Thiết bị hãng Ersted; Eutech; Faith

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Thiết bị kiểm tra lỗi cáp Ersted TDR RI-303T; Thiết bị kiểm tra lỗi cáp Ersted TDR RI-307USB; Thiết bị kiểm tra lỗi cáp Ersted TDR-107; Thiết bị kiểm tra lỗi cáp Ersted TDR-109; Thiết bị kiểm tra lỗi cáp Ersted TDR RI-307M3; Máy phóng điện hồ quang Ersted ADG-200; Thiết bị kiểm tra lỗi cáp Ersted TDR RI-407; Thiết bị kiểm tra lỗi cáp Ersted TDR RI-10M2; Bút đo PH Eutech pHTestr 10; Bút đo pH Eutech ECOPHTEST2; Điện cực PH Eutech ECFC7252101B; Bút đo PH Eutech ECOPHTEST1; Bút đo độ PH Eutech pHTestr 20; Bút đo PH Eutech PHTEST10BNC; Bút đo PH Eutech pHTestr 30; Bút đo pH chống nước Eutech PHTEST30; Máy đo pH cầm tay Eutech ECPH501PLUS; Máy đo PH cầm tay Eutech ECPH601PLUS; Máy đo PH cầm tay Eutech ECPH502PLUSK; Máy đo PH cầm tay Eutech ECPH503PLUSK; Máy đo PH cầm tay Eutech ECPH602PLUSK; Máy đo PH cầm tay Eutech ECPH603PLUSK; Máy đo pH cầm tay Eutech ECPHWP15000; Máy đo pH cầm tay Eutech ECPHWP15002; Bút đo pH/TDS/nhiệt độ chống nước Eutech PTTEST35; Máy đo đa chỉ tiêu cầm tay Eutech ECPCWP45000; Máy đo đa chỉ tiêu cầm tay Eutech ECPCWP45003; Máy đo đa chỉ tiêu cầm tay Eutech ECPCWP45004; Máy đo pH/ORP/Độ dẫn điện/TDS/Nhiệt độ để bàn Eutech ECPC7004SA; Máy đo pH/mV/Ion/độ dẫn điện/TDS/điện trở suất/độ mặn cầm tay Eutech ECPCWP65000; Máy đo đa chỉ tiêu cầm tay Eutech ECPDWP65000; Máy đo pH/ORP/ION/Độ dẫn điện/TDS/Độ mặn/Điện trở suất/Nhiệt độ để bàn Eutech ECPC27004SA; Máy đo đa chỉ tiêu cầm tay Eutech ECPDWP45004; Bút đo độ dẫn điện chống nước Eutech ECTEST11PLUS; Bút đo EC Eutech ECOECTESTLOW; Bút đo EC Eutech ECOECTESTHIGH; Máy đo độ đục cầm tay TN 100 Eutech ECTN100NOSTDS; Máy đo độ đục hồng ngoại TN 100 Eutech ECTN100IR; Máy đo độ mặn cầm tay Eutech ECSALT603PLUS; Máy đo độ mặn cầm tay Eutech ECSALT603PLUSK; Nguồn lập trình DC Faith FTP1060-120-8; Nguồn lập trình DC Faith FTP1090-120-8; Nguồn lập trình DC Faith FTP1090-80-12; Nguồn lập trình DC Faith FTP1060-80-12; Nguồn lập trình DC Faith FTP1060-36-30; Nguồn lập trình DC Faith FTP1090-36-30; Nguồn lập trình DC Faith FTP1090-600-015; Nguồn lập trình DC Faith FTP1060-600-015; Nguồn lập trình DC Faith FTP1060-150-6; Nguồn lập trình DC Faith FTP1090-150-6; Nguồn lập trình DC Faith FTP1090-300-3; Nguồn lập trình DC Faith FTP1060-300-3; Nguồn lập trình DC Faith FTP1090-100-10; Nguồn lập trình DC Faith FTP1060-100-10; Nguồn lập trình DC Faith FTP1060-60-15; Nguồn lập trình DC Faith FTP1090-60-15; Nguồn lập trình DC Faith FTP1090-15-60; Nguồn lập trình DC Faith FTP1060-15-60; Tải điện tử DC Faith FT68120N; Tải điện tử DC Faith FT6880N; Tải điện tử DC Faith FT6840N; Tải điện tử DC Faith FT6826N; Tải điện tử DC công suất cao Faith FT68224E-150-2400; Tải điện tử DC công suất cao Faith FT68212E-150-1200; Tải điện tử DC công suất cao Faith FT68212E-600-840; Tải điện tử DC công suất cao Faith FT68212E-1200-480; Tải điện tử DC công suất cao Faith FT68206E-1200-240; Tải điện tử DC công suất cao Faith FT68206E-600-420; Tải điện tử DC công suất cao Faith FT68206E-150-600; Tải điện tử DC công suất cao Faith FT68224E-1200-960; Tải điện tử DC công suất cao Faith FT68224E-600-1680; Tải điện tử lập trình DC Faith FT63230E-1200-80; Tải điện tử lập trình DC Faith FT63230E-600-200; Tải điện tử lập trình DC Faith FT63212E-1200-30; Tải điện tử lập trình DC Faith FT63207E-1200-20; Tải điện tử lập trình DC Faith FT63207E-600-50; Tải điện tử lập trình DC Faith FT63222E-1200-60; Tải điện tử lập trình DC Faith FT63215E-1200-40; Tải điện tử lập trình DC Faith FT63215E-600-100; Tải điện tử lập trình DC Faith FT63215E-150-150; Tải điện tử DC Faith FT6808A; Tải điện tử DC Faith FT6811A; Tải điện tử DC Faith FT6810A; Tải điện tử DC Faith FT6807A; Tải điện tử DC Faith FT6805A; Tải điện tử DC Faith FT6806A; Tải điện tử DC đa kênh Faith FT66108A; Tải điện tử DC đa kênh Faith FT66105A; Tải điện tử DC đa kênh Faith FT66103A; Tải điện tử DC đa kênh Faith FT615S; Tải điện tử DC đa kênh Faith FT615; Tải điện tử DC đa kênh Faith FT616; Tải điện tử DC đa kênh Faith FT616S; Tải điện tử DC đa kênh Faith FT614S; Tải điện tử DC đa kênh Faith FT614; Tải điện tử DC đa kênh Faith FT613; Tải điện tử DC Faith FT6804A; Tải điện tử DC Faith FT6803A; Tải điện tử lập trình DC Faith FT63206E-150-60; Tải điện tử lập trình DC Faith FT63206E-1200-15; Tải điện tử lập trình DC Faith FT63206E-600-40; Tải điện tử DC Faith FT6213A; Tải điện tử DC Faith FT6212A; Tải điện tử DC Faith FT6211A; Tải điện tử DC Faith FT6112R; Tải điện tử DC Faith FT6111R; Tải điện tử DC Faith FT6113A; Tải điện tử DC Faith FT6112A; Tải điện tử DC Faith FT6111A; Tải điện tử DC Faith FT6304A; Tải điện tử DC Faith FT6303A; Tải điện tử DC Faith FT6314A; Tải điện tử DC Faith FT6310A; Tải điện tử DC Faith FT6309A; Tải điện tử DC Faith FT6306A; Tải điện tử DC Faith FT6305A; Tải điện tử DC Faith FT6305A; Tải điện tử DC Faith FT6302A; Tải điện tử DC Faith FT6301A; Tải điện tử DC Faith FT6319A; Tải điện tử DC Faith FT6318A; Tải điện tử DC Faith FT6313A; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTH050-030; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTH050-020; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTH045-015; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTH040-010; Nguồn lập trình DC Faith FTP032-50-110; Nguồn lập trình DC Faith FTP032-40-120; Nguồn lập trình DC Faith FTP032-1500-3.5; Nguồn lập trình DC Faith FTP020-1500-3.5; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTH150-800; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTH150-600; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTH150-500; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTH150-300; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTH050-030H; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTH100-1500; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTH050-030H; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTH045-015H; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTH040-010H; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTH150-160; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTG050-500; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTG050-1000; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTG050-1200; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTG050-1500; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTG050-800; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTG050-600; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTL3005; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTL3003; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTL6003; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTL3605; Nguồn lập trình DC công suất cao Faith FTL3603; Nguồn lập trình DC Faith FTL16004P; Nguồn lập trình DC Faith FTL8008P; Nguồn lập trình DC Faith FTL4016P; Nguồn lập trình DC Faith FTL8005P; Nguồn lập trình DC 3 kênh Faith FTL6003-3X; Nguồn lập trình DC 3 kênh Faith FTL3006-3X; Nguồn lập trình DC Faith FTB91080-300-1350; Nguồn lập trình DC Faith FTB9900-300-1125; Nguồn lập trình DC Faith FTB9900-500-600; Nguồn lập trình DC Faith FTB9900-800-375; Nguồn lập trình DC Faith FTB9720-800-300; Nguồn lập trình DC Faith FTB9720-500-480 F; Nguồn lập trình DC Faith FTB9720-300-900; Nguồn lập trình DC Faith FTB9540-1500-120


Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel/ zalo: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/


Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin