Thiết bị hãng Bueno Biotech

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-bueno-biotech-cp1945, Bể ổn nhiệt khô Bueno Biotech BEMK-200, BEMK-20, BEMS-100, BEMK-200A , Bể rửa siêu âm Bueno Biotech BDTS, BDTD, BDT, Buồng tạo nhiệt để kiểm tra nhựa Biotech BDCW-30A, Buồng tạo nhiệt để kiểm tra va chạm Bueno Biotech BDCW-60, BDCW-80, , Máy đo độ nhớt Bueno Biotech BXDW-0506 , Máy đo độ nhớt Bueno Biotech BEXD-0506 BEXD-1006 BEXD-200, Máy đo độ nhớt Bueno Biotech BXDH-0506 , Máy đo độ nhớt động học Bueno Biotech BTHC-1036 BTHC-1040, Máy đo độ nhớt động học Bueno Biotech BETHC-1036D BETHC-1040D, Máy đồng hóa siêu âm Bueno Biotech BEM-150A BEM-650A BEM -900A BEM -1000A BEM , Máy đồng hóa siêu âm Bueno Biotech BEM, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Bueno Biotech BRHTS, BHTS, BRTS, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ hồng ngoại Bueno Biotech BRTS, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Bueno Biotech BRTS-A, BEHTS, , Bể ồn nhiệt Bueno Biotech BEDC, BGDC, BGDHX, BESC, BRTS-A, BRTS, Bể ồn nhiệt Bueno Biotech BEDL, BGDHX, BDHX, Bể ồn nhiệt Bueno Biotech BEGX, BESC, BCXGX , BGDC, BESGX , Bể ồn nhiệt Bueno Biotech BEDL, BEGX, BGDHX , BDHX, BCXGX, Bể ồn nhiệt Bueno Biotech BGDH, BEGH, Bể ồn nhiệt Bueno Biotech BETH, BTDC, BTSC, Bể ồn nhiệt Bueno Biotech BCXDC, BCXGX, BGXDC, BCXSC, Bể ồn nhiệt có khuấy từ Bueno Biotech BEDJ, BHCL, BEDJS,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-hv-hipot-cp1944, Thiết bị kiểm tra xả tải accquy HV Hipot GDBD, Thiết bị kiểm tra nạp tải, xả tải accquy HV Hipot GDCF, Máy đo nội trở acquy HV Hipot GDBT-8610P, Máy đo nội trở acquy HV Hipot GDBT-8612, Bộ lưu điện HV Hipot GDKH-10 Battery Activator, Tải kiểm tra acquy HV Hipot GDBD, Máy đo công suất và phân tích chất lượng điện năng HV Hipot GDPQ-5000, Máy đo công suất và phân tích chất lượng điện năng HV Hipot GDPQ-300E, Máy đo công suất và phân tích chất lượng điện năng HV Hipot GDPQ-300A, Thiết bị hiệu chuẩn đồng hồ đo công suất điện HV Hipot GDYM-1A, Thiết bị hiệu chuẩn đồng hồ đo công suất điện HV Hipot GDYM-3M, Thiết bị hiệu chuẩn đồng hồ đo công suất điện HV Hipot GDYM-3F, Thiết bị hiệu chuẩn đồng hồ đo công suất điện HV Hipot GDDO-20C, Máy đo điện trở cách điện HV Hipot GD3126A (GD3126B), Thiết bị xác định pha HV Hipot GDHX-9700, Thiết bị xác định pha HV Hipot GDHX-9500. Máy đo điện trở cách điện HV Hipot GD2000H, GD2000D, Máy đo điện trở cách điện HV Hipot GD3127 , Máy đo điện trở nối đất HV Hipot GDWR-5A, Máy kiểm tra tổn hao hệ số cách điện HV Hipot GDDJ-HVC, Máy đo điện trở cách điện HV Hipot GDCR3200C, Máy đo điện trở cách điện HV Hipot GD3128, Máy kiểm tra nối đất HV Hipot GDF-3000A, Máy đo điện trở đất HV Hipot GDCR3000B, Thiết bị kiểm tra nối đất HV Hipot GDDT-10U, Thiết bị kiểm tra nối đất HV Hipot GDF-3000 DC, Máy đo điện trở nối đất HV Hipot GDCR3000, Hợp bộ thí nghiệm relay HV Hipot GDJB-1200A, Hợp bộ thí nghiệm relay HV Hipot GDJB-802 , Hợp bộ thí nghiệm relay HV Hipot GDJB-6000M, Hợp bộ thí nghiệm relay HV Hipot GDJB-6000D, Thiết bị hiệu chuẩn rơ le nhiệt HV Hipot GDJR-200D, Máy kiểm tra relay nhị thứ HV Hipot GDJB-II , Thiết bị đo dòng rò và chống sét van HV Hipot GDYZ-302W Metal Oxide Arrester Tes, Máy kiểm tra chống sét lan truyền oxit kẽm HV Hipot GDYZ-301 Zinc Oxide S, Máy kiểm tra chống sét lan truyền oxit kẽm HV Hipot GDYZ-301A Zinc Oxide Surge Arrester Tester, Máy kiểm tra chống sét lan truyền oxit kẽm HV Hipot GDYZ-302, Máy siêu âm khuyết tật kim loại HV Hipot GDUD-PBI, Máy siêu âm khuyết tật kim loại HV Hipot GDUD-PTM, Máy dò lỗi cách điện HV Hipot GD-610B, Camera hồng ngoại phát hiện rò rì khí SF6 HV Hipot GDIR-1000L, Máy đo nhiệt độ điểm đọng sương khí SF6 GDP-713PM, Máy đo nhiệt độ điểm đọng sương khí SF6 GDP-8000CM, Máy đo nhiệt độ điểm đọng sương khí SF6 GDWS-311RC , Máy đo độ ẩm, độ tinh khiết khí SF6 HV Hipot GDSF-311WPD (, Máy thu hồi khí SF6 HV Hipot GDQH-31W, GDQH-31H, Máy phát hiện rò rỉ khí SF6 HV Hipot GDWG-III, Máy phát hiện rò rỉ khí SF6 HV Hipot GDWG-IV, Máy phát hiện rò rỉ khí SF6 HV Hipot GDWG-V, Máy hút chân không và nạp khí SF6 HV Hipot GDQH-601-50, Máy hút chân không và nạp khí SF6 HV Hipot GDQC-55A, Máy hút chân không và nạp khí SF6 HV Hipot GDQC-16A, Thiết bị giám sát online rò rỉ khí SF6 HV Hipot GD8000C, Máy đo thành phần tạp chất trong khí SF6 HV Hipot GDFJ-311M, Máy đo độ tinh khiết khí SF6 HV Hipot GDP-311IR, Thiết bị phân tích máy cắt HV Hipot GDHG-201P CT/PT Analyzer, Thiết bị phân tích máy cắt HV Hipot GDHG-108A CT/PT Tester, Thiết bị phân tích máy cắt HV Hipot GDHG-106B CT/PT Analyzer, Máy kiểm tra xung dòng điện HV Hipot GDCY-20B 20kV, Máy kiểm tra xung dòng điện HV Hipot GDCL-10kA, Máy kiểm tra dầu cách điện máy biến áp HV Hipot GD6100D, Máy đo điện trở cuộn dây máy biến áp HV Hipot GDKC-5000 On Load , Máy đo điện trở cuộn dây máy biến áp HV Hipot GDZRS-20A, Máy đo tỷ số máy biến áp HV Hipot GDB-II, Máy đo điện trở cuộn dây máy biến áp HV Hipot GDZRC-10U, Thiết bị kiểm tra máy biến áp HV Hipot GDBT-1000kVA, Máy đo độ biến dạng cuộn dây của máy biến áp HV Hipot GDRB-F, Máy đo tỷ số máy biến áp HV Hipot GDB-P, Máy phân tích đáp ứng tần số quét máy biến áp HV Hipot GDRB-B, Máy kiểm tra biến dạng cuộn dây của máy biến áp HV Hipot GDRB-C, Máy đo tỷ số máy biến áp 3 pha HV Hipot GDB-IV, Thiết bị đo hệ số tản nhiệt và điện dung HV Hipot GD6900, Máy kiểm tra cách điện dầu máy biến áp HV Hipot GDOT-3C 80kV, Máy kiểm tra cách điện dầu máy biến áp HV Hipot GDOT-80A, Máy đo điện trở cuộn dây máy biến áp HV Hipot GDZRC-10H, Máy kiểm tra cách điện dầu máy biến áp HV Hipot GDOT-80C, Máy đo điện trở cuộn dây máy biến áp HV Hipot, Máy đo điện trở cuộn dây máy biến áp HV Hipot , Máy đo tỷ số máy biến áp HV Hipot GDB-D, Máy đo công suất có tải, không tải máy biến áp HV Hipot GDBR-P, Máy đo tỷ số biến áp HV Hipot GDB-H , Máy đo hệ số tản nhiệt và điện dung HV Hipot GD6800, Máy đo tỷ số biến áp 3 pha HV Hipot GDB-IV, Máy đo hệ số tản nhiệt và điện dung HV Hipot GD6900, Máy kiểm tra phóng điện cục bộ HV Hipot GDPD-313P, Máy kiểm tra phóng điện cục bộ HV Hipot GDPD-3000C, Máy kiểm tra phóng điện cục bộ HV Hipot GDPD-414, Máy kiểm tra phóng điện cục bộ HV Hipot GD-610C, Máy kiểm tra phóng điện cục bộ HV Hipot GDJF-2008, GDJF-2007, GDJF-2006, , Máy kiểm tra phóng điện cục bộ HV Hipot GDPD-414H, Máy kiểm tra phóng điện cục bộ HV Hipot GDPD-306M, Máy kiểm tra độ bền cách điện AC DC HV Hipot GDYD-53D, Máy kiểm tra độ bền cách điện DC HV Hipot GDZG-S, Máy kiểm tra độ bền cách điện cho động cơ HV Hipot GDZJ-5S, Máy kiểm tra độ bền cách điện HV Hipot GDTF Series AC Resonant Test Syste, Máy kiểm tra độ bền cách điện HV Hipot GDZJ-30S, Máy kiểm tra cao áp HV Hipot GDYD-137, Máy kiểm tra cao áp HV Hipot GDTL cho CVT, Máy kiểm tra cao áp AC HV Hipot GDYD-M, Máy kiểm tra cao áp VLF AC Hipot Test Set 80kV, Máy kiểm tra cao áp DC HV Hipot GDZG-S,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-test-gmbh-cp1946, Máy thử kéo nén vạn năng TEST GMBH 106, Máy đo momen xoắn TEST GMBH 210, Máy đo hệ số ma sát TEST GMBH 205, Máy kiểm tra rung động TEST GMBH 208, Máy đo lực kéo nén TEST GMBH 815, Máy đo lực kéo nén TEST GMBH 816, Máy đo lực kéo nén TEST GMBH 324, Máy đo lực kéo nén TEST GMBH 326, Máy đo lực kéo nén TEST GMBH 1191, Cân móc cẩu TEST GMBH Model 650, 651, Cảm biến đo momen xoắn TEST GMBH, Đồng hồ đo lực nén TEST GMBH Model series 1001 / 1011 / 1021, Đồng hồ đo lực nén TEST GMBH Model series 1101 /, Cảm biến đo lực kéo nén TEST GMBH, Thiết bị đo lực ép máy hàn TEST GMBH,

Mẫu chuẩn cấu trúc vật liệu cho kính hiển vi soi kim tương Yamamoto, Mẫu chuẩn thử nghiệm tia lửa Yamamoto, Dũa kiểm tra độ cứng kim loại Yamamoto Hardness Star, Mẫu chuẩn cho máy thử va đập Charpy V-Notch 30J, 100J, 160J YC4340 ,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin