Thiết bị hãng HIKMICRO

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thường để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng:

https://parts.ttech.vn/bom-chan-khong-hang-edwards-cp22322, Bơm hút chân không Edwards RV12, Bơm hút chân không Edwards RV5, Bơm hút chân không Edwards RV8, Bơm hút chân không Edwards A73501983, Bơm hút chân không Edwards E2M18, Bơm hút chân không Edwards E2M28, Bơm hút chân không Edwards nXDS10iC, Bơm hút chân không Edwards nXDS15iC, Bơm hút chân không Edwards nXDS6iC, Bơm hút chân không Edwards XDS35i, Bộ hiển thị và điều khiển Edwards D39590000, Bộ hiển thị và điều khiển Edwards D39591500, Bộ giảm thanh Edwards A50597000, Bộ giảm thanh Edwards A50597001, Bộ lọc Edwards EMF, Bộ lọc Edwards EM20

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-eec-cp22996, Bộ nguồn cấp điện EEC 08505, Bộ nguồn cấp điện EEC 08520, Bộ nguồn cấp điện EEC 430XAC, Bộ nguồn cấp điện EEC 00460XAC, Bộ nguồn cấp điện EEC 08512, Bộ nguồn cấp điện EEC 08530, Bộ nguồn cấp điện EEC 08540, Bộ nguồn cấp điện EEC 8560

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-gems-sensors-cp22217, Cảm biến đo mức siêu âm Gems Sensors 225100, Cảm biến đo mức siêu âm Gems Sensors 225200, Cảm biến đo lưu lượng Gems Sensors 173931-C, Cảm biến đo lưu lượng Gems Sensors 173932-C, Cảm biến đo lưu lượng Gems Sensors 173933-C, Cảm biến đo lưu lượng Gems Sensors 173934-C, Cảm biến đo lưu lượng Gems Sensors 173935-C, Cảm biến đo lưu lượng Gems Sensors 234265-C, Cảm biến đo lưu lượng Gems Sensors 244421-C, Cảm biến đo lưu lượng Gems Sensors 244425-C, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 144600, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 54820, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 22445, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 111950, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 111952, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 111954, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 111956, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 113000, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 114072, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 114074, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 114166, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 114175, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 149535, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 149536, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 22155, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 25763, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 25872, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 25873, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 26392, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 28196, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 28244, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 41705, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 54801, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 54803, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 54805, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 54806, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 54825, Bộ điều khiển relay Gems Sensors 64101,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-general-wire-gen-cp22997, Máy tìm điểm rò rỉ đường ống nước General Wire Gen-Ear GR-LE, Máy tìm điểm rò rỉ đường ống nước General Wire Gen-Eye GR-131250, Máy dò đường ống ngầm, cáp ngầm General Wire Gen-Eye GL-185, Máy dò đường ống ngầm, cáp ngầm General Wire Gen-Eye GL-100, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye GPR-500, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-SDW-A, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners SL-GPW-C, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners C-GPW-E, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners C-GPW-F-2, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye GMG-3, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye C-M-GPR-A, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye C-M-GPR-B, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye C-M-GPR-C, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye C-M-GPR-D, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-M-GPR-A, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-M-GPR-B, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-M-GPR-C, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-M-GPR-D, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-GPR-A, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-GPR-B, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-GPR-C, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-GPR-D, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-GPR-E, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-GPR-F, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye C-SDN-B, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-M-SDN-A, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-M-SDN-B, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-M-SDN-C, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-M-SDN-D, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SDN-500, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-SDN-A, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-SDN-B, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-SDN-C, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-SDN-D, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-SDN-E, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-SDN-F, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-M-SDP-A, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-M-SDP-B, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-M-SDP-C, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-M-SDP-D, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SDP-500, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-SDP-A, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-SDP-B, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-SDP-C, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-SDP-D, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-SDP-E, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-SDP-F, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-M-SDW-A, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-M-SDW-B, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-M-SDW-C, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-M-SDW-D, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SDW-500, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-SDW-A, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-SDW-B, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-SDW-C, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-SDW-D, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-SDW-E, Camera nội soi đường ống General Wire Gen-Eye SL-SDW-F, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners SL-GPW-A, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners SL-GPW-B-2, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners SL-GPW-D-2, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners SL-GPW-E, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners SL-GPW-F-2, Camera nội soi đường ống General Wire Gen SL-GXP-D, Camera nội soi đường ống General Wire Gen SL-GXP-E, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners SL-M-USBP-A, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners SL-M-USBP-B, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners SL-M-USBP-C, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners SL-M-USBP-D, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners SL-M-USBW-A, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners SL-M-USBW-B, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners SL-M-USBW-C, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners SL-M-USBW-D, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners SL-USBP-A, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners SL-USBP-B, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners SL-USBP-C, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners SL-USBP-D, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners SL-USBW-A, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners SL-USBW-B, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners SL-USBW-C, Camera nội soi đường ống General Pipe Cleaners SL-USBW-D,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-hikmicro-cp22998, Camera nhiệt HIKMICRO HM-TJ11-3AMF-Mini1, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO B20, Camera đo nhiệt bỏ túi HIKMICRO Pocket 1, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO B10, Camera đo nhiệt bỏ túi HIKMICRO Pocket 2, Ống kính camera đo nhiệt HIKMICRO 2X Tele Lens, Ống kính camera đo nhiệt HIKMICRO 0.5X Tele Lens, Ống kính camera đo nhiệt HIKMICRO 3X Tele Lens, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO SP60-L50, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO SP60-L25, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO SP60-L12, Camera ảnh nhiệt HIKMICRO SP60H-L50, Camera đo nhiệt độ HIKMICRO SP60H-L25, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO SP60-L8, Camera PTZ đo nhiệt quang nhiệt phổ kép HIKMICRO DS-2TD6266-75C2L/V2, Camera PTZ đo nhiệt quang nhiệt phổ kép HIKMICRO DS-2TD6266-100C2L/V2, Camera PTZ đo nhiệt quang nhiệt phổ kép HIKMICRO DS-2TD8166-75C2F/V2, Camera PTZ đo nhiệt quang nhiệt phổ kép HIKMICRO DS-2TD8166-100C2F/V2, Camera PTZ đo nhiệt quang nhiệt phổ kép HIKMICRO DS-2TD8166-150ZE2F/V2, Camera PTZ đo nhiệt quang nhiệt phổ kép HIKMICRO DS-2TD8166-180ZE2F/V2, Camera PTZ đo nhiệt quang nhiệt phổ kép HIKMICRO DS-2TD8166-150ZH2F/V2, Hệ thống Camera đo nhiệt quang phổ kép HIKMICRO DS-2TD6266T-25/50H2L, Hệ thống Camera đo nhiệt quang phổ kép HIKMICRO DS-2TD6266T-25H2L, Camera đo nhiệt quang phổ kép HIKMICRO DS-2TD6236T-50H2L, Camera Bullet đo nhiệt chống ăn mòn HIKMICRO DS-2TD2466-25Y, Camera Bullet đo nhiệt chống ăn mòn HIKMICRO DS-2TD2466-50Y, Camera Bullet đo nhiệt chống ăn mòn HIKMICRO DS-2TD2466T-25X, Camera định vị quang phổ và cảm biến nhiệt HIKMICRO DS-2TD6236-50H2L/V2, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO M30, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO SP40-L6/19, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO SP40-L19/37, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO SP40-L9/19, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO SP40-L9/37, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO G31, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO M20, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO G61, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO G61H, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO G41H, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO G41, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO M20W, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO M11, Ống kính macro camera ảnh nhiệt HIKMICRO HM-B201-MACRO, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO Eco-V, Camera phát hiện thân nhiệt từ xa HIKMICRO DS-2TX3636-10P/V1, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO SP40-L9, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO SP40-L37, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO SP40-L19, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO SP40-L6, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO SP60-L12/50, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO SP60-L8/25, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO B11, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO Eco, Camera đo nhiệt cầm tay HIKMICRO M11W, Module điện thoại thông minh HIKMICRO Mini2 Plus, Module điện thoại thông minh HIKMICRO Mini2, Camera chụp ảnh sóng âm HIKMICRO AI56, Camera đo nhiệt HIKMICRO TH35C, Camera đo nhiệt HIKMICRO PH50L, Ống nhòm camera một mắt ảnh nhiệt cầm tay HIKMICRO LC06, Ống nhòm camera một mắt ảnh nhiệt cầm tay HIKMICRO LH15, Ống nhòm camera một mắt ảnh nhiệt cầm tay HIKMICRO OH35, Ống nhòm camera ảnh nhiệt HIKMICRO TH25, Camera nhiệt HIKMICRO PH35L, Ống nhòm camera một mắt ảnh nhiệt cầm tay HIKMICRO OH25, Ống nhòm camera một mắt ảnh nhiệt cầm tay HIKMICRO LE15, Ống nhòm camera một mắt ảnh nhiệt cầm tay HIKMICRO LE10, Ống nhòm camera một mắt ảnh nhiệt cầm tay HIKMICRO GH25L, Ống nhòm camera một mắt ảnh nhiệt cầm tay HIKMICRO GH35, Ống nhòm camera một mắt ảnh nhiệt cầm tay HIKMICRO GH35L, Ống nhòm camera một mắt ảnh nhiệt cầm tay HIKMICRO GQ35, Ống nhòm camera một mắt ảnh nhiệt cầm tay HIKMICRO GQ35L, Ống nhòm camera một mắt ảnh nhiệt cầm tay HIKMICRO GQ50L, Ống nhòm camera ảnh nhiệt cao cấp HIKMICRO TQ50C, Ống nhòm camera ảnh nhiệt cao cấp HIKMICRO TE19C, Ống nhòm camera ảnh nhiệt cao cấp HIKMICRO TH35PC, Ống nhòm camera ảnh nhiệt cao cấp HIKMICRO TQ35C, Ống nhòm camera ảnh nhiệt cao cấp HIKMICRO TE19, Ống nhòm camera ảnh nhiệt cao cấp HIKMICRO TE25, Ống nhòm camera ảnh nhiệt cao cấp HIKMICRO TQ50, Ống nhòm camera ảnh nhiệt cao cấp HIKMICRO TQ35, Ống nhòm camera ảnh nhiệt HIKMICRO SQ50, Ống nhòm camera ảnh nhiệt HIKMICRO SQ35, Ống nhòm camera ảnh nhiệt HIKMICRO SH50, Ống nhòm camera ảnh nhiệt HIKMICRO SH35, Ống nhòm camera ảnh nhiệt HIKMICRO TH35, Ống nhòm camera ảnh nhiệt HIKMICRO PQ35L, Ống nhòm camera ảnh nhiệt HIKMICRO PQ50L, Ống nhòm hai quang phổ và nhiệt cầm tay HIKMICRO DS-2TS16-50VI/W, Ống nhòm hai quang phổ và nhiệt cầm tay HIKMICRO DS-2TS16-35VI/W,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-hilmor-cp22999, Đồng hồ áp suất Hilmor AG22404410L, Đồng hồ áp suất Hilmor AG22134404L, Đồng hồ áp suất Hilmor AG22404410H, Đồng hồ áp suất Hilmor AG22407410H, Đồng hồ áp suất Hilmor AG22407410L, Đồng hồ áp suất Hilmor AG410H, Đồng hồ áp suất Hilmor AG22134404H, Đồng hồ áp suất Hilmor AG410L, Đồng hồ đo áp suất chân không Hilmor CVG1200, Đồng hồ đo áp suất chân không Hilmor 1950217, Máy phát hiện rò rỉ khí gas điều hòa Hilmor LDHD250, Máy phát hiện rò rỉ khí gas điều hòa Hilmor LDIR150, Máy thu hồi khí gas lạnh Hilmor DCBL, Bơm hút chân không Hilmor VP5, Bơm hút chân không Hilmor VP9, Bơm hút chân không Hilmor VP12, Bơm hút chân không Hilmor VP3, Bộ nạp khí gas điều hòa Hilmor 2V22404410, Bộ nạp khí gas điều hòa Hilmor 4V22404410HD, Bộ nạp khí gas điều hòa Hilmor 2V22134404, Bộ nạp khí gas điều hòa Hilmor 2V410, Bộ nạp khí gas điều hòa Hilmor 2VB2240441OH, Bộ nạp khí gas điều hòa Hilmor 2VB410H, Bộ nạp khí gas điều hòa Hilmor 4V22404410, Bộ nạp khí gas điều hòa Hilmor 4V22404410H, Bộ nạp khí gas điều hòa Hilmor 4V22407410, Bộ nạp khí gas điều hòa Hilmor 4V22407410H, Bộ nạp khí gas điều hòa Hilmor 4V410, Bộ nạp khí gas điều hòa Hilmor 4V410H, Bộ nạp khí gas điều hòa Hilmor 4V410HD,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-ufm-cp22627, Thiết bị đo lưu lượng KATflow 100, Thiết bị đo lưu lượng KATflow 150, Thiết bị đo lưu lượng KATflow 170, Thiết bị đo lưu lượng KATflow 180, Thiết bị đo lưu lượng UFM-10, Thiết bị đo lưu lượng UFM-15, Thiết bị đo lưu lượng UFM-30, Thiết bị đo lưu lượng UFM-40, Thiết bị đo lưu lượng UFM-50, Thiết bị đo lưu lượng SONOCHECK ABD06, Thiết bị đo lưu lượng SONOFLOW CO.55, Thiết bị đo lưu lượng SONOFLOW IL.52, Thiết bị đo lưu lượng UFM – AVFM, Thiết bị đo lưu lượng bằng siêu âm KATflow 200, Thiết bị đo lưu lượng bằng siêu âm KATflow 210, Thiết bị đo lưu lượng bằng siêu âm KATflow 230, Thiết bị đo lưu lượng bằng siêu âm UFM-55, Thiết bị đo lưu lượng bằng siêu âm UFM-70 FS, Thiết bị đo lưu lượng bằng siêu âm KATflow G, Cảm biến đo mức siêu âm SONOCONTROL 15, Cảm biến đo mức siêu âm Pulsar IMP, Máy đo chiều dày siêu âm UFM-6, Máy đo chiều dày siêu âm UFM-7, Máy đo chiều dày siêu âm SONOWALL-50, Máy đo chiều dày siêu âm SONOWALL-60, Máy đo chiều dày siêu âm Cygnus 1 Ex, Máy đo chiều dày siêu âm UFM Guard,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-onset-hobo-cp10908, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm HOBO MX1101, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm HOBO MX2301A, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm HOBO RX3000, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm HOBO MX1102A, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm HOBO RX2100, Bộ ghi mức nước HOBO RX2100-WL, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm HOBO RX2105, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm HOBO MX1104-TEMP-06, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm HOBO RX3004-SYS-KIT-813, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm HOBO H21-USB, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm HOBO RXW-THC-900, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm HOBO MX1104, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm HOBO RXW-THC-B-900, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm HOBO U30-NRC, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm HOBO U30-NRC-SYS-C, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm HOBO RX3000-INDOOR, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm HOBO U23-001A, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm HOBO UX100-011A, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm HOBO U23-002A, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm HOBO UX100-003, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm HOBO MX2302A, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm HOBO H22-001, Bộ ghi mức nước HOBO U20L-04, Bộ ghi mức nước HOBO MX2001, Bộ ghi mức nước HOBO KIT-S-U20-04, Bộ ghi mức nước HOBO KIT-D-U20-01, Bộ ghi mức nước HOBO KIT-D-U20-02, Bộ ghi mức nước HOBO KIT-D-U20-04, Bộ ghi mức nước HOBO KIT-S-U20-02, Bộ ghi mức nước HOBO KIT-S-U20-01, Bộ ghi mức nước HOBO U20-001-04, Bộ ghi mức nước HOBO U20-001-02, Bộ ghi mức nước HOBO U20-001-03, Bộ ghi mức nước HOBO U20-001-01, Bộ ghi độ ẩm HOBO MX2306, Bộ ghi độ ẩm HOBO RXW-GP3-900, Bộ ghi độ ẩm HOBO RXW-T21-900, Bộ ghi độ ẩm HOBO RXW-T12-900, Bộ ghi độ ẩm HOBO RXW-T11-900, Bộ ghi độ ẩm HOBO S-SMD-M005, Bộ ghi độ ẩm HOBO S-SMC-M005, Bộ ghi độ ẩm HOBO RXW-SMD-900, Bộ ghi độ ẩm HOBO RXW-SMC-900, Bộ ghi thông số nước HOBO MX2203, Bộ ghi thông số nước HOBO U26-001, Bộ ghi thông số nước HOBO MX2201, Bộ ghi thông số nước HOBO MX2501, Bộ ghi thông số nước HOBO U24-001, Bộ ghi thông số nước HOBO RXW-TMB-900, Bộ ghi thông số nước HOBO U24-002-C, Bộ ghi thông số nước HOBO UA-002-64, Bộ ghi thông số nước HOBO UA-001-64, Bộ ghi thông số nước HOBO U12-015, Bộ ghi thông số nước HOBO UTBI-001, Bộ ghi thông số nước HOBO MX2204, Bộ ghi thông số nước HOBO RXW-TMB-1-900, Bộ ghi thông số nước HOBO MX2202, Bộ ghi thông số nước HOBO MX2205, Bộ ghi thông số nước HOBO U22-001,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/


Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin