Thiết bị hãng IntelWeigh

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thường để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng:

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-rohde---schwarz-cp785, Máy hiện sóng Rohde&Schwarz RTC1002, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTA4004 + RTA-B245, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTA4004 + RTA-B243, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTM3004 + RTM-B2410, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTM3002 + RTM-B2210, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTM3004 + RTM-B245, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTM3002 + RTM-B225, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTM3004 + RTM-B243, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTM3002 + RTM-B223, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTM3004 + RTM-B242, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTM3002 + RTM-B222, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTM3004, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTB2004 + RTB-B243, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTB2002 + RTB-B223, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTB2004 + RTB-B242, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTB2002 + RTB-B222, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTB2004 + RTB-B241, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTB2002 + RTB-B221, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTB2004, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTC1002 + RTC-B223, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTC1002 + RTC-B222, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTC1002 + RTC-B221, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTC1002 + RTC-B220, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTE1022, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTA4004, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTM3002, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTB2002, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTE1204, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTE1202, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTE1154, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTE1152, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTE1104, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTE1102, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTE1054, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTE1052, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTE1034, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTE1032, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTE1024, Máy hiện sóng Rohde & Schwarz RTA4004 + RTA-B2410, Máy đo LCR Rohde & Schwarz LCX200, Máy đo LCR Rohde & Schwarz LCX100, Thiết bị đo LCR Rohde & Schwarz HMC8118, Máy phân tích phổ, mạng vector dùng cho giáo dục Rohde & Schwarz FPC1500, Máy phân tích phổ cầm tay Rohde & Schwarz FSH4.04, Máy phân tích phổ cầm tay Rohde & Schwarz FPH, Máy phân tích phổ Rohde & Schwarz FPL1003, Máy phân tích phổ Rohde & Schwarz FSC3, Máy phân tích phổ Rohde & Schwarz FPC1000, Thiết bị kiểm tra EMI Rohde & Schwarz ESL3, Máy phân tích phổ Rohde & Schwarz FSL18, Máy phân tích phổ Rohde & Schwarz FSL6, Máy phân tích phổ Rohde & Schwarz FSC6, Nguồn một chiều DC Rohde & Schwarz NGP814, Nguồn một chiều DC Rohde & Schwarz NGP824, Nguồn một chiều DC Rohde & Schwarz NGP804, Nguồn một chiều DC Rohde & Schwarz NGP822, Nguồn một chiều DC Rohde & Schwarz NGP802, Nguồn một chiều DC Rohde & Schwarz HMP4040, Nguồn một chiều DC Rohde & Schwarz HMP4030, Nguồn một chiều DC Rohde & Schwarz HMP2030, Nguồn một chiều DC Rohde & Schwarz HMC8043, Nguồn một chiều DC Rohde & Schwarz HMC8042, Nguồn một chiều DC Rohde & Schwarz NGE103, Nguồn một chiều DC Rohde & Schwarz NGE102, Nguồn một chiều DC Rohde & Schwarz HM7042-5, Nguồn một chiều Rohde & Schwarz NGA142, Nguồn một chiều Rohde & Schwarz NGA102, Nguồn một chiều Rohde & Schwarz NGA141, Nguồn một chiều Rohde & Schwarz NGA101, Đầu đo máy hiện sóng Rohde & Schwarz RT-ZP03, Que đo dòng AC/DC Rohde & Schwarz HZC50, Que đo dòng AC/DC Rohde & Schwarz RT-ZC15B, Que đo vi sai cao áp Rohde & Schwarz RT-ZD01, Máy hiện sóng cầm tay Rohde & Schwarz RTH1012 + RTH-B221, Máy hiện sóng cầm tay Rohde & Schwarz RTH1004 + RTH-B244, Máy hiện sóng cầm tay Rohde & Schwarz RTH1002 + RTH-B224, Máy hiện sóng cầm tay Rohde & Schwarz RTH1004 + RTH-B243, Máy hiện sóng cầm tay Rohde & Schwarz RTH1002 + RTH-B223, Máy hiện sóng cầm tay Rohde & Schwarz RTH1004 + RTH-B242, Máy hiện sóng cầm tay Rohde & Schwarz RTH1002 + RTH-B222, Máy hiện sóng cầm tay Rohde & Schwarz RTH1004 + RTH-B241, Máy hiện sóng cầm tay Rohde & Schwarz RTH1002 + RTH-B221, Máy hiện sóng cầm tay Rohde & Schwarz RTH1004, Máy hiện sóng cầm tay Rohde & Schwarz RTH1002, Máy phân tích mạng Vector, phân tích phổ Rohde & Schwarz ZVL3, Máy phân tích mạng Vector Rohde & Schwarz ZNLE6, Máy phân tích mạng Vector Rohde & Schwarz ZNL6, Máy phân tích mạng Vector Rohde & Schwarz ZNL3, Máy phân tích mạng Vector, phân tích phổ Rohde & Schwarz ZVL13, Máy phân tích mạng Vector, phân tích phổ Rohde & Schwarz ZVL6, Máy phân tích mạng Vector Rohde & Schwarz ZNLE3, Cảm biến công suất Rohde & Schwarz NRP-Z221, Máy phát xung tùy ý Rohde & Schwarz HMF2550, Hệ thống mô-đun Rohde & Schwarz HM8001-2, Máy phát xung tùy ý Rohde & Schwarz HMF2525, Máy phát xung tùy ý Rohde & Schwarz HM8150, Đồng hồ vạn năng Rohde & Schwarz HMC8012-G, Đồng hồ vạn năng Rohde & Schwarz HMC8012, Bộ ổn định trở kháng đường dây Rohde & Schwarz HM6050-2S, Bộ ổn định trở kháng đường dây Rohde & Schwarz HM6050-2K, Bộ thiết bị đo EMC Rohde & Schwarz EMC-SET2, Bộ lọc nhiễu nguồn cho đo EMI Rohde & Schwarz HM6050-2D, Máy phân tích cáp và anten cầm tay Rohde & Schwarz ZVH4, Máy phân tích cáp và anten cầm tay Rohde & Schwarz ZPH, Máy phân tích cáp và anten cầm tay Rohde & Schwarz ZVH8,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-t-sense-cp23000, Thiết bị căn chỉnh dụng cụ cắt T-sense T40Z, Thiết bị căn chỉnh dụng cụ cắt T-sense T30Z, Thiết bị căn chỉnh dụng cụ cắt T-sense T20Z, Thiết bị căn chỉnh dụng cụ cắt T-sense T10Z, Thiết bị căn chỉnh dụng cụ cắt T-sense BTS-55, Bộ đếm T-sense MRSP2-7, Bộ đếm T-sense HTMC-7

https://parts.ttech.vn/-thiet-bi-hang-ici-cp23001, Camera chụp ảnh nhiệt ICI I-CAM 380, Camera chụp ảnh nhiệt ICII-CAM 640, Camera chụp ảnh nhiệt ICI PIVOT-IR, Camera chụp ảnh nhiệt ICI T-CAM 300, Camera chụp ảnh nhiệt ICI T-CAM 380, Camera chụp ảnh nhiệt ICI T-CAM 600, Camera chụp ảnh nhiệt ICI APEX 200, Camera chụp ảnh nhiệt ICI FMX 400 CM, Camera chụp ảnh nhiệt ICI FMX 400 INDUSTRIAL, Camera chụp ảnh nhiệt ICI FMX 700 CM, Camera chụp ảnh nhiệt ICI Gas DetectIR VOC 11, Camera chụp ảnh nhiệt ICI Gas DetectIR VOC 24, Camera chụp ảnh nhiệt ICI IR-PAD 320 25, Camera chụp ảnh nhiệt ICI IR-PAD 320 40, Camera chụp ảnh nhiệt ICI IR-PAD 640 25, Camera chụp ảnh nhiệt ICI IR-PAD 640 50, Camera phát hiện phóng điện ICI Corona Camera, Camera phát hiện phóng điện ICI Gas DetectIR LW 11, Camera phát hiện phóng điện ICI Gas DetectIR LW 24, Camera phát hiện phóng điện ICI SOUND DETECT, Camera phát hiện phóng điện ICI SOUND DETECT PRO, Thiết bị hiệu chuẩn máy đo nhiệt độ hồng ngoại ICI Temp Reference Source

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-ideal-cp23002, Ampe kìm Ideal 61-757, Ampe kìm Ideal 61-765, Ampe kìm Ideal 61-737, Ampe kìm Ideal 61-744, Ampe kìm Ideal 61-747, Ampe kìm Ideal 61-775, Ampe kìm Ideal IC-958, Máy đo điện trở nối đất Ideal 61-920, Máy đo điện trở nối đất Ideal 61-796, Đồng hồ vạn năng Ideal 61-347, Đồng hồ vạn năng Ideal 61-327, Đồng hồ vạn năng Ideal 61-337, Đồng hồ vạn năng Ideal 61-357, Đồng hồ vạn năng Ideal 61-405, Đồng hồ vạn năng Ideal 61-415, Đồng hồ vạn năng Ideal 61-486, Đồng hồ chỉ thị pha Ideal 61-520, Đồng hồ chỉ thị pha Ideal 61-521, Súng đo nhiệt độ từ xa Ideal 61-827, Súng đo nhiệt độ từ xa Ideal 61-847, Bút thử điện Ideal 61-164, Bút thử điện Ideal 61-557, Bút thử điện Ideal 61-657, Bút thử điện Ideal 61-065, Bút thử điện Ideal 61-065, Bút thử điện Ideal 61-076, Bút thử điện Ideal 61-547, Bút thử điện Ideal 61-637, Bút thử điện Ideal 61-647, Thiết bị dò vị trí máy cắt Ideal 61-534, Thiết bị dò vị trí máy cắt Ideal 61-532, Thiết bị dò vị trí máy cắt Ideal 61-535, Thiết bị dò vị trí máy cắt Ideal 61-957, Thiết bị dò vị trí máy cắt Ideal 61-959, Thiết bị dò vị trí máy cắt Ideal 61-955, Máy đo điện trở cách điện Ideal 61-795, Máy đo điện trở cách điện Ideal 61-797,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-insight-vision-cp23003, Camera nội soi Insight VisionOptiCam 200, Camera nội soi Insight Vision OptiCam 400, Camera nội soi Insight Vision 206001, Camera nội soi Insight Vision 206010, Camera nội soi Insight Vision 208001, Camera nội soi Insight Vision Fastcam 130, Camera nội soi Insight Vision Fastcam 200, Camera nội soi Insight Vision IV2 Tablet, Camera nội soi Insight Vision IV2 Tablet 150, Camera nội soi Insight Vision IV2 Tablet 200, Camera nội soi Insight Vision IV2 Tablet 300, Camera nội soi Insight Vision IV2 Tablet 400, Camera nội soi Insight Vision OptiCam 150, Camera nội soi Insight Vision OptiCam 300, Camera nội soi Insight Vision Opticam Module, Camera nội soi Insight Vision VuTek 150, Camera nội soi Insight Vision VuTek 200, Camera nội soi Insight Vision VuTek 300, Camera nội soi Insight Vision Reel 150, Camera nội soi Insight Vision Reel 200, Camera nội soi Insight Vision Reel 300, Camera nội soi Insight Vision Reel 400, Máy dò ống ngầm, cáp ngầm Insight Vision Locator 512

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-intelweigh-cp23004, Cân điện tử IntelWeigh XM-3000-OB, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PD-5000, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PD-3000, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology XM-6000, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology AHS-15, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology AHS-6, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology APM-150, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology HT-224 R, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PM-100, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PW-3200, Cân điện tử IntelWeigh TitanC FM 600-OB, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology XM-15, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology SEK-6K, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PM-300, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology AFW-F132, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology AFW-F330, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology AFW-F660, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology AGS-12K, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology AGS-1500, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology AGS-300, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology AGS-30K, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology AGS-600, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology AHS-30, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology AHS-60, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology ALE-1501NC, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology ALE-1502, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology ALE-2202, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology ALE-223, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology ALE-3202, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology ALE-322NC, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology ALE-323, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology ALE-623, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology ALE-6202, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology ALE-8201, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology APM-15, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology APM-30, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology APM-60, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology CUX 6000, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology EM 120-HR, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology EP 1200C, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology EP 12200 D SCS, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology EP 125SM, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology EP 2200C, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology EP 225 SMDR, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology EP 6200 D SCS, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology EP 6200C, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology EP 8200 D SCS, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology EP 8200C, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology EP-120A, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology EP-220A, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology EP-320A, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology EP-520A, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology HJK 17K, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology HJK 3K, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology HT-124, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology HT-224, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology HT-84, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology IBK-12000D SCS, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology IBK-24000D SCS, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology IBK-34000D SCS, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology IDC-12, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology IDC-30, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology IDC-60, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology LF-224 R, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology LF-225 DR, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology LS 10200 D SCS, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology LS 10200 D SCS, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology LS 2200 C SCS, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology LS 3200 D SCS, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology LS 3200 D SCS, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology LS 4200 C SCS, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology LS 620 C SCS, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology LS 6200 C SCS, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology LS 6200 D SCS, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology OAC-12, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology OAC-2.4, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology OAC-24, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology OAC-6, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PB 120A, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PB 2200C, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PB 220A, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PB 320M, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PB 4200C, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PB 6200D, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PB 620M, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PH-16001, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PH-32001, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PSC-AB-150, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PSC-AB-300, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PSC-AB-75, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PSC-AF-150, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PSC-AF-300, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PSC-AF-750, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PSC-AL-300, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PT 120A SCS, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PT 2200C SCS, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PT 220A SCS, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PT 320M SCS, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PT 4200C SCS, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PT 6200D SCS, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology PT 620M SCS, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology SAC-150, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology SEK-30K, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology SEK-3K, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology SEK-60K, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology SHC-12, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology SHC-24, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology SHC-60, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology TitanB 500-24, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology TitanC BM 150, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology TitanC BM 300, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology TitanC BM 60, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology TitanC FM 150, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology TitanC FM 300, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology TitanC FM 60, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology TitanC FM 600, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology TitanC LM 1200, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology TitanC LM 150, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology TitanC LM 300, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology TitanC LM 600, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology TitanF 10K, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology TitanF 5K, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology TitanH 500-24, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology UFM-B150, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology UFM-B30, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology UFM-B60, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology UFM-F120, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology UFM-F30, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology UFM-F300, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology UFM-F60, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology UFM-L120, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology UFM-L300, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology UFM-L60, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology UFM-L600, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology VFSW-150-16, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology VFSW-300-16, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology VFSW-300-24, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology VFSW-600-24, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology VGW-10001, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology VGW-15001, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology VGW-20001, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology VGW-6001, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology XM 60, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology XM 60-HR, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology XM-1500, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology XM-30, Cân điện tử Intelligent Weighing Technology XM-3000

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-trend-networks-cp23005, Máy kiểm tra cáp mạng viễn thông TREND Networks R151006, Máy kiểm tra cáp mạng viễn thông TREND Networks R156006, Máy kiểm tra cáp mạng viễn thông TREND Networks SignalTEK 10GPRO, Máy kiểm tra cáp mạng viễn thông TREND Networks R150001, Máy kiểm tra cáp mạng viễn thông TREND Networks NTEK-KIT, Máy kiểm tra cáp mạng viễn thông TREND Networks R151005, Máy kiểm tra cáp mạng viễn thông TREND Networks R151010, Máy kiểm tra cáp mạng viễn thông TREND Networks R152001, Máy kiểm tra cáp mạng viễn thông TREND Networks R152002, Máy kiểm tra cáp mạng viễn thông TREND Networks R152003, Máy kiểm tra cáp mạng viễn thông TREND Networks R152008, Máy kiểm tra cáp mạng viễn thông TREND Networks R152009, Máy kiểm tra cáp mạng viễn thông TREND Networks R152010, Máy kiểm tra cáp mạng viễn thông TREND Networks R153001, Máy kiểm tra cáp mạng viễn thông TREND Networks R154000, Máy kiểm tra cáp mạng viễn thông TREND Networks R156005, Máy kiểm tra cáp mạng viễn thông TREND Networks SignalTEK 10G CT, Máy kiểm tra cáp mạng viễn thông TREND Networks SignalTEK 10G FT, Máy kiểm tra cáp mạng viễn thông TREND Networks SignalTEK 10G NT, Máy kiểm tra cáp mạng viễn thông TREND Networks STNT-KIT, Máy đo xung phản xạ và tìm điểm lỗi cáp TREND Networks R158002, Máy đo xung phản xạ và tìm điểm lỗi cáp TREND Networks R158003, Máy dò đường đi dây cáp TREND Networks R171050, Máy dò đường đi dây cáp TREND Networks R180000, Máy dò đường đi dây cáp TREND Networks R180001, Máy dò đường đi dây cáp TREND Networks R180002, Bộ phát và thu tín hiệu Trend Networks LTX5515-R-1310, Bộ phát và thu tín hiệu Trend Networks LTX5515-R-131014, Bộ phát và thu tín hiệu Trend Networks LTX5515-R-850, Bộ phát và thu tín hiệu Trend Networks LTX5515-R-850-14, Bộ phát và thu tín hiệu Trend Networks LTX5515-T-1310, Bộ phát và thu tín hiệu Trend Networks LTX5515-T-131014, Bộ phát và thu tín hiệu Trend Networks LTX5515-T-850210, Bộ phát và thu tín hiệu Trend Networks LTX5515-R-850, Bộ phát và thu tín hiệu Trend Networks LTX5515-T-850-14, Bộ phát và thu tín hiệu Trend Networks LTX5515-T-850210, Bộ phát và thu tín hiệu Trend Networks LTX5525-R-1310, Bộ phát và thu tín hiệu Trend Networks LTX5525-R-850, Bộ phát và thu tín hiệu Trend Networks LTX5525-R-1310, Bộ phát và thu tín hiệu Trend Networks LTX5525-T-850, Bộ phát và thu tín hiệu Trend Networks LTX7215-1310, Bộ phát và thu tín hiệu Trend Networks LTX7225-1310, Máy kiểm tra cáp quang TREND Networks R163000B2, Máy kiểm tra cáp quang TREND Networks R163001B3, Máy kiểm tra cáp quang TREND Networks R163001B5, Máy kiểm tra cáp quang TREND Networks R163001B6, Máy kiểm tra cáp quang TREND Networks R164005, Máy kiểm tra cáp quang TREND Networks R164006, Máy kiểm tra cáp quang TREND Networks R164007, Máy kiểm tra cáp quang TREND Networks R164008, Máy kiểm tra cáp quang TREND Networks R164009, Máy kiểm tra cáp quang TREND Networks R164010, Máy đo công suất quang TREND Networks R230050, Máy đo công suất quang TREND Networks R240-LSIV, Máy đo công suất quang TREND Networks R240-PMIV, Máy đo công suất quang TREND Networks R240-PMLS, Máy đo cáp quang TREND Networks FMQ-OTDR-KIT, Máy đo cáp quang TREND Networks FMQ-OTDR-KIT-3Y, Máy đo cáp quang TREND Networks R230000, Máy đo cáp quang TREND Networks R240-MIPV, Máy đo cáp quang TREND Networks R240-PIP, Máy đo cáp quang TREND Networks R240-QIP, Máy đo cáp quang TREND Networks R240-SIPV, Đầu đo cáp quang TREND Networks R230002, Đầu đo cáp quang TREND Networks R240-VIP, Máy kiểm tra cáp quang TREND Networks 33-931, Máy kiểm tra cáp quang TREND Networks 33-928, Máy cắt cáp quang Trend Networks C1000, Máy cắt cáp quang Trend Networks C1000-OH, Máy cắt cáp quang Trend Networks C995, Máy cắt cáp quang Trend Networks C995-OH, Máy cắt cáp quang Trend Networks C995-OH-3, Máy cắt cáp quang Trend Networks TIA-1200-FC, Máy cắt cáp quang Trend Networks TIA-1200-FCA, Máy cắt cáp quang Trend Networks TIA3000-FC, Máy cắt cáp quang Trend Networks TIA3000-FCA, Máy cắt cáp quang Trend Networks TIA525I-FC, Máy cắt cáp quang TREND Networks TIA525I-FS, Máy cắt cáp quang Trend Networks TIA525I-FS-300, Máy cắt cáp quang Trend Networks TIA525I-ST, Máy cắt cáp quang Trend Networks TIA525S-FC, Máy cắt cáp quang Trend Networks TIA525S-FS, Máy cắt cáp quang TREND Networks TIA525S-FS-300, Máy cắt cáp quang Trend Networks TIA525S-ST, Máy cắt cáp quang Trend Networks TIA-952-FC, Máy cắt cáp quang Trend Networks TIA-952S-FC, Máy cắt cáp quang Trend Networks TIA-952S-ST, Máy cắt cáp quang Trend Networks TIA-952-ST, Máy đo tín hiệu mạng TREND Networks LXP-KIT, Máy đo tín hiệu mạng TREND Networks R171000, Máy đo tín hiệu mạng TREND Networks LT4-3000FOS, Máy đo tín hiệu mạng TREND Networks LT4-3000FOS-3Y, Máy đo tín hiệu mạng TREND Networks LT4-3000FS, Máy đo tín hiệu mạng TREND Networks LT4-3000FS-3Y, Máy đo tín hiệu mạng TREND Networks LT4-3000S, Máy đo tín hiệu mạng TREND Networks LT4-3000S-3Y, Máy đo tín hiệu mạng TREND Networks LT4-500FOS, Máy đo tín hiệu mạng TREND Networks LT4-500FOS-3Y, Máy đo tín hiệu mạng Trend Networks LT4-500FS, Máy đo tín hiệu mạng TREND Networks LT4-500FS-3Y, Máy đo tín hiệu mạng Trend Networks LT4-500S, Máy đo tín hiệu mạng TREND Networks LT4-500S-3Y, Máy đo tín hiệu mạng TREND Networks R161001, Máy đo tín hiệu mạng TREND Networks R161003, Máy đo tín hiệu mạng TREND Networks R163005, Máy đo tín hiệu mạng TREND Networks R163006, Máy đo tín hiệu mạng Trend Networks R163008, Máy đo tín hiệu mạng TREND Networks R163009, Máy đo tín hiệu mạng TREND Networks R163010, Máy đo tín hiệu mạng TREND Networks R163011, Máy đo tín hiệu mạng TREND Networks TRADE161003,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-netally-cp23006, Máy đo và phân tích tín hiệu mạng NetAlly EtherScope nXG, Máy đo và phân tích tín hiệu mạng NetAlly LinkRunner 10G, Máy đo và phân tích tín hiệu mạng NetAlly LinkRunner AT, Máy đo và phân tích tín hiệu mạng NetAlly LinkRunner G2, Máy đo và phân tích tín hiệu mạng NetAlly LinkSprinter, Máy đo và phân tích tín hiệu mạng NetAlly AirCheck G3 Pro, Máy đo và phân tích tín hiệu mạng NetAlly Test Accessory, Máy đo và phân tích tín hiệu mạng NetAlly CyberScope

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/


Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin