZ40-70 BP, Nguồn DC lưỡng cực công suất cao KIKUSUI PBZ40-80 BP, Nguồn DC lưỡng cực công suất cao KIKUSUI PBZ40-90 BP, Nguồn DC lưỡng cực công suất cao KIKUSUI PBZ40-100 BP, Nguồn DC lưỡng cực công suất cao KIKUSUI PBZ20-200 BP, Nguồn DC lưỡng cực công suất cao KIKUSUI PBZ20-180 BP, Nguồn DC lưỡng cực công suất cao KIKUSUI PBZ20-160 BP, Nguồn DC lưỡng cực công suất cao KIKUSUI PBZ20-140 BP, Nguồn DC lưỡng cực công suất cao KIKUSUI PBZ20-120 BP, Nguồn DC lưỡng cực công suất cao KIKUSUI PBZ80-15 SR, Nguồn DC lưỡng cực công suất cao KIKUSUI PBZ80-20 SR, Nguồn DC lưỡng cực công suất cao KIKUSUI PBZ80-25 SR, Nguồn DC lưỡng cực công suất cao KIKUSUI PBZ60-33.5 SR, Nguồn DC lưỡng cực công suất cao KIKUSUI PBZ60-26.8 SR, Nguồn DC lưỡng cực công suất cao KIKUSUI PBZ60-20.1 SR, Nguồn DC lưỡng cực công suất cao KIKUSUI PBZ40-50 SR, Nguồn DC lưỡng cực công suất cao KIKUSUI PBZ40-40 SR, Nguồn DC lưỡng cực công suất cao KIKUSUI PBZ40-30 SR, Nguồn DC lưỡng cực công suất cao KIKUSUI PBZ20-100 SR, Nguồn DC lưỡng cực công suất cao KIKUSUI PBZ20-80 SR, Nguồn DC lưỡng cực công suất cao KIKUSUI PBZ20-60 SR, Nguồn DC lưỡng cực KIKUSUI PBZ80-5, Nguồn DC lưỡng cực KIKUSUI PBZ60-6.7, Nguồn DC lưỡng cực KIKUSUI PBZ40-10, Nguồn DC lưỡng cực KIKUSUI PBZ20-20, Bộ nguồn DC KIKUSUI PWX750HF, Bộ nguồn DC KIKUSUI PWX750MHF, Bộ nguồn DC KIKUSUI PWX750ML, Bộ nguồn DC KIKUSUI PWX750MLF, Bộ nguồn DC KIKUSUI PWX750LF, Bộ nguồn DC KIKUSUI PWR400H, Bộ nguồn DC KIKUSUI PWR800H, Bộ nguồn DC KIKUSUI PWR800M, Bộ nguồn DC KIKUSUI PWR400M, Bộ nguồn DC KIKUSUI PWR800L, Bộ nguồn DC KIKUSUI PWR400L, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV10-72, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV20-40, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV36-24, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV60-14, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV100-8, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV160-5, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV320-2.5, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV650-1.25, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV650-1, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV320-2, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV160-4, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV100-6, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV60-10, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV36-18, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV20-30, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV10-60, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV10-40, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV20-20, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV36-12, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV60-7, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV100-4, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV160-2.6, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV320-1.3, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV650-0.64, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV650-0.32, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV320-0.65, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV160-1.3, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV100-2, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV60-3.5, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV36-6, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV20-10, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAV10-20, Nguồn DC KIKUSUI KDS6-0.2TR, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN600-2A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN350-3.5A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN250-4.5A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN250-2.5A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN160-7A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN160-3.5A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN160-1A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN110-10A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN110-5A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN110-3A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN110-1.5A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN70-15A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN70-8A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN70-5A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN70-2.5A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN60-20A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN60-10A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN60-6A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN60-3A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN35-30A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN35-20A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN35-10A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN35-5A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN16-50A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN16-30A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN16-18A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN16-10A, Bộ nguồn DC KIKUSUI PAN16-10A, Nguồn DC nhiều đầu ra KIKUSUI PMX32-2QU, Nguồn DC nhiều đầu ra KIKUSUI PMX32-3TR, Nguồn DC nhiều đầu ra KIKUSUI PMX32-3DU, Nguồn DC KIKUSUI PMX500-0.1A, Nguồn DC KIKUSUI PMX350-0.2A, Nguồn DC KIKUSUI PMX250-0.25A, Nguồn DC KIKUSUI PMX110-0.6A, Nguồn DC KIKUSUI PMX70-1A, Nguồn DC KIKUSUI PMX35-3A, Nguồn DC KIKUSUI PMX35-1A, Nguồn DC KIKUSUI PMX18-5A, Nguồn DC KIKUSUI PMX18-2A, Nguồn một chiều điều chỉnh KIKUSUI PWR1201L, Bộ nguồn DC KIKUSUI PWR1600H, Bộ nguồn DC KIKUSUI PWR1600M, Bộ nguồn DC KIKUSUI PWR1600L, Nguồn một chiều điều chỉnh KIKUSUI PWR2001ML, Nguồn một chiều điều chỉnh KIKUSUI PWR2001L, Nguồn một chiều điều chỉnh KIKUSUI PWR1201H, Nguồn một chiều điều chỉnh KIKUSUI PWR1201MH, Nguồn một chiều điều chỉnh KIKUSUI PWR1201ML, Bộ nguồn DC KIKUSUI PWX1500H, Bộ nguồn DC KIKUSUI PWX1500MH, Bộ nguồn DC KIKUSUI PWX1500ML, Bộ nguồn DC KIKUSUI PWX1500L, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT250-64TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT160-250TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT160-200TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT160-150TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT160-100TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT80-500TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT80-400TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT80-300TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT80-200TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT60-665TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT60-532TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT60-399TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT60-266TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT30-1330TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT30-1064TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT30-798TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT30-532TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT40-1000TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT40-800TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT40-600TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT40-400TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT20-2000TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT20-1600TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT20-1200TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT20-800TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT160-25T, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT60-67T, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT40-100T, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT20-200T, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT1500-5.3T, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT1000-8T, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT850-9.4T, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT650-12.3T, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT500-16T, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT350-22.8T, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT250-32T, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT160-50T, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT80-100T, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT60-133T, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT40-200T, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT30-266T, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT20-400T, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAD250-15LA, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAD250-8LA, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAD110-32LA, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAD110-20LA, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAD72-30LA, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAD60-60LA, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAD60-35LA, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAD36-100LA, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAD36-60LA, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAD16-100LA, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT850-18.8TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT650-61.5TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT650-49.2TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT650-36.9TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT650-24.6TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT500-80TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT500-64TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT500-48TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT500-32TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT350-114TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT350-91.2TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT350-68.4TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT350-45.6TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT250-160TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT250-128TM, Nguồn DC điều chỉnh KIKUSUI PAT250-96TM

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-ask-cp852, Đồng hồ áp suất ASK ø39 OPG, Đồng hồ áp suất ASK ø60/75/100 OPG, Công tắc áp suất hiển thị điện tử ASK DPS, Thiết bị đo lưu lượng ASK DFS, Thiết bi kiểm tra áp lực dầu ASK APT, Van điều chỉnh áp suất ASK SV, Van điều chỉnh áp suất ASK SVPG,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin