• THIẾT BỊ ĐO HÀM LƯỢNG DẦU S120 SUTO-ITEC

THIẾT BỊ ĐO HÀM LƯỢNG DẦU S120, HÃNG SUTO-ITEC (ĐỨC)

Dùng để đo hàm lượng hơi dầu có trong khí nén, giúp nhà máy biết được hệ thống khí nén có sạch không để có biện pháp xử lý.

XUẤT XỨ MÁY ĐO HÀM LƯỢNG DẦU S120

HÃNG SUTO-ITEC (ĐỨC)

  • Thiết Bị Đo Nồng Độ Hơi Dầu S120 (SUTO-ITEC)

    Mã sản phẩm: S120

    <h2>Thiết Bị Đo Nồng Độ Hơi Dầu S120&nbsp; </h2> <p>H&atilde;ng Suto-itec (CHLB ĐỨC)</p> <p>T&Iacute;NH NĂNG CỦA THIẾT BỊ ĐO &amp; GI&Aacute;M S&Aacute;T NỒNG ĐỘ HƠI DẦU S120</p> <p>&bull; Đo v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t h&agrave;m lượng hơi dầu trong kh&iacute; n&eacute;n v&agrave; c&aacute;c loại kh&iacute; kh&aacute;c</p> <p>&bull; Dải c&agrave;i min: 0,003 mg / m&sup3;</p> <p>&bull; Kết nối dễ d&agrave;ng th&ocirc;ng qua ống lấy mẫu v&agrave; kết nối nhanh; sử dụng thuận tiện</p> <p>.&bull; T&iacute;n hiệu đầu ra: - 4 ... 20 mA;&nbsp; RS-485, Modbus / RTU/ C&ocirc;ng tắc rơle (NO)&nbsp;</p> <p>Ứng dụng: Y tế; Dược Phẩm; Thực Phẩm; Điện tử; Nước Giải Kh&aacute;t&hellip;.</p> <p><br /> </p>


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO ĐẠI DIỆN THIẾT BỊ KHÍ NÉN OMEGA-AIR TẠI VIỆT NAM

Đăng ký nhận tin