Thiết bị hãng East Tester

TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Máy hiệu chuẩn nhiệt độ sấy cảm ứng EAST TESTER ET2501-1200; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ sấy cảm ứng EAST TESTER ET2501-150B; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ sấy cảm ứng EAST TESTER ET2520-180A; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ sấy cảm ứng EAST TESTER ET2520-160A; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ sấy cảm ứng EAST TESTER ET2520-180B; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ sấy cảm ứng EAST TESTER ET2520-160B; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô EAST TESTER ET3804-150C; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô EAST TESTER ET3804-150A; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô EAST TESTER ET3804-150B; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô EAST TESTER ET3804-650; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô EAST TESTER ET3804-1200; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô EAST TESTER ET3805-150A; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô EAST TESTER ET3805-150B; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô EAST TESTER ET3805-150C; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô EAST TESTER ET3805-1200B; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô EAST TESTER ET3805-1200A; Lò hiệu chuẩn vật đen EAST TESTER ET385-050; Bể điều nhiệt di dộng EAST TESTER ET3875-0A; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ sấy cảm ứng EAST TESTER ET2501-150A; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ sấy cảm ứng EAST TESTER ET2501-650; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ sấy cảm ứng EAST TESTER ET2501-1000; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ sấy EAST TESTER ET252-140; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ sấy EAST TESTER ET252-400; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ sấy EAST TESTER ET252-600; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ sấy EAST TESTER ET252-1000; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ sấy EAST TESTER ET252-1200; Máy đo ghi nhiệt độ đa kênh EAST TESTER ET3916-16T; Máy đo ghi nhiệt độ đa kênh EAST TESTER ET3916-24T; Máy đo ghi nhiệt độ đa kênh EAST TESTER ET3916-08T; Máy đo ghi nhiệt độ đa kênh EAST TESTER ET3916-48; Máy đo ghi nhiệt độ đa kênh EAST TESTER ET3916-24; Máy đo ghi nhiệt độ đa kênh EAST TESTER ET3916-32; Máy đo ghi nhiệt độ đa kênh EAST TESTER ET3916-16; Máy đo ghi nhiệt độ đa kênh EAST TESTER ET3916-64; Máy đo ghi nhiệt độ đa kênh EAST TESTER ET3916-08; Máy đo ghi nhiệt độ đa kênh EAST TESTER ET3916-48T; Máy đo ghi nhiệt độ đa kênh EAST TESTER ET3916-32T; Máy đo ghi nhiệt độ đa kênh EAST TESTER ET3916-64T;Tải giả điện tử lập trình DC EAST TESTER ET5304; Tải giả điện tử EAST TESTER ET5303; Tải giả điện tử EAST TESTER ET5302; Tải giả điện tử EAST TESTER ET5301; Tải giả điện tử EAST TESTER ET5300; Tải giả điện tử EAST TESTER ET5300A; Tải giả điện tử DC lập trình EAST TESTER ET5420A+;Tải giả điện tử DC lập trình EAST TESTER ET5411A+;Tải giả điện tử DC lập trình EAST TESTER ET5410A+;Tải giả điện tử lập trình DC EAST TESTER ET1302; Tải giả điện tử lập trình DC EAST TESTER ET1303;Tải giả điện tử lập trình DC EAST TESTER ET1301; Tải giả điện tử lập trình DC EAST TESTER ET1300; Tải giả điện tử lập trình DC EAST TESTER ET5411;Tải giả điện tử lập trình DC EAST TESTER ET5420; Tải giả điện tử lập trình DC EAST TESTER ET5410; Máy đo LCR EAST TESTER ET3505; Máy đo LCR EAST TESTER ET3502; Máy đo LCR EAST TESTER ET3501; Máy đo LCR EAST TESTER ET3503; Máy đo LCR EAST TESTER ET3510; Máy đo LCR EAST TESTER ET430B;Máy đo LCR EAST TESTER ET432; Máy đo LCR EAST TESTER ET430; Máy đo LCR EAST TESTER ET431;Máy đo LCR EAST TESTER ET433; Máy đo LCR để bàn EAST TESTER ET4410; Máy đo LCR để bàn EAST TESTER ET4402; Máy đo LCR để bàn EAST TESTER ET4401;Máy đo LCR để bàn EAST TESTER ET4502;Máy đo LCR để bàn EAST TESTER ET4510; Máy đo LCR để bàn EAST TESTER ET1090A; Máy đo LCR để bàn EAST TESTER ET1090B;Máy đo LCR để bàn EAST TESTER ET1090C;Máy đo LCR để bàn EAST TESTER ET1091A;Máy đo LCR để bàn EAST TESTER ET1091B; Máy đo LCR để bàn EAST TESTER ET1091C; Máy đo LCR EAST TESTER ET1080A; Máy đo LCR EAST TESTER ET1080B; Máy đo LCR EAST TESTER ET1080C; Máy đo LCR EAST TESTER ET1080; Máy đo LCR EAST TESTER ET1080E; Máy đo LCR EAST TESTER ET1092E; Máy đo LCR EAST TESTER ET1092D; Máy đo LCR EAST TESTER ET1092C; Thiết bị đo LCR EAST TESTER ET1092B; Thiết bị đo LCR EAST TESTER ET1092A; Máy đo LCR EAST TESTER ET3500A; Máy đo LCR EAST TESTER ET3500; Đồng hồ vạn năng EAST TESTER ET3260; Đồng hồ vạn năng để bàn EAST TESTER ET3240; Đồng hồ vạn năng để bàn EAST TESTER ET3255; Đồng hồ vạn năng để bàn EAST TESTER ET3241; Đồng hồ vạn năng để bàn EAST TESTER ET3241B; Đồng hồ vạn năng để bàn EAST TESTER ET3243; Đồng hồ vạn năng để bàn EAST TESTER ET3242; Đồng hồ vạn năng để bàn EAST TESTER ET1240; Đồng hồ vạn năng để bàn EAST TESTER ET1241A; Đồng hồ vạn năng để bàn EAST TESTER ET1255; Đồng hồ vạn năng để bàn EAST TESTER ET1260A; Đồng hồ vạn năng để bàn EAST TESTER ET1260B; Bể ổn nhiệt EAST TESTER ET3871-80; Bể ổn nhiệt EAST TESTER ET3871-60; Bể ổn nhiệt EAST TESTER ET3871-10; Bể ổn nhiệt EAST TESTER ET3871-40; Bể ổn nhiệt EAST TESTER ET3871-20; Bể ổn nhiệt EAST TESTER ET3871-30; Bể ổn nhiệt EAST TESTER ET3871-10; Bể điều nhiệt di dộng EAST TESTER ET3875-40; Bể điều nhiệt di dộng EAST TESTER ET3875-30; Bể điều nhiệt di dộng EAST TESTER ET3875-20; Bể ổn nhiệt dầu EAST TESTER ET3875-300; Bể ổn nhiệt EAST TESTER ET3875-95; Bộ điều khiển nhiệt độ EAST TESTER ET251; Thiết bị điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số EAST TESTER ET3860C-300; Thiết bị điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số EAST TESTER ET3860B-300; Thiết bị điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số EAST TESTER ET3860C-180; Bơm áp suất EAST TESTER ETYL141; Bơm áp suất EAST TESTER ETYL142; Đồng hồ đo áp suất EAST TESTER ET-BY21; Đồng hồ đo áp suất EAST TESTER ET-BY20; Máy hiệu chuẩn áp suất cầm tay độ chính xác cao EAST TESTER ETYL331; Máy hiệu chuẩn kỹ thuật nhiệt để bàn EAST TESTER ET2761; Máy hiệu chuẩn kỹ thuật nhiệt để bàn EAST TESTER ET2762; Máy hiệu chuẩn kỹ thuật nhiệt để bàn EAST TESTER ET2763; Máy hiệu chuẩn quá trình đa chức năng EAST TESTER ET1625; Máy hiệu chuẩn áp suất chính xác EAST TESTER ET-AY31; Máy hiệu chuẩn áp suất chính xác EAST TESTER ET-AY30; Module nhiệt đo đầu ra đa tín hiệu EAST TESTER 30P16; Module đo đầu ra đa tín hiệu EAST TESTER 30P14; Module công suất đầu ra EAST TESTER 30P13; Module I/O EAST TESTER 30P12; Module nhiệt đa tín hiệu EAST TESTER 30P08; Module nhiệt đo lường đa tín hiệu EAST TESTER 30P10; Module đo lường đa tín hiệu EAST TESTER 30P07; Module đầu ra đa tín hiệu EAST TESTER 30P06; Module đầu ra đa tín hiệu EAST TESTER 30P05; Module đầu ra đa tín hiệu EAST TESTER 30P04; Module đầu ra đa tín hiệu EAST TESTER 30P03; Module đầu ra đa tín hiệu EAST TESTER 30P02; Module đầu ra đa tín hiệu EAST TESTER 30P01; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ EAST TESTER ET2710B; Máy hiệu chuẩn nhiệt độ EAST TESTER ET2710A; Máy hiệu chuẩn dòng điện và điện áp EAST TESTER ET2715B; Máy hiệu chuẩn dòng điện và điện áp EAST TESTER ET2715A; Máy hiệu chuẩn quá trình đa chức năng EAST TESTER ET2726B;Máy hiệu chuẩn quá trình đa chức năng EAST TESTER ET2726A; Máy hiệu chuẩn quá trình đa chức năng EAST TESTER ET2725A; Máy hiệu chuẩn quá trình nhiệt độ EAST TESTER ET2110CT; Máy hiệu chuẩn quá trình nhiệt độ EAST TESTER ET2110BT; Máy hiệu chuẩn quá trình nhiệt độ EAST TESTER ET2110C; Máy hiệu chuẩn quá trình nhiệt độ EAST TESTER ET2110B; Máy hiệu chuẩn quá trình vòng lặp EAST TESTER ET2115CT; Máy hiệu chuẩn quá trình đa chức năng EAST TESTER ET2125C; Máy hiệu chuẩn quá trình đa chức năng EAST TESTER ET2125B; Máy hiệu chuẩn quá trình nhiệt độ EAST TESTER ET1610; Máy hiệu chuẩn tín hiệu quá trình độ chính xác cao EAST TESTER ET1615H; Máy hiệu chuẩn tín hiệu quá trình độ chính xác cao EAST TESTER ET1615; Dụng cụ hiệu chuẩn cầm tay EAST TESTER HART 375; Máy phát xung EAST TESTER ET3310; Máy phát xung EAST TESTER ET3325; Máy phát xung EAST TESTER ET3340; Máy phát xung EAST TESTER ET3360; Máy phát xung EAST TESTER ET3370; Module áp suất độ chính xác cao EAST TESTER ETYL311; Module áp suất độ chính xác cao EAST TESTER ETYL310


Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Zalo/tel: 0948 007 822

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin