Thiết bị hãng EBP

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Máy mài, đánh bóng mẫu tự động EBP eGP-2A; Máy mài, đánh bóng mẫu tự động EBP eGP-2B; Máy mài và đánh bóng tự động EBP eGP-2C; Máy mài đánh bóng tự động EBP eGP-2D; Máy mài, đánh bóng mẫu tự động EBP eGP-2TA; Máy mài, đánh bóng mẫu tự động EBP GP-2000AE; Máy mài và đánh bóng kim loại EBP GP-1X; Máy mài và đánh bóng tự động EBP GP-1YB; Máy mài và đánh bóng tự động GP-2A; Máy mài và đánh bóng tự động EBP GP-2; Máy mài, đánh bóng mẫu tự động EBP GP-2000A; Máy mài, đánh bóng mẫu tự động EBP GP-1000; Máy thử độ cứng Micro Vickers EBP V-1M; Máy kiểm tra độ cứng Macro Vickers turret thủ công V-5M; Máy đo độ cứng Macro Vickers turret tự động EBP V-5A; Máy thử độ cứng Micro Vickers EBP V-1A; Hệ thống kiểm tra độ cứng Mirco Vickers EBP VS-1A; Máy thử độ cứng Vickers EBP DV-1MT-8P; Máy thử độ cứng Vickers EBP DV-1AT-8; Máy kiểm tra độ cứng turret 6 vị trí EBP DVK-1A-6; Máy thử độ cứng vòng lặp Macro Vickers EBP DV-100ALT; Máy đo độ cứng Mirco Vickers EBP DVS-1AT; Máy đo độ cứng Brinell & Rockwell & Vickers EBP BRV-250S; Máy thử độ cứng Micro Vickers tự động EBP DVS-1XYZ; Máy đo độ cứng Micro Vickers EBP eVIck-1CST; Máy đo độ cứng Micro Vickers-Knoop EBP DVK-1AT; Máy kiểm tra độ cứng Vickers màn hình cảm ứng EBP DVQ-50ALT; Máy kiểm tra độ cứng Vickers màn hình cảm ứng EBP DVQ-30ALT; Máy kiểm tra độ cứng Vickers màn hình cảm ứng EBP DVQ-10ALT; Máy kiểm tra độ cứng Vickers màn hình cảm ứng EBP DVQ-5ALT; Máy đo độ cứng Macro Vickers EBP DVS-50AT; Máy đo độ cứng Vickers EBP DVS-5HM; Máy đo độ cứng Vickers EBP DVS-10HM; Máy đo độ cứng Vickers EBP DVS-30HM; Máy đo độ cứng Vickers EBP DV-50HM; Máy đo độ cứng Macro Vickers HV100 EBP DV-100AT; Máy đo độ cứng Macro Vickers turret tự động EBP DV-5A; Máy đo độ cứng Macro Vickers turret tự động EBP DV-10A; Máy đo độ cứng Macro Vickers turret tự động EBP DV-30A; Máy đo độ cứng Macro Vickers turret tự động EBP DV-50A; Máy kiểm tra độ cứng cao su Shore C EBP SH-C; Máy kiểm tra độ cứng cao su Shore D EBP SH-D; Máy kiểm tra độ cứng cao su Shore A EBP SH-A; Máy kiểm tra độ cứng con lăn cao su IRHD kỹ thuật số EBP IRHD-TNHL; Máy kiểm tra độ cứng cao su Micro IRHD tự động EBP IRHD-MA; Máy kiểm tra độ cứng cao su EBP EHS-D; Máy kiểm tra độ cứng cao su EBP EHS-A; Máy kiểm tra độ cứng cao su EBP EHS-W; Máy kiểm tra độ cứng cao su IRHD EBP IRHD-DN; Máy kiểm tra độ cứng con lăn cao su IRHD EBP IRHD-DNHL; Máy kiểm tra độ cứng con lăn cao su IRHD kỹ thuật số EBP IRHD-TN; Máy đo độ nhám bề mặt EBP SR-100; Máy đo độ nhám bề mặt EBP SR-200; Máy đo độ nhám bề mặt EBP SR-300T; Máy đo độ nhám bề mặt màn hình cảm ứng với máy in EBP SR-400T; Máy đo độ nhám thô bề mặt EBP SR-1; Máy đo độ nhám thô bề mặt EBP SR-2; Máy đo độ nhám thô bề mặt EBP SR-3; Máy siêu âm khuyết tật EBP EFD-300; Máy siêu âm khuyết tật EBP EFD-500; Máy siêu âm khuyết tật EBP EFD-100; Máy đo độ dày bằng siêu âm EBP UT-1;Máy đo độ dày vật liệu bằng siêu âm EBP UT-2; Máy đo độ dày vật liệu bằng siêu âm EBP UT-100; Máy đo độ dày vật liệu bằng siêu âm EBP UT-3; Máy đo độ dày bằng siêu âm EBP UT-200; Máy đo độ dày bằng siêu âm EBP UT-300; Máy đo độ dày vật liệu bằng siêu âm EBP UT-100B; Máy đo độ dày lớp phủ EBP CT-100B; Máy đo độ dày lớp phủ EBP CT-100; Máy đo độ dày lớp phủ EBP CT-1; Máy đo độ dày lớp phủ EBP CT-2; Máy đo độ dày lớp phủ EBP CT-300; Máy đo độ dày lớp phủ EBP CT-200; Máy đo độ dày lớp phủ EBP CT-400; Đầu bắn kiểu D EBP Impact Body D; Máy đo độ cứng cầm tay Leeb EBP L-1S; Máy đo độ cứng cầm tay Leeb EBP L-2S; Máy kiểm tra độ cứng bỏ túi Leeb EBP L-1; Máy đo độ cứng cầm tay Leeb D EBP L-5Pro; Máy đo độ cứng cầm tay Leeb DL EBP L-5Plus; Máy đo độ cứng Brinell tải thấp EBP B-62.5AT; Máy đo độ cứng Brinell tự động EBP B-3000Z; Máy đo độ cứng Brinell tự động EBP B-3000TZ; Máy kiểm tra độ cứng Brinell tự động EBP B-3000AT-5; Máy kiểm tra độ cứng Brinell 3 đầu đo EBP B-3000DT-5; Máy kiểm tra độ cứng Brinell EBP B-3000DT; Máy kiểm tra độ cứng Brinell turret thủ công EBP B-3000DT-M; Máy kiểm tra độ cứng Brinell EBP B-62.5DT; Máy đo độ cứng Rockwell & Brinell cầm tay EBP BR-187.5DP; Máy đo độ cứng Rockwell & Brinell cầm tay EBP BR-187.5P; Máy đo độ cứng Brinell cầm tay EBP B-187.5P; Kính hiển vi luyện kim ba mắt EBP E-200; Kính hiển vi luyện kim ba mắt EBP E-200A; Kính hiển vi luyện kim ba mắt EBP E-500; Kính hiển vi luyện kim hai mắt EBP E-100; Máy đo độ nhớt Mooney cao su EBP MV-800; Máy thử kéo nén thủy lực điều khiển bằng máy tính EBP UTM-1000HS; Máy thử kéo nén mô tơ trợ lực điều khiển bằng máy tính EBP UTM-100EW; Máy thử kéo nén mô tơ trợ lực điều khiển bằng máy tính EBP UTM-10MS; Máythử kéo nén mô tơ trợ lực điều khiển bằng máy tính EBP UTM-20MS; Máy thử kéo nén mô tơ trợ lực điều khiển bằng máy tính EBP UTM-30MS; Máy thử kéo nén mô tơ trợ lực điều khiển bằng máy tính EBP UTM-50MS; Máy thử kéo nén mô tơ trợ lực điều khiển bằng máy tính EBP UTM-0.2S; Máy thử kéo nén mô tơ trợ lực điều khiển bằng máy tính EBP UTM-2S; Máy thử kéo nén mô tơ trợ lực điều khiển bằng máy tính EBP UTM-3S; Máy thử kéo nén mô tơ trợ lực điều khiển bằng máy tính EBP UTM-5S; Máy mài và đánh bóng tự động EBP GP-1AT; Máy mài và đánh bóng tự động GP-2AT; Máy siêu âm khuyết tật EBP EFD-200; Máy cắt kim loại EBP CM-1; Máy cắt kim loại EBP CM-2; Máy cắt kim loại EBP CM-3; Máy cắt kim loại EBP CM-4; Máy cắt kim loại EBP CM-5; Máy ép mẫu tự động EBP MP-1FAW; Máy ép mẫu EBP MP-2A; Máy ép mẫu EBP MP-1D; Máy ép mẫu EBP MP-1T; Máy đo độ cứng Rockwell cầm tay EBP R-150P; Máy đo độ cứng bằng siêu âm EBP SU-100; Máy mài, đánh bóng mẫu tự động EBP eGP-2A; Máy mài, đánh bóng mẫu tự động EBP eGP-2B; Máy mài và đánh bóng tự động EBP eGP-2C; Máy mài đánh bóng tự động EBP eGP-2D; Máy mài, đánh bóng mẫu tự động EBP eGP-2TA; Máy mài, đánh bóng mẫu tự động EBP GP-2000AE; Máy mài và đánh bóng kim loại EBP GP-1X; Máy mài và đánh bóng tự động EBP GP-1YB; Máy mài và đánh bóng tự động GP-2A; Máy mài và đánh bóng tự động EBP GP-2; Máy mài, đánh bóng mẫu tự động EBP GP-2000A; Máy mài, đánh bóng mẫu tự động EBP GP-1000; Máy thử độ cứng Micro Vickers EBP V-1M; Máy kiểm tra độ cứng Macro Vickers turret thủ công V-5M; Máy đo độ cứng Macro Vickers turret tự động EBP V-5A; Máy thử độ cứng Micro Vickers EBP V-1A; Hệ thống kiểm tra độ cứng Mirco Vickers EBP VS-1A; Máy thử độ cứng Vickers EBP DV-1MT-8P; Máy thử độ cứng Vickers EBP DV-1AT-8; Máy kiểm tra độ cứng turret 6 vị trí EBP DVK-1A-6; Máy thử độ cứng vòng lặp Macro Vickers EBP DV-100ALT; Máy đo độ cứng Mirco Vickers EBP DVS-1AT; Máy đo độ cứng Brinell & Rockwell & Vickers EBP BRV-250S; Máy thử độ cứng Micro Vickers tự động EBP DVS-1XYZ; Máy đo độ cứng Micro Vickers EBP eVIck-1CST; Máy đo độ cứng Micro Vickers-Knoop EBP DVK-1AT; Máy kiểm tra độ cứng Vickers màn hình cảm ứng EBP DVQ-50ALT; Máy kiểm tra độ cứng Vickers màn hình cảm ứng EBP DVQ-30ALT; Máy kiểm tra độ cứng Vickers màn hình cảm ứng EBP DVQ-10ALT; Máy kiểm tra độ cứng Vickers màn hình cảm ứng EBP DVQ-5ALT; Máy đo độ cứng Macro Vickers EBP DVS-50AT; Máy đo độ cứng Vickers EBP DVS-5HM; Máy đo độ cứng bằng siêu âm EBP SU-100
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Zalo/tel: 0948 007 822

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin