Thiết bị đo hãng Imada

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thường để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau của hãng:

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-seitron-cp10869, Máy phát hiện khí gas gây cháy Seitron 7899, Máy phát hiện khí gas gây cháy Seitron 7900, Máy đo chênh áp Seitron GT1, Máy đo chênh áp Seitron GT1-P, Máy phân tích khí thải Seitron Novo 1, Máy phân tích khí thải Seitron Novo 3, Máy phân tích khí thải Seitron Novo 4N, Máy phân tích khí thải Seitron Novo 4S, Máy phân tích khí thải Seitron S4500-C, Máy phân tích khí thải Seitron S500-3, Máy phân tích khí thải Seitron S6000, Máy phân tích khí thải Seitron S9000, Bộ nạp khí gas Seitron BE COOL M4, Máy phát hiện rò rỉ khí gas lạnh Seitron BE COOL R1, Máy đo áp suất chân không Seitron BE COOL V1,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-siglent-cp21003, Máy hiện sóng Siglent SDS1104X-E, Máy hiện sóng Siglent SDS2104X Plus, Máy hiện sóng Siglent SDS1202X-E, Máy hiện sóng Siglent SDS1204X-E, Máy hiện sóng Siglent SDS2204X Plus, Máy hiện sóng Siglent SDS1052DL+,Máy hiện sóng Siglent SDS1104X-U, Máy hiện sóng Siglent SDS2202X-E, Máy hiện sóng Siglent SDS2204X HD, Máy hiện sóng Siglent SDS2352X-E, Máy hiện sóng Siglent SDS2354X Plus, Máy hiện sóng Siglent SDS5054X, Máy hiện sóng Siglent SDS5104X, Máy hiện sóng Siglent SDS6054A, Máy hiện sóng Siglent SDS2104X HD, Máy hiện sóng Siglent SDS1102CML+,Máy hiện sóng Siglent SDS2102X Plus, Máy hiện sóng Siglent SDS2354X HD, Máy hiện sóng Siglent SDS5034X, Máy hiện sóng Siglent SDS6054L, Máy hiện sóng Siglent SDS6058L, Máy hiện sóng Siglent SDS6104A, Máy hiện sóng Siglent SDS6104L, Máy hiện sóng Siglent SDS6108L, Máy hiện sóng Siglent SDS6204A, Máy hiện sóng Siglent SDS6204L, Máy hiện sóng Siglent SDS6208L, Máy phát xung, phát hàm Siglent SDG1032X, Máy phát xung, phát hàm Siglent SDG2042X, Máy phát xung, phát hàm Siglent SDG6022X, Máy phát xung, phát hàm Siglent SDG2082X, Máy phát xung, phát hàm Siglent SDG810, Máy phát xung, phát hàm Siglent SDG2122X, Máy phát xung, phát hàm Siglent SAG1021I, Máy phát xung, phát hàm Siglent SDG830, Máy phát xung, phát hàm Siglent SDG6032X, Máy phát xung, phát hàm Siglent SDG6052X, Máy phát xung, phát hàm Siglent SDG7052A, Máy phát xung, phát hàm Siglent SDG7102A, Máy phát xung, phát hàm Siglent SDG1062X, Máy phát xung, phát hàm Siglent SDG7032A, Nguồn 1 chiều DC Siglent SPD3303X, Nguồn 1 chiều DC Siglent SPD3303C, Nguồn 1 chiều DC Siglent SPD1305X, Nguồn 1 chiều DC Siglent SPD1168X, Nguồn 1 chiều DC Siglent SPD3303X-E, Nguồn 1 chiều DC Siglent SPS5041X, Nguồn 1 chiều DC Siglent SPS5043X, Nguồn 1 chiều DC Siglent SPS5045X, Nguồn 1 chiều DC Siglent SPS5083X, Nguồn 1 chiều DC Siglent SPS5163X, Nguồn 1 chiều DC Siglent SPS5042X, Nguồn 1 chiều DC Siglent SPS5044X, Nguồn 1 chiều DC Siglent SPS5051X, Nguồn 1 chiều DC Siglent SPS5081X, Nguồn 1 chiều DC Siglent SPS5082X, Nguồn 1 chiều DC Siglent SPS5084X, Nguồn 1 chiều DC Siglent SPS5085X, Nguồn 1 chiều DC Siglent SPS5161X, Nguồn 1 chiều DC Siglent SPS5162X, Nguồn 1 chiều DC Siglent SPS5164X, Nguồn 1 chiều DC Siglent SPS5165X, Tải điện tử Siglent SDL1020X-E, Tải điện tử Siglent SDL1030X, Tải điện tử Siglent SDL1030X-E, Tải điện tử Siglent SDL1020X, Đồng hồ vạn năng Siglent SDM3055, Đồng hồ vạn năng Siglent SDM3045X, Đồng hồ vạn năng Siglent SDM3065X-SC, Đồng hồ vạn năng Siglent SDM3055-SC, Đồng hồ vạn năng Siglent SDM3065X, Máy phân tích phổ Siglent SVA1032X, Máy phân tích phổ Siglent SVA1015X, Máy phân tích phổ Siglent SVA1075X, Máy phân tích phổ Siglent SNA5002A, Máy phân tích phổ Siglent SNA5004A, Máy phân tích phổ Siglent SNA5012A, Máy phân tích phổ Siglent SNA5014A, Máy phân tích phổ Siglent SNA5022A, Máy phân tích phổ Siglent SNA5032A, Máy phân tích ăn ten Siglent SHA851A, Máy phân tích ăn ten Siglent SHA852A, Máy phân tích phổ Siglent SSA3021X Plus, Máy phân tích phổ Siglent SSA3021X, Máy phân tích phổ Siglent SSA3032X Plus, Máy phân tích phổ Siglent SSA3015X Plus, Máy phân tích phổ Siglent SSA3032X, Máy phân tích phổ Siglent SSA3032X-R, Máy phân tích phổ Siglent SSA3050X-R, Máy phân tích phổ Siglent SSA3075X Plus, Máy phân tích phổ Siglent SSA3075X-R, Máy phân tích phổ Siglent SSA5083A, Máy phân tích phổ Siglent SSA5085A, Máy phát tín hiệu Siglent SSG3021X, Máy phát tín hiệu Siglent SSG3032X, Máy phát tín hiệu Siglent SSG3021X-IQE, Máy phát tín hiệu Siglent SSG3032X-IQE, Máy phát tín hiệu Siglent SSG5040X, Máy phát tín hiệu Siglent SSG5040X-V, Máy phát tín hiệu Siglent SSG5060X, Máy phát tín hiệu Siglent SSG5060X-V, Máy phát tín hiệu Siglent SSG5083A, Máy phát tín hiệu Siglent SSG5085A, Máy phát tín hiệu Siglent SSG6083A, Máy phát tín hiệu Siglent SSG6085A, Máy phát tín hiệu Siglent SSG6087A, Máy hiện sóng Siglent SHS1102X, Máy hiện sóng Siglent SHS810X, Máy hiện sóng Siglent SHS820X, Máy hiện sóng Siglent SHS1202X,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-simatec-cp23042, Máy gia nhiệt vòng bi Simatec HPL 200, Máy gia nhiệt vòng bi Simatec HPS 200, Máy gia nhiệt vòng bi Simatec IH 025, Máy gia nhiệt vòng bi Simatec IH 070, Máy gia nhiệt vòng bi Simatec IH 070 NAU, Máy gia nhiệt vòng bi Simatec IH 090, Máy gia nhiệt vòng bi Simatec IH 210, Dụng cụ tháo lắp vòng bi Simatec BP 61, Dụng cụ tháo lắp vòng bi Simatec MK 10-30, Dụng cụ tháo lắp vòng bi Simatec SP 50, Dụng cụ tháo lắp vòng bi Simatec TP 150, Dụng cụ tháo lắp vòng bi Simatec FT 33, Dụng cụ tháo lắp vòng bi Simatec FT-P, Dụng cụ tháo lắp vòng bi Simatec BHT 200-400, Dụng cụ tháo lắp vòng bi Simatec BHT 300-500, Dụng cụ tháo lắp vòng bi Simatec BHT 500-700,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-aoip-cp21189, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng AOIP CALYS 150, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng AOIP CALYS 100, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng AOIP CALYS 50, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng AOIP CALYS 75, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng AOIP CALYS 1000, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng AOIP CALYS 1200, Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng AOIP CALYS 1500, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP THERMYS 150, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP CALISTO, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP DRAGO 934, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP EUROPA 6, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP HYPERION, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP JUPITER 650, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP OBERON 426, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP OCEANUS 6, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP PEGASUS 1200, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP QUICK-CAL 550, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP QUICK-CAL 560, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP VENUS, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP TC 6621 / 6622, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP TM 6602 / 6612 / 6630, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP 983, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP 909, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP FAST-CAL HIGH, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP FAST-CAL HTM 2010, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP FAST-CAL LOW, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP FAST-CAL MEDIUM, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP GEMINI 550, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP GEMINI 550 LRI, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP GEMINI 700, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP GEMINI 700 LRI, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP MEDUSA 510, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP MILLIK, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP MEDUSA 511, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP 944, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP 975, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP 988, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP GEMINI R 976, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP HYPERION R 982, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP MEDUSA R 999, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP PN 6515, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP PEGASUS R 970, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP QUICK-CAL 550-02, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP TTI 10, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP MICROK, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ AOIP TTI 22, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất AOIP P200 PRO, Thiết bị hiệu chuẩn quá trình AOIP CP 6632, Thiết bị hiệu chuẩn quá trình AOIP SN 8310, Máy siêu âm phát hiện rò rỉ khí nén AOIP LKS 1000, Bộ ghi dữ liệu AOIP DATALOG 20 / 90 / 140, Bộ ghi dữ liệu AOIP FD 5 / 10 / 15, Bộ ghi dữ liệu AOIP FRONTDAQ 20, Bộ ghi dữ liệu AOIP ITI 16, Bộ ghi dữ liệu AOIP ITI 17, Bộ ghi dữ liệu AOIP SA 32, Bộ ghi dữ liệu AOIP TNE2, Bộ ghi dữ liệu AOIP VNE2, Bộ ghi dữ liệu AOIP VNE 20, Bộ ghi dữ liệu AOIP ICO 51, Bộ ghi dữ liệu AOIP ICO 52, Bộ ghi dữ liệu AOIP ICO 61, Bộ ghi dữ liệu AOIP ICO 62, Máy đo điện trở thấp AOIP OM 17, Máy đo điện trở thấp AOIP OM27, Máy đo điện trở thấp AOIP OM 10, Máy đo điện trở thấp AOIP OM 21, Máy đo điện trở thấp AOIP OM 22, Máy đo điện trở thấp AOIP OM 16, Hộp điện trở chuẩn AOIP ZX, Máy tạo dòng điện chính xác AOIP MF 28, Máy tạo dòng điện chính xác AOIP EXP128, Máy đo điện trở AOIP CTI45, Máy đo điện trở AOIP RN 5306, Máy đo điện trở AOIP IND 45, Máy đo điện trở AOIP IND 43, Máy đo điện trở AOIP IND 44, Máy đo điện trở cách điện AOIP CRIT 100, Máy tìm điểm lỗi cáp viễn thông AOIP ISOPALM 200, Máy đo điện trở cách điện AOIP MEGOHM 200, Máy kiểm tra cáp mạng AOIP EASYLAN,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-ulirvision-cp23043, Camera ảnh nhiệt Ulirvision T100, Camera ảnh nhiệt Ulirvision T10P, Camera ảnh nhiệt Ulirvision TI160-P11B, Camera ảnh nhiệt Ulirvision TI160-P5, Camera ảnh nhiệt Ulirvision TI160-P4, Camera ảnh nhiệt cầm tay Ulirvision TI160-P1, Camera ảnh nhiệt Ulirvision T5, Camera ảnh nhiệt Ulirvision T6, Camera ảnh nhiệt Ulirvision T10, Camera ảnh nhiệt cầm tay Ulirvision T2, Camera ảnh nhiệt Ulirvision TI395, Camera ảnh nhiệt Ulirvision TI175, Camera ảnh nhiệt Ulirvision TI600S, Camera ảnh nhiệt Ulirvision TI400S, Camera ảnh nhiệt Ulirvision TI400PTZ, Camera ảnh nhiệt Ulirvision TC388G, Camera ảnh nhiệt Ulirvision TC690G, Camera ảnh nhiệt Ulirvision TC790G, Camera ảnh nhiệt Ulirvision TC490, Camera ảnh nhiệt Ulirvision TI30S, Camera ảnh nhiệt Ulirvision TI320+,Camera ảnh nhiệt Ulirvision G330, Máy kiểm tra phóng điện vầng quang Ulirvision TD20U, Camera đo vầng hồ quang Ulirvision TD90, Camera đo vầng hồ quang Ulirvision TD100,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-hakko-cp762, Cụm gia nhiệt sử dụng cho máy khò FR-810B HAKKO A5007, Nhíp tháo song song HAKKO FM-2022, Trạm khò HAKKO FR-810B, Trạm khò HAKKO FR-811, Trạm khò HAKKO FR810B-06, Súng khò HAKKO FV-310, Bộ chuyển đổi nhíp tháo CONVERSION KIT 24V/140W HAKKO FM-2022, Máy hàn HAKKO FX951-55, Máy đánh bóng típ hàn HAKKO FT-710, Trạm hàn HAKKO FX-100, Trạm hàn HAKKO FX-801, Súng hàn thiếc HAKKO FX-8803, Nhíp hàn HAKKO FX-8804, Trạm hàn SMD HAKKO 851, Trạm hàn HAKKO FX-889, Trạm hàn HAKKO FX-952, Trạm hàn HAKKO FX-950, Máy hàn tự động HAKKO 375, Trạm hàn HAKKO FX805-06, Máy hàn thiếc Hakko FX-838, Máy hàn thiếc HAKKO FX-888D, Máy hàn ra dây tự động HAKKO 373, Dụng cụ cẩm tay hút linh kiện điện tử HAKKO 393-1, Kìm tuốt dây nhiệt HAKKO FT-802, Máy đánh bóng típ hàn HAKKO FT-700, Trạm hàn HAKKO FN-1010, Trạm hàn HAKKO FM-203, Máy hàn HAKKO FX-951-55, Súng hàn thiếc HAKKO 981, Hút chì HAKKO DS01P, Dụng cụ tuốt cáp HAKKO FT-8004, Tay hàn HAKKO FM2028-01, Bộ tay hàn 24V/70W HAKKO FM-2026, Tay hàn HAKKO FX-8801, Nhíp tháo mini HAKKO FM-2023, Bộ nhíp tháo HAKKO FM-2023, Tay hàn HAKKO FN-1102, Tay hàn HAKKO FT-8003, Tay hàn HAKKO FX-600, Tay hàn HAKKO FX-601, Máy tạo N2 HAKKO FX-781, Tay hàn Hakko 907, Tay hàn HAKKO FX-8802, Trạm đo lưu lượng N2 HAKKO FX-791, Máy tạo N2 HAKKO FX780, Omnivise HAKKO C1390C, Thiết bị kiểm tra nhiệt độ đầu hàn HAKKO FG-100B-54, Thiết bị đo nhiệt độ đầu hàn HAKKO FG-102, Máy kiểm tra nhiệt độ đầu hàn HAKKO FG-101B-06, Thiết bị kiểm tra nhiệt độ đầu hàn HAKKO FG-100B, Súng hàn kèm ra dây cấp thiếc bằng tay HAKKO 585GP-V23, Súng hàn kèm ra dây cấp thiếc bằng tay HAKKO 583, Mỏ hàn nung dùng pin HAKKO FX-901, Súng hàn kèm ra dây cấp thiếc bằng tay HAKKO 587, Súng hàn thiếc 20/130W HAKKO 984, Súng hàn kèm ra dây cấp thiếc bằng tay Hakko 589, Súng hàn kèm ra dây cấp thiếc bằng tay Hakko 582, Mỏ hàn nung HAKKO 500, Mỏ hàn nung HAKKO 501, Mỏ hàn nung HAKKO 503, Thiết bị khử tĩnh điện HAKKO FE-510, Thiết bị thử vòng chống tĩnh điện HAKKO FG-470-06, Máy đo tĩnh điện HAKKO FG-450, Thiết bị kiểm tra giày chống tĩnh điện HAKKO FG465-06, Máy hút khói thiếc HAKKO 494, Máy hút khói hàn thiếc HAKKO FA-400, Máy hút khói thiếc HAKKO FA-431, Hút chì HAKKO FM-204, Máy hút thiếc HAKKO FR-400, Máy hút chì HAKKO FR-410, Hút chì kèm vali đựng HAKKO FR-301, Bộ sửa chữa đa năng HAKKO FR-701, Bộ hàn, khò, hút thiếc đa năng HAKKO FR-702, Máy hàn/ khò/ hút thiếc SMD đa năng HAKKO FM-206, Máy gia nhiệt HAKKO FR-830, Máy gia nhiệt HAKKO FR-872, Máy gia nhiệt HAKKO FR870B, Bể hàn nhúng HAKKO Fx-301B, Bể hàn nhúng HAKKO 485, Bể hàn nhúng HAKKO 96, Bể hàn nhúng HAKKO FX-300, Máy hút chân không HAKKO 392, Máy cắt chân linh kiện HAKKO 155, Máy tạo hình chân linh kiện HAKKO 154, Máy tạo hình chân linh kiện HAKKO 153,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-techne-cp21278, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne F937P, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne FTE10DPC, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne TU-20HT, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne B-8, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne B-12, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne B-26, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne B-48, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne 3010600, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne FB-08, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne IFB-52, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne F932P, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne F937D, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne F949J, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne FBATH12, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne FBCAL05D, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne FBCAL07D, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne FBCAL12D, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne FDB140FR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne FDB140FS, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne FDB425FR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne FDB425FS, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne FDB650FR, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne FDB650FS, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne FDBU400D, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne FDBU400P, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne FIFB51D, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne FTU20HPC, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Techne SBL-2D, Thiết bị gia nhiệt Techne DB100/2, Thiết bị gia nhiệt Techne DB100/2TC, Thiết bị gia nhiệt Techne DB100/3, Thiết bị gia nhiệt Techne DB100/4, Thiết bị gia nhiệt Techne DB200/2, Thiết bị gia nhiệt Techne DB200/3, Thiết bị gia nhiệt Techne FBLOCKICE, Thiết bị gia nhiệt Techne DB-2A, Thiết bị gia nhiệt Techne DB-2D, Thiết bị gia nhiệt Techne FDB03AD, Thiết bị gia nhiệt Techne FDB03AP, Thiết bị gia nhiệt Techne DB-3D, Thiết bị gia nhiệt Techne DB-3, Thiết bị gia nhiệt Techne FNOICE, Máy khuấy Techne FGT5, Máy khuấy Techne FGT6, Máy làm lạnh Techne FCH5D, Máy khuấy từ Techne MCS-102L, Máy khuấy từ Techne MCS-104L, Máy khuấy từ Techne MCS-104S, Máy khuấy từ Techne FMCS104X,

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-hang-rausch-usa-cp23044, Camera nội soi đường ống Rausch USA mc15, Camera nội soi đường ống Rausch USA mc30, Camera nội soi đường ống Rausch USA mc30 DUO, Camera nội soi đường ống Rausch USA mc50, Camera nội soi đường ống Rausch USA mc50 DUO, Camera nội soi đường ống Rausch USA mc80, Camera nội soi đường ống Rausch USA minCAM360, Camera nội soi đường ống Rausch USA minCAM360 compact, Camera nội soi đường ống Rausch USA minCORD 5

https://parts.ttech.vn/thiet-bi-do-hang-imada-cp21212, Đế kiểm tra lực IMADA MX2-2500N, Giá đỡ cho thiết bị đo lực IMADA HV-1000N, Chân đế máy đo lực IMADA SVL-1000N-EXT, Giá đỡ máy đo lực IMADA MX-1000N, Giá đỡ thiết bị đo lực IMADA MX-500N, Giá đỡ vận hành kiểm tra độ bền kéo IMADA LH-500N, CHÂN ĐẾ IMADA SVL-1000N-L, Đế kiểm tra lực kéo nén 500N IMADA HV-500NII-S, Máy đo lực IMADA PS-50K, Máy đo lực IMADA ZTS-2500N, Thiết bị đo lực IMADA HTGS-2N, Đế kiểm tra lực IMADA MX2-500N, Máy đo lực IMADA FB-10N, Máy đo lực IMADA FB-20N, Máy đo lực IMADA FB-30N, Máy đo lực IMADA FB-50N, Máy đo lực IMADA FB-100N, Máy đo lực IMADA FB-200N, Máy đo lực IMADA FB-300N, Máy đo lực IMADA FB-500N, Máy đo lực IMADA FS-1K, Máy đo lực IMADA FS-2K, Máy đo lực IMADA FS-3K, Máy đo lực IMADA FS-5K, Máy đo lực IMADA FB-10K, Máy đo lực IMADA FB-20K, Máy đo lực IMADA FS-30K, Máy đo lực IMADA FS-50K, Máy đo lực IMADA FB-5lb, Máy đo lực IMADA FB-10lb, Máy đo lực IMADA FB-20lb, Máy đo lực IMADA FB-30lb, Máy đo lực IMADA FB-50lb, Máy đo lực IMADA FB-100lb, Máy đo lực IMADA PS-5N, Máy đo lực IMADA PS-10N, Máy đo lực IMADA PS-20N, Máy đo lực IMADA PS-30N, Máy đo lực IMADA PS-50N, Máy đo lực IMADA PS-100N, Máy đo lực IMADA PS-200N, Máy đo lực IMADA PS-300N, Máy đo lực IMADA PS-500N, Máy đo lực IMADA PSS-0.5K, Máy đo lực IMADA PSS-1K, Máy đo lực IMADA PSS-2K, Máy đo lực IMADA PSS-3K, Máy đo lực IMADA PS-5K, Máy đo lực IMADA PSM-20N, Máy đo lực IMADA PSM-30N, Máy đo lực IMADA PSM-50N, Máy đo lực IMADA PSM-100N, Máy đo lực IMADA PSM-200N, Máy đo lực IMADA PSM-300N, Máy đo lực IMADA PSM-350N, Máy đo lực IMADA PSM-2K, Máy đo lực IMADA PSM-3K, Máy đo lực IMADA PSM-5K, Máy đo lực IMADA PSM-10K, Máy đo lực IMADA PSM-20K, Máy đo lực IMADA PSM-30K, Máy đo lực IMADA PSM-50K, Máy đo lực dải lực lớn IMADA PSH-500N, Máy đo lực dải lực lớn IMADA PSH-1000N, Máy đo lực dải lực lớn IMADA PSH-2000N, Máy đo lực dải lực lớn IMADA PSH-3000N, Máy đo lực dải lực lớn IMADA PSH-50K, Máy đo lực dải lực lớn IMADA PSH-100K, Máy đo lực dải lực lớn IMADA PSH-200K, Máy đo lực dải lực lớn IMADA PSH-300K, Máy đo lực dải lực lớn IMADA PSH-200lb, Máy đo lực dải lực lớn IMADA PSH-300lb, Máy đo lực dải lực lớn IMADA PSH-500lb, Máy đo lực IMADA UKT-20N, Máy đo lực IMADA UKT-30N, Máy đo lực IMADA UKT-50N, Máy đo lực IMADA UKT-100N, Máy đo lực IMADA UKT-200N, Máy đo lực IMADA UKT-300N, Máy đo lực IMADA UKT-2K, Máy đo lực IMADA UKT-3K, Máy đo lực IMADA UKT-5K, Máy đo lực IMADA UKT-10K, Máy đo lực IMADA UKT-20K, Máy đo lực IMADA UKT-30K, Máy đo lực IMADA UKT-5lbf, Máy đo lực IMADA UKT-10lbf, Máy đo lực IMADA UKT-20lbf, Máy đo lực IMADA UKT-30lbf, Máy đo lực IMADA UKT-50lbf, Máy đo lực điện tử IMADA ZTS-2N, Máy đo lực điện tử IMADA ZTS-5N, Máy đo lực điện tử IMADA ZTS-20N, Máy đo lực điện tử IMADA ZTS-50N, Máy đo lực điện tử IMADA ZTS-100N, Máy đo lực điện tử IMADA ZTS-200N, Máy đo lực điện tử IMADA ZTS-500N, Máy đo lực điện tử IMADA ZTS-1000N, Máy đo lực điện tử IMADA ZTA-2N, Máy đo lực điện tử IMADA ZTA-5N, Máy đo lực điện tử IMADA ZTA-20N, Máy đo lực điện tử IMADA ZTA-50N, Máy đo lực điện tử IMADA ZTA-100N, Máy đo lực điện tử IMADA ZTA-200N, Máy đo lực điện tử IMADA ZTA-500N, Máy đo lực điện tử IMADA ZTA-1000N, Máy đo lực điện tử IMADA DST-2N, Máy đo lực điện tử IMADA DST-5N, Máy đo lực điện tử IMADA DST-20N, Máy đo lực điện IMADA DST-50N, Máy đo lực điện tử IMADA DST-200N, Máy đo lực điện tử IMADA DST-1000N, Máy đo lực điện tử IMADA DSV-2N, Máy đo lực điện tử IMADA DSV-5N, Máy đo lực điện tử IMADA DSV-20N, Máy đo lực điện tử IMADA DSV-50N, Máy đo lực điện tử IMADA DSV-200N, Máy đo lực điện tử IMADA DSV-500N, Máy đo lực điện tử IMADA DSV-1000N, Máy đo lực điện tử dải lực lớn IMADA ZTA-2500N, Máy đo lực điện tử dải lực lớn IMADA ZTA-5000N, ĐỒNG HỒ ĐO LỰC CƠ 50Kgf IMADA FB-50K, Thiết bị đo lực điện tử IMADA DST-500N, Máy đo lực điện tử cảm biến riêng IMADA ZTA-DPU-2N, Máy đo lực điện tử cảm biến riêng IMADA ZTA-DPU-5N, Máy đo lực điện tử cảm biến riêng IMADA ZTA-DPU-10N, Máy đo lực điện tử cảm biến riêng IMADA ZTA-DPU-20N, Máy đo lực điện tử cảm biến riêng IMADA ZTA-DPU-50N, Máy đo lực điện tử cảm biến riêng IMADA ZTA-DPU-100N, Máy đo lực điện tử cảm biến riêng IMADA ZTA-DPU-200N, Máy đo lực điện tử cảm biến riêng IMADA ZTA-DPU-500N, Máy đo lực điện tử cảm biến riêng IMADA ZTA-DPU-1000N, Máy đo lực điện tử cảm biến riêng IMADA ZTA-DPU-2000N, Máy đo lực điện tử cảm biến riêng IMADA ZTA-DPU-5000N, Máy đo lực điện tử cảm biến riêng IMADA ZTA-DPU-10kN, Máy đo lực điện tử cảm biến riêng IMADA ZTA-DPU-20kN, Gá Kẹp IMADA GT-30, Gá Kẹp IMADA GC-1200, KẸP CÚC ÁO IMADA PGC-BC, ĐẾ GIỮ CÚC ÁO IMADA BC-15

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin