Máy đo tốc độ vòng quay hãng Compact

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-simco-cp768, Quạt thổi Ion SIMCO Aerostat 6832, Quạt thổi Ion SIMCO Aerostat XC2, Quạt thổi Ion SIMCO Aerostat XC, Quạt thổi Ion SIMCO Aerostat PC2, Quạt thổi Ion SIMCO 5802i, Quạt thổi Ion SIMCO 5822i, Quạt thổi Ion SIMCO 5832, Quạt thổi Ion SIMCO 5941, Quạt thổi Ion SIMCO 5810i, Quạt thổi Ion SIMCO 6432e, Quạt thổi Ion SIMCO 6422e, Quạt thổi Ion SIMCO minION2 Blower,

Hộp giấy thử nghiệm biến vàng James Heal 706-720,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-wolf-cp1921, Đồng hồ đo độ dày nhanh WOLF RMP 30 RMU 30 RMU 50 RMU 75, Đồng hồ đo độ dày màng mỏng WOLF VCK 2020, Đồng hồ đo độ dày màng mỏng WOLF VCK 2010, Đồng hồ đo độ dày màng mỏng WOLF VCK 2006, Đồng hồ đo độ dày màng mỏng WOLF VCK 2005, Đồng hồ đo độ dày màng mỏng WOLF DM 2000, Đồng hồ đo độ dày màng mỏng WOLF DM 100, Đồng hồ đo độ dày WOLF DM 2000, DM 100, Đồng hồ đo độ dày WOLF DM 2, DM 3, DMA 3, DM 50 , Đồng hồ đo độ dày WOLF Rapidometer, Đồng hồ đo độ dày WOLF DM 815, DM 820, DM 830, DM 840, DM 850, Đồng hồ đo độ dày WOLF DMH 3, DMH 820, DMH 830, DMH 850, Đồng hồ đo độ dày WOLF DMD 3, DMD 820, DMD 830, DMD 850, Đồng hồ đo độ dày WOLF MDM 815, MDM 820, MDM 835, MDM 830, MDM 840, Đồng hồ đo độ dày WOLF DMR 30, DMRD 30, Đồng hồ căn chỉnh máy WOLF SM 5, Đồng hồ đo chiều sâu WOLF TM 6, Máy đo độ mềm của da, sợi vải WOLF Softometer KWS, KWS 500 KWS 2000 KWS ,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-schnettler-technologies-cp1922, Máy đo độ bóng Schnettler Glossmeters STGL 800, Máy đo độ bóng Schnettler Glossmeters STGL 500, Máy đo độ bóng Schnettler Glossmeter STSO 1000, Máy đo độ bóng Schnettler Glossmeter STGL 1000,

Thước đo mức bồn xăng dầu Nihon Doki STT-5 5m, SKT-50 5m, Thước đo mức bồn xăng dầu Nihon Doki STT-25 25m, STT-30 30m, STT-50 50m, Thước đo mức bồn xăng dầu Nihon Doki STT-15 15m, STT-20 20m, STT-10 10m, Thước đo mức bồn xăng dầu Nihon Doki SKT-20 20m, SKT-50 50m, Thước đo mức bồn xăng dầu Nihon Doki SKT-30 30m, Thước đo mức bồn xăng dầu Nihon Doki SKT-25, Thước đo mức bồn xăng dầu Nihon Doki SKT-15, Thước đo mức bồn xăng dầu Nihon Doki SKT-10, Thước đo mức bồn xăng dầu 30m Nihon Doki STT-30

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-qed-geotech-cp1923, Thước đo chiều sâu mực nước QED Geotech Dipmeter, Thước đo chiều sâu mực nước QED Geotech ATEX Dipmeter, Thước đo chiều sâu mực nước QED Geotech , Thước đo chiều sâu mực nước QED Geotech Interface Meter, Máy đo khí QED Geotech SEM5000, Máy đo khí QED Geotech GA5000, Máy đo khí QED Geotech Biogas5000, Máy đo khí QED Geotech GEM5000, Máy đo khí QED Geotech Biogas 3000, Máy đo khí QED Geotech Biomethane 3000, Máy đo khí QED Geotech Biogas300, Máy đo khí QED Geotech G100, Máy đo khí QED Geotech G110, Máy đo khí QED Geotech G150, Máy đo khí QED Geotech G200, Máy đo khí QED Geotech G210, Máy đo khí O2, CO2 QED Geotech Hyperbaric.

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-namco-cp1924, Công tắc tiệm cận hãng NAMCO, Cảm biến vị trí xy lanh hãng NAMCO, Cảm biến quang hãng NAMCO, Cảm biến tiệm cận hãng NAMCO, Cảm biến tiệm cận quang NAMCO ,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-mc-miller-cp1925, Đồng hồ đo điện trở suất đất M.C. Miller Soil Resistivity Test Kit #156226, Đồng hồ đo điện trở suất đất M.C.Miller Soil Resistivity Meter, 400A Part #44500, Thiết bị kiểm tra ăn mòn bê tông M.C.Miller Concrete Corrosion Mapping Syst, Bộ ghi dữ liệu điện áp M.C.Miller VoltTab Datalogger , Đồng hồ đo điện trở cách điện M.C.Miller Insulation Checker (M.I.C.), Đồng hồ đo điện trở đất M.C.Miller Insulation Checker (U-MIC), Đồng hồ đo điện trở suất đất M.C.Miller 400D, Đồng hồ đo đa chức năng M.C. Miller B-3D Multimeter, Đồng hồ đo điện áp M.C. Miller LC-4.5 Voltmeter, Đồng hồ đo điện áp M.C. Miller Digital Potential Meter Kit, Đồng hồ đo điện áp M.C. Miller Analog Potential Meter Kit,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-exsaf-cp1926, Cảm biến đo khí Exsaf GTQ-ES2000T, Cảm biến đo khí Exsaf GTQ-ESD200, Máy đo khí độc Exsaf HP1, Máy đo khí đa chỉ tiêu Exsaf HP4, Bộ điều khiển cảnh báo đo khí Exsaf DX777, Bộ điều khiển cảnh báo đo khí Exsaf ES2000, Bộ điều khiển cảnh báo đo khí Exsaf ESC500, Cảm biến chênh suất Exsaf T350S-GP, Cảm biến áp suất Exsaf T350T-GP, Can nhiệt phòng nổ Exsaf W2052, Cảm biến nhiệt độ Exsaf W4052,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-sensitech-cp1021, Bộ ghi nhiệt độ TempTale Ultra Probeless Dry Ice Sensitech, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ TempTale Ultra Dry Ice Probe Sensitech, Thiết bị đo và ghi nhiệt độ TempTale Ultra Sensitech, Thiết bị đo và cảnh báo nhiệt độ ThermoAlert Sensitech, Thiết bị đo nhiệt độ FreezeAlert Sensitech, Thiết bị đo nhiệt độ TagAlert Sensitech, Bộ đo và ghi nhiệt độ VaxAlert Sensitech, Bộ đo và ghi nhiệt độ USB VaxAlert Sensitech, Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm TempTale Ultra Humidity Sensitech, Bộ ghi nhiệt độ TempTale Ultra BIO Sensitech, Bộ ghi nhiệt độ TempTale Ultra 64K Sensitech, Bộ ghi nhiệt độ TempTale Direct, TempTale4 Humidity, TempTale4 BIO Sensitech, Bộ ghi nhiệt độ TempTale4 Multi-Alarm, TempTale4 USB, TempTale4 Probe Sensit, Bộ ghi nhiệt độ TempTale 4 Dry Ice Probe, Probeless Dry Ice, TempTale4 USB Dry Ic, Thiết bị giám sát nhiệt độ trực tuyến Sensitech TempTale GEO Eagle Monitor Suite,, Bộ ghi nhiệt độ trực tuyến Sensitech TempTale GEO, Bộ ghi nhiệt độ Sensitech Ryan EZT, Ryan CR, Bộ ghi nhiệt độ kết nối không dây Sensitech TempTale RF, TempTale RF,

Máy đo mùi cầm tay KAGUROBO POLFA,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-contrec-cp1927, Bộ đo lưu lượng và điều khiển định lượng Contrec 114D , Bộ đếm tổng Contrec 104D, Bộ hiển thị và đếm tổng Contrec 103D DC. Bộ hiển thị và điều khiển lưu lượng Contrec 102D, Bộ hiển thị và điều khiển lưu lượng phòng nổ Contrec 202D, Bộ điều khiển lưu lượng và định lượng Contrec 424, Bộ điều khiển lưu lượng và định lượng Contrec 515-BC01,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-besta-cp1928, Công tắc báo mức Trimod Besta A0104G1, Công tắc báo mức Trimod Besta A01140, Cảm biến báo mức phòng nổ Trimod Besta B80104 ATEX, Cảm biến báo mức phòng nổ Trimod Besta B801141 ATEX, Cảm biến báo mức phòng nổ Trimod Besta BLS 30 ATEX, Cảm biến báo mức Trimod Besta BLS 20, Cảm biến báo mức Trimod Besta BLS 11, Cảm biến báo mức Trimod Besta BLS 10, Cảm biến báo mức Trimod Besta BLS 10,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-beka-associates-cp1929, Bộ hiển thị và điều khiển quá trình BEKA, Bộ hiển thị và điều khiển lưu lượng BEKA, Bộ hiển thị tổng và bộ đếm tổng Batch control BEKA, Bộ hiển thị và điều khiển tốc độ vòng quay BEKA, Bộ hiển thị và điều khiển nhiệt độ BEKA, Bộ hiển thị và điều khiển BEKA A90, A90-SS,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-atexxo-cp1930, Điện thoại phòng cháy nổ Atexxo ATEX iPhone 13, ATEX iPhone 12, ATEX iPhone 11, Máy tính bảng phòng cháy nổ Atexxo Ex Zone 1 iPad Mini 6, Máy tính bảng phòng cháy nổ Atexxo Ex Zone 1 iPad Mini 5, Máy tính bảng phòng cháy nổ Atexxo iPad Mini 4,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-armadex-cp1931, Máy ảnh phòng chống cháy nổ ARMADEX Ex-M OZC-II,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-arizona-cp1932, Máy phân tích hơi thủy ngân Arizona AZI Jerome J405, Máy phân tích hơi thủy ngân Arizona AZI Jerome J505, Máy phân tích hydro sunfua Arizona AZI Jerome J605, Máy phân tích độ ẩm AZI Computrac MAX 4000XL, Máy phân tích độ ẩm AZI Computrac MAX 5000XL, Máy phân tích độ ẩm AZI Computrac Vapor Pro XL, Máy lấy mẫu Arizona AZI Computrac Vapor Pro XL Autosampler,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-aegex-cp1933, Máy tính bảng phòng chống cháy nổ Aegex 100M, Máy tính bảng phòng chống cháy nổ Aegex 10,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-leyro-cp1934, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Leyro LDT 2000, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Leyro LBB 90, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Leyro LBB 70, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Leyro LHC 40, LHC 75, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Leyro LHC 400, LHC 650, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Leyro LCB 50, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Leyro LCB 30, LCB 30 +COOL, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Leyro LCA 50, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Leyro LCA 30, LCA 30 +COOL, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Leyro LPC 8000, LPC 7000, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Leyro LMP 700, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Leyro LMP 08, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Leyro LMP 40, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Leyro LMP 140, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Leyro LMP 60, LMP 25, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Leyro LPG 300, Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Leyro LPG 800, Đồng hồ đo áp suất chuẩn hiển thị điện tử Leyro IKA 300, Đồng hồ đo áp suất hiển thị điện tử Leyro IKA 200, Đồng hồ đo áp suất hiển thị điện tử Leyro IKA 500, KA 500HD, Thiết bị hiệu chuẩn đo độ ẩm Leyro Mirror LHG 2000, Máy đo nhiệt độ điểm sương Leyro Mirror LCM 473, Thiết bị hiệu chuẩn quá trình Leyro LX229, LX329, LX529,

https://stock.ttech.vn/thiet-bi-hang-compact-instruments--cp1935, Máy đo độ rung Hansford HS-620, Máy đo độ rung Castle GA2006S Vexo, Máy đo độ rung Castle GA2002, Máy đo độ rung TPI 9041, Máy đo độ rung MONITRAN MTN VM220, Đồng hồ đo tốc độ vòng quay Compact DS481, Cảm biến đo tốc độ vòng quay phòng nổ Compact MiniVLS 211/ia , Cảm biến đo tốc độ vòng quay Compact MiniVLS 111, Cảm biến đo tốc độ vòng quay Compact VLS5/D , Cảm biến đo tốc độ vòng quay Compact VLS/DA, Máy đo tốc độ vòng quay Compact CT3, Máy nghe kiểm tra tình trạng vòng bi Compact STE3, Máy đo tốc độ vòng quay Compact CT6, Thiết bị hiệu chuẩn Máy đo tốc độ vòng quay Compact MT2013, Máy đo tốc độ vòng quay Compact A2103, Máy đo tốc độ vòng quay Compact A2105 , Máy đo tốc độ vòng quay Compact A2106, Máy đo tốc độ vòng quay Compact A2108, Máy đo tốc độ vòng quay phòng nổ Compact A2109/LSR,

Công ty CP Công Nghệ Đỉnh Cao

Trụ sở: Số 12 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội

VPGD: Phòng E2, Tòa nhà C4, Đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội

Tel: +84 (4) 22428148; Cel: 0984843683,Fax: +84 (4) 37505143

VPGD: Tầng 19, Tòa nhà Indochina/ Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1,

TP Hồ Chí Minh..

Tel: 08.6685 8911 Fax: 08.6284 0993.

Website: www.ttech.vnwww.store.ttech.vnwww.tshops.vnwww.stock.ttech.vnhttp://www.omega-air.vn/

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin