Cảm biến nhiệt độ Pt100; Can nhiệt loại K
TtecH là thương hiệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đỉnh cao. Những năm gần đây thương hiệu TtecH mang những thông điệp về thiết bị thử nghiệm, đo lường và điều khiển quá trình để đảm bảo và nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả, giá thành, thời gian, tiết kiệm năng lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và quá trình đổi mới. Cùng với các thiết bị đo lường cho công nghiệp chất lượng cao, TtecH còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng. Khách hàng chính yếu bao gồm ngành ô tô, tầu thủy, cơ khí, xi măng, ceramics, kim loại, khai mỏ, năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, sữa và NGK, dầu khí, giấy & bột, xử lý nước cấp và nước thải.

Chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lường sau:

Dây cảm biến nhiệt loại K 1200oC dài 1mét phi 2mm;Dây cảm biến nhiệt độ loại K dài 1mét phi 3mm Termotech;Dây cảm biến nhiệt độ loại K dài 1mét phi 2mm Termotech;Can nhiệt sứ loại K,1200oC dài 1000mm phi16 Termotech;Can nhiệt loại K,1200oC dài 600mm lõi kép Termotech;Can nhiệt loại K 1200oC dài 500mm phi 10 Termotech;Can nhiệt loại K,1200oC dài 500mm phi 20 Termotech;Can nhiệt loại K,1200oC dài 600mm phi 20 Termotech;Can nhiệt loại K,1200oC dài 600mm phi 17 Termotech;Cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 300mm phi 6 Termotech;Cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 250mm phi 8 Termotech;Cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 100mm phi 6 Termotech;Cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 300mm phi 6 Termotech;Cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 100mm phi 8 Termotech;Dây cảm biến đo nhiệt độ loại K,750oC dài 1,5mm;Cáp cảm biến nhiệt loại K dài 1mét Tempsens;Can nhiệt loại K,1200oC dài 1000mm phi 15mm Tempsens;Can nhiệt loại K,1200oC dài 800mm phi 15mm Tempsens;Can nhiệt loại K,1200oC dài 700mm phi 15mm Tempsens;Can nhiệt loại K,600oC dài 700mm phi 15mm Tempsens;Can nhiệt loại K,1200oC dài 1200mm phi 15mm Tempsens;Can nhiệt K, 1300oC dài 1700mm phi 15mm Tempsens;Can nhiệt loại K,1200oC dài 500mm phi 20 Tempsens;Can nhiệt K dài 600oC dài 400mm phi 15mm Tempsens;Can nhiệt loại K 1200oC dài 600mm phi 15mm Tempsens;Can nhiệt loại K,450oC dài 100mm phi 20mm Tempsens;Can nhiệt loại K,1200oC dài 2000mm phi 15mm Tempsens;Dây cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 4000mm Tempsens;Cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 15mm phi 6Tempsens;Cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 15mm phi 6Tempsens;Cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 500mm phi 6 Tempsens;Cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 250mm phi 6 Tempsens;Cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 300mm phi 6 Tempsens;Cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 650mm phi 6 Tempsens;Cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 100mm phi 6 Tempsens

Dây cảm biến nhiệt loại K 1200oC dài 1mét phi 2mm Termotech;Dây can nhiệt độ loại K dài 1mét phi 3mm Termotech;Dây cảm biến nhiệt độ loại K dài 1mét phi 2mm Termotech;Can nhiệt sứ loại K,1200oC dài 1000mm phi 16 Termotech;Can nhiệt loại K,1200oC dài 600mm lõi kép Termotech;Can nhiệt loại K 1200oC dài 500mm phi 10 Termotech;Can nhiệt loại K,1200oC dài 500mm phi 20 Termotech;Can nhiệt loại K,1200oC dài 600mm phi 20 Termotech;Can nhiệt loại K,1200oC dài 600mm phi 17 Termotech;Cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 300mm phi 6 Termotech;Cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 250mm phi 8 Termotech;Cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 100mm phi 6 Termotech;Cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 300mm phi 6 Termotech;Cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 100mm phi 8 Termotech;Cáp cảm biến nhiệt loại K dài 1mét Tempsens;Dây cảm biến đo nhiệt độ loại K dài 1,5mm Tempsens;Can nhiệt loại K,1200oC dài 1000mm phi 15mm Tempsens;Can nhiệt loại K,1200oC dài 800mm phi 15mm Tempsens;Can nhiệt loại K,1200oC dài 700mm phi 15mm Tempsens;Can nhiệt loại K,600oC dài 700mm phi 15mm Tempsens;Can nhiệt loại K,1200oC dài 1200mm phi 15mm Tempsens;Can nhiệt K, 1300oC dài 1700mm phi 15mm Tempsens;Can nhiệt loại K dài 500mm phi 20mm Tempsens;Can nhiệt K dài 600oC dài 400mm phi 15mm Tempsens;Can nhiệt loại K 1200oC dài 600mm phi 15mm Tempsens;Can nhiệt loại K,450oC dài 100mm phi 20mm Tempsens;Can nhiệt loại K,1200oC dài 2000mm phi 15mm Tempsens;Dây cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 4000mm Tempsens;Cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 15mm phi 6Tempsens;Cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 25mm phi 6 Tempsens;Cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 500mm phi 6 Tempsens;Cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 250mm phi 6 Tempsens;Cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 300mm phi 6 Tempsens;Cảm biến nhiệt độ Pt100 dài 650mm phi 6 TempsensMọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Zalo/tel: 0948 007 822

Các tin khác:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin